Lighthouse

Projekter

Danmarks højeste boligbyggeri – Lighthouse på Aarhus Ø – kræver Danmarks højeste præcision i bygningsafsætning.

LE34 viser vejen
FAKTA

Periode:

  • 2019 - 2022

Lighthouse er med sine 142 meter et fyrtårn i mere end én forstand. Det er et fyrtårn for Aarhus, et fyrtårn for urbanisering af havneområder og et fyrtårn for hvordan et højhus bygges – fra 3D-projektering til teknisk afsætning, der tager højde for vindens, solens og betonens tonstunge tryk på konstruktionen. Og for vandets omringende nærhed.

Ikke som vi plejer

Vand og absolut uhindret udsigt til Aarhusbugten og Kalø Vig er kodeordet for de kommende beboeres udsigt. Men det er også kodeordet for alle involverede parter i  byggeriet, for kombinationen af vandets omringende nærhed og den rekordhøje højde betyder, at meget ikke er, som det plejer at være på byggepladser.

Som landinspektørfirma plejer vi at placere prismer og fikspunkter på naboejendomme til at skabe et fintmasket fikspunktnet, der sikrer præcisionen i vores afsætninger. Men på Lighthouse-byggeriet er denne mulighed begrænset til kun ni prismer på taget af de få naboejendomme. Resten af stederne, hvor vi ville have placeret dem, er der vand. Det giver en ensidig geometri, som vi har kompenseret for ved at tage avanceret GNSS-teknologi i anvendelse.

Præcision til vands ved hjælp af aktive GNSS-fikspunkter

På hver etage har vi opsat fire store prismer monteret med en GNSS modtager. Det kaldes også for aktive GNSS-fikspunkter. Kombineret med indmåling af de fem prismer på tagene af de naboejendomme, der trods alt er, opnår vi en position indenfor 2-3 mm.

Når prisme og GPS er skruet forsvarligt fast, kører de i en time og indsamler GNNS-data, der efterfølgende behandles og netudjævnes. Denne proces har vi gentaget tre gange per etage – første gang som kontrol af placeringen af den store støbeform til “kernen” i byggeriet, anden gang som kontrol af den færdigstøbte kerne og tredje gang som fikspunkter for afsætning til støbning af et nyt etagedæk.

Udover at sikre en høj præcision i afsætningen, sikrer den hyppige anvendelsen af GNSS-teknologien også den udførende entreprenør Per Aarsleff A/S et løbende overblik over eventuelle afvigelser fra det projekterede, således at støbeformen for næste del af byggeriet kan tilpasses de virkelige forhold.

Lys i morgenmørket

LE34's fikspunkter og afsætninger viser vejen for, hvor og hvordan de næste entreprenører i rækken skal gennemføre deres opgave på etagen. Derfor er vi ofte temmelig tidligt i gang om morgenen - etage efter etage.

Lys i morgenmørket

LE34's fikspunkter og afsætninger viser vejen for, hvor og hvordan de næste entreprenører i rækken skal gennemføre deres opgave på etagen. Derfor er vi ofte temmelig tidligt i gang om morgenen - etage efter etage.

Mikkel Langrebe Kolding, kort- og landmålingstekniker, LE34

“Det er jo fedt at være en del af – Danmarks højeste boligbyggeri. Jeg har været med fra begyndelsen i 2019 og fået et meget tæt samarbejde med Per Aarsleff A/S, fordi det er de samme mennesker over så lang en periode. Det er en afsætningsopgave, hvor man hele tiden skal tænke fem skridt fremad og arbejde selvstændigt, så alt er klar til de næste i rækken.”

Præcision etage efter etage

Siden byggeriet af Lighthouse begyndte i 2019 har LE34 afsat tusindvis af punkter: Afsætning til søjlerne, som fundamentet er anlagt på, afsætning til placering af hver enkel af de 45 etager, afsætning til facader, vægge, beslag og meget mere.

Vi holder øje med vind og sol

Det avancerede vatterpas, inklinometer, er opsat for hver 10. etage og viser præcis, hvor meget vinden og solen får bygningen til at bøje ud i den ene eller anden retning.

Det eneste tidspunkt, hvor bygningen i princippet står lige er, når det er vindstille, og solen ikke skinner. Inklinometret aflæses, og vi kompenserer for den aktuelle udbøjning, når vi afsætter.

Vi indsamler dokumentation

Under selve byggeriet har vi afsat tusindevis af punkter – til de store strukturer som en ny etage og detailafsætning som blandet andet placering af facade-elementer. I alt har vi afsat over 15.000 punkter.

Efter hver ny etage gennemfører vi as built-dokumentation for at kontrollere, at bygningen er opført som projekteret, herunder blandt andet as built-scanning af elevatorskakte og stål montage.

Omfattende monitorering af potentielle sætninger

Sol og vind er ikke det eneste, der hele tiden påvirker Lighthouse-bygningen. Det gør bygningens egen tonstunge vægt også. Og denne påvirkning, holder LE34 også øje med via omfattende monitorering af potentielle sætninger.

Det gør vi ved løbende at nivellere til bolte på fastlandet. På grund af det omringende vand og på grund af, at Lighthouse bygges på gammel søbund, bliver monitoreringen gennemført fra etablerede punkter flere kilometre væk – fra eksisterende bolte fra det officielle danske højdenet. Bygningen er projekteret med, at de nederste etager krymper og sætter sig under betonens tonstunge tryk og de øverste etager dermed bliver 2-3 mm højere end de nederste etager.

As built-dokumentationen og monitoreringen af sætninger er et vigtigt element for bygherres og entreprenørs overblik og sikrer et faktuelt videns- og datagrundlag i alle faser af byggeriet.

Rene Bundgaard Christensen, landinspektør, LE34

“Lighthouse er første byggeri, hvor vi afsætter en stor del af punkterne på baggrund af 3D-filer. Det giver os mulighed for at se hele byggeriet fra alle vinkler på controlleren til totalstationen, når vi arbejder, og giver en god fornemmelse for konteksten.”

Fakta om de nye bygninger

Lighthouse: 45 etager og en samlet højde på 142 meter

Kanal- og Promenadehusene: 11 etager 

I alt 40.000 m2 bolig fordelt på 380 lejligheder

3.600 m2 forretningslokaler fordelt på 12 lejemål

12.000 m2 P-kælder i 2 etager

Fundering af tårnet: 28 borede pæle med en diameter på 2 meter, til kote -70

2 meter tyk  bundplade

In situ-støbning af kerne og dæk på tårnet

Sidebygninger, kanal- og promonadehusene, er elementbyggeri, funderet med rammede beton- og stål pæle

Bygherre: Lighthouse United

Arkitekter: 3XN

Entreprenører: Per Aarsleff A/S

Få mere at vide

Kontakt os

Er du nysgerrig efter, hvordan LE34 kan hjælpe dig før, under og efter et bygge- eller anlægsprojekt? Kontakt os.

Rene Bundgaard Christensen
Landinspektør og specialist i teknisk måling
Katrinebjergvej 91
82000 Aarhus N

rbc@le34.dk
+45 7733 2121

Send en mail til Rene Bundgaard Christensen