Københavns Metro

Projekter

Den nye Metro Cityring og Metro Sydhavnslinje binder byen sammen på kryds og tværs og er med til at gøre København til en moderne metropol. LE34 er med til at binde Metroselskabets anlægsarbejde sammen: Vi sikrer det juridiske og det tekniske fundament.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektører Københavns Metro
FAKTA

Byggeriet af metroen er et omfattende anlægsarbejde, der involverer en lang række fagdiscipliner. Som landinspektørfirma har vi to centrale roller i anlæggelsen af den nye Cityring og Sydhavnslinje: En juridisk og en teknisk.

Mere metro – mere metropol

LE34’s arbejde er en vigtig del af fundamentet for, at de øvrige involverede leverandører på projektet kan komme i gang med deres opgaver og for at arbejdet kan blive udført på et korrekt grundlag. Efterfølgende er vi også med til at indsamle data, der dokumenterer om de nye metrostationer er opført som designet.

Vores juridiske kompetencer er med til at sikre Metroselskabet de nødvendige rettigheder til de arealer, som metroen bliver bygget på. Konkret står vi for 50% af arbejdet med at forberede og gennemføre ekspropriation af arealerne til metroen, beregne erstatningsforslag, indgå frivillige aftaler med lodsejerne om erstatning, afslutning af jordfordelingsplan og matrikulær sagsbehandling. Vi står også for at undersøge og udarbejde diverse servitutter for Metroselskabet – blandt andet sikkerhedsservitutter – ligesom vi bidrager med information om arealer og rettigheder på borgermøder og på lodsejermøder.

Lotte Andkjær, afdelingsleder og partner

“I projekter som disse er det væsentligt at forstå og respektere naboernes bekymringer, så projektet bliver tilstrækkeligt koordineret, og så tidsplanen holder. Vi arbejder hårdt for, at alle parter føler sig informeret og hørt, og at alle forstår nødvendigheden af de forskellige tiltag i løbet af ekspropriationsprocessen og anlægsperioden.”

LE34 landinspektører Københavns Metro
LE34 landinspektører Københavns Metro
LE34 landinspektører Københavns Metro

Minus 24 grader

LE34 er en del af teamet bag det spektakulære, iskolde anlægsarbejde af den underjordiske Metro-trappe fra Købmagergade til Nørreport Station. For at undgå, at grundvandet fossede ind i trappeskakten under arbejdet, blev hele området frosset ned. Til minus 24 grader. LE34 monitorerede projektet døgnet rundt for at sikre, at området forblev iskoldt og stabilt til, at trappen kunne anlægges.

Monitorering som forsikring

Vores omfattende erfaring med komplicerede tekniske opgaver betyder, at vi også er involveret i at sikre det tekniske fundament for metrobyggeriet i form af etablering af fikspunktnet.  De involverede grave- og boreentreprenører afsætter deres arbejde på baggrund af de fikspunkter, LE34 har etableret; et fikspunktnet er et uundværligt fundament i ethvert bygge- og anlægsarbejde.

En anden af vores tekniske opgaver er, at klæde Metroselskabet på til at kunne kontrollere og vurdere, om metroarbejdet forårsager skader på de omkringliggende bygninger. Inden gravearbejdet gik i gang, har vi således skabt et sammenligningsgrundlag, ved at måle de deformationer der skete i nærliggende bygninger under normale forhold, inden gravearbejdet gik i gang. Med dette grundlag på plads, er Metroselskabet i stand til at vurdere om eventuelle skader, der viser sig undervejs i anlægsperioden, skyldes metrobyggeriet eller ej.

Vi har derfor lavet omfattende deformationsmålinger af bl.a. Gl. Strand, Marmorkirken og ved Kgs. Nytorv. Som opmålingsteknisk rådgiver for Metroselskabet har vi desuden kontrolleret, hvorvidt den måde, hvorpå entreprenørerne gennemfører deres monitorering undervejs i anlægsarbejdet, er teknisk fyldestgørende og sikkert kan registrere eventuelle skader på de omkringliggende bygninger og stoppe arbejdet inden de udvikler sig.

LE34 landinspektører Københavns Metro

Før, under og efter

Alt i alt har LE34 været involveret i metroarbejdet fra de tidligste stadier i planlægningsarbejdet til anlægsarbejdet og vil fortsat være involveret frem til den afsluttende matrikulære sagsbehandling, efter de første metrotog har indtaget de to nye linjer – Cityringen og Sydhavnslinjen.

LE34 har desuden sat sit aftryk på den eksisterende metro fra Vanløse til Vestamager og fra Vanløse til Kastrup Lufthavn: Som rådgiver for Ørestadsselskabet stod vi for matrikulær sagsbehandling, udarbejdelse af servitutter og opmålingsteknisk bistand – blandet andet kontrol og monitorering 24-7 af hele tunnelforløbet.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt projektansvarlig Lotte Andkjær, hvis du er interesseret i at høre mere.

Lotte Andkjær
Landinspektør og partner
Specialist i areal- og rettighedserhvervelse
+45 5131 4236
la@le34.dk

Send mail til Lotte Andkjær