Sjömätning

Våra experter visar vägen inom den senaste tekniken för sjömätning och säkerställer kartläggningar till havs, där vi skaffar oss kännedom om djupet och havsbotten, så att både fartygen och utvecklingsprojekt kommer säkert i hamn.

Vill du veta mer

Även till sjöss visar LE34 vägen

Skanning av kajanläggningar, geofysisk mätning, multibeam och singlebeam. Metoderna inom sjömätning är många. Det är LE34:s specialister också.

Oavsett vilka omständigheter sjömätningen kräver, har vi utrustningen och tekniken som klarar projektet åt dig. Och oavsett om det sker från vår egen specialbyggda aluminiumbåt, från en mindre gummibåt eller med ett chartrat fartyg för offshore-projekt, kan du känna dig säker på att vi aldrig tummar på utrustning, precision eller kvalitet.

Boka ett möte

20 års erfarenhet av sjömätning

LE34 har genomfört sjömätning i över 20 år i några av Danmarks största hamnar. Vi utför sjömätning från vår egen 23 fot stora specialbyggda sjömätningsbåt, som är manövrerbar och kan ta sig runt alla svårtillgängliga områden på grund av sin storlek och sitt minimala djupgående. Båten transporteras på släp, så vi kan ta oss runt i Danmark, Sverige och närliggande länder med kort svarstid.

Multibeam-ekolod

Idag utför vi oftast sjömätning med ett multibeam-ekolod (MBE), även kallat flerstråleekolod. Med rätt hastighet och öppningsvinkel säkerställer vi 100 % täckning av havsbotten, så att även den minsta sandbank eller sten hittas. 

På LE34 har vi specialister som använder den senaste tekniken inom multibeam-mätning. Upp till 50 000 punkter per sekund kan samlas in beroende på vattendjupet, vilket ger en detaljerad 3D-beskrivning av havsbottnen i form av ett punktmoln. Back scatter-data (även kallad pseudo sidecan-data) används för att identifiera olika bottentyper genom att analysera intensiteten hos de reflekterade signalerna.

Skanning av kajanläggningar

En stor del av en kaj- och hamnanläggning ligger under vatten, vilket gör inspektionerna komplicerade och svåra att dokumentera. Traditionella metoder kan vara mycket tidskrävande och ger inte alltid en heltäckande bild av förhållandena. Våra experter blottlägger med hjälp av den senaste tekniken det som ligger dolt och tillhandahåller en fullständig överblick från botten i hamnbassängen till den synliga delen av kajen, så att du kan känna dig säker på att få korrekta data under och över vattnet. Mätbåten går att kombinera med vår MX9-skanner.

Søopmåling LE34

Singlebeam-ekolod

Idag används SBE, även kallat single-jet-ekolod, främst i mycket grunt vatten, till exempel i mindre sjöar eller nära kusten, där kunden inte behöver en fullständig beskrivning av havsbotten.

Varje stråle genererar data som vi sedan använder för att förbereda det kartmaterial som behövs i det aktuella projektet. Att använda SBE är en snabb och effektiv metod för sjömätning, där insamlade data matchar det lägre priset jämfört med att använda multibeam.

Geofysisk mätning

På LE34 gör vi även geofysiska mätningar, där vi samlar in data med SideScan Sonar, Sub Bottom-profiler och magnetometer. Vi använder programvara från EIVA NaviSuite för datainsamling och bearbetning. Med de tekniker vi använder kan vi hitta mycket små föremål på havets botten och undersöka jordlagren under havsbotten. Vi kan dessutom ta havsbottenprover för vidare laboratorieundersökning.

Sjömätning offshore

LE34 har även lång erfarenhet av sjömätning offshore, till exempel i vindkraftsparker till havs både i Danmark och utomlands. Vår offshoreavdelning har med stor framgång gjort sjömätningar i såväl Danmark som på Grönland, i England och i Tyskland.  

Säkerhet till sjöss har alltid haft högsta prioritet på LE34, oavsett om det handlar om mätning av hamnområden eller offshoremätning långt från land. Vår offshoreavdelning har skapat ett säkerhetssystem som uppfyller internationella krav för säkerhet, hälsa och miljöskydd till sjöss.

Enda leverantören

LE34 är de enda i Danmark som utför alla typer av mätningar – både under och över vatten. Data kommer därför att förberedas och struktureras så att de kan användas tillsammans, vilket ofta är avgörande – till exempel i samband med ombyggnad och renovering av kajanläggningar, där man arbetar både under och ovanför vattenytan. Vi kan också dra nytta av våra inhouse-experter inom mätning och kartläggning av ledningar, teknik, byggnader och boytor.

Varför ska du välja LE34 för sjömätning?

Vi finns alltid i ett område nära dig

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

Vi är först med nya metoder

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

Kvalitet och trygghet

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.