Skybrudstunneller ved Svanemøllen og Valby

Projekter

Hvordan får man lige lov til at placere Danmarks største skybrudstunnel på 10 km midt i en tætbebygget hovedstad?

Det er overordnet set det, LE34 skal svare på, og det, som vi skal sikre, kommer til at foregå indenfor lovens rammer, samtidig med at løsningen skaber så få gener som muligt for de berørte lodsejere.

LE34 viser vejen
FAKTA

Kunde:

Periode:

  • 2022 - igangværende

To kæmpestore skybrudstunneller i Svanemøllen og Valby skal lede regnvandet væk og ud i havet tilpas hurtigt til at undgå oversvømmelser ved skybrud. LE34 er ansvarlig for areal- og rettighedserhvervelsen til tunnellerne på vegne af forsyningsselskabet Hofor.

 

Komplekst klimaprojekt med mange parter

De to nye skybrudstunneller i Valby og i Svanemøllen minder lidt om metroprojekterne:

Tunneller bliver boret og kommer til at ligge cirka 10-30 meter under jorden, der skal etableres boreskakte flere steder i hovedstadsområdet og anlægsarbejdet kommer til at strække sig over flere år.

Det er kort sagt to komplekse klimatilpasningsprojekter, som anlægges af forsyningsselskaberne Hofor, Novafos og Frederiksberg Forsyning. Tunnellerne løber gennem flere kommuner, og der skal koordineres med alle parter og mange forskellige fagfolk og rådgivere undervejs.

En af de mange involverede rådgivere er LE34.

Vi er på Hofors vegne ansvarlige for at sikre areal og rettigheder til de to store skybrudstunneller.

Vi rådgiver tidligt i processen

Anlægsarbejdet til Valby Skybrudstunnel og Svanemøllen Skybrudstunnel forventes at gå i gang i 2024, men LE34 har allerede været i gang et stykke tid.

Som landinspektører med speciale i ekspropriation og areal- og rettighedserhvervelse rådgiver vi bygherren Hofor meget tidligt i processen for at sikre det juridiske fundament for at skybrudstunnellen kan realiseres efter planen.

En af de første ting, vi har bidraget med, er en grundig ejendomsmæssig forundersøgelse, der afdækker de eksisterende ejendoms- og ejerforhold i projektområdet. På den baggrund har vi rådgivet om den bedste løsning.

Skybrudstunnellerne sikres som var de en metro

At få lov til at placere Svanemøllen Skybrudstunnel, der med sine 10 km er Danmarks største skybrudstunnel midt i en tætbygget hovedstad minder meget om den udfordring, LE34 løser på udvidelserne af Københavns metro.

Derfor minder en stor del af løsningen også om løsningen fra metroen:

Areal- og rettighederne til at anlægge boreskakter og arbejdsarealer forventes sikret via kommunal ekspropriation.

Rettigheden til at have den færdiganlagte skybrudstunnel liggende nede i jorden under veje og bygninger sikres via tinglysning af servitutter, såkaldte driftsservitutter der sikrer, at driften af skybrudstunnellerne er fremtidssikret, selvom vejene og bygningerne ovenover måtte skifte ejer i årenes løb.

Fakta om Svanemøllen skybrudstunnel

Svanemøllen Skybrudstunnel skal ligge 10-30 meter under jorden som en to-grenet tunnel: fra kanten af Frederiksberg og fra Gladsaxe og Gentofte via København ud til spidsen af Nordhavnen– i alt 10 kilometer tunnelrør.

Danmarks største skybrudstunnel.

Tunnelen vil afhjælpe problemet med gentagne oversvømmelser i flere områder bl.a. ved Lersø Parkallé, Lyngbyvejen, Lygten og Gentofterenden.

Tunnelen nedbringer mængden af kloakoverløb, hvilket forbedrer vandkvaliteten i Utterslev Mose og Emdrup Sø samt dele af Øresund tæt på København.

Fakta om Valby Skybrudstunnel

Valby Skybrudstunnel skal især være med til at sikre Frederiksberg Vest og Valby mod oversvømmelser ved skybrud.

Tunnelen bliver 2,5 kilometer lang og skal anlægges i cirka 18 meters dybde.

Tunnel vil strække sig fra F.L. Smidths parkeringsplads, under Grønttorvet, Valbyparken og ud til i Kalveboderne via Enghave Kanal.

Kilde: hofor.dk

Få mere at vide

Kontakt os

Er du nysgerrig efter, hvordan LE34 kan hjælpe dig med at sikre areal og rettigheder til komplekse klimaprojekter? Kontakt os.

Thomas Normann Asmussen
Landinspektør og partner 
Katrinebjergvej 91
8200 Aarhus N

tna@le34.dk
+45 3163 9206

Send en mail til Thomas Asmussen