Nyt OUH

Projekter

Det nye universitetshospital i Odense er ved at tage sin ovale form i Odense Sydøst. Når det står færdigt i 2024 er det landets største supersygehus bygget ud fra visionen: Patienten først. LE34 har været med siden 2018 og sikrer de tekniske forberedelser af byggeriet med fokus på besparelser i tid og materialer.

LE34 viser vejen
ouh odense universitetshospital
FAKTA

Nyt OUH bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, og selve byggeprocessen forventes at strække sig frem til foråret 2024. Her i slutetapen af byggeriet beskæftiger vi os primært med færdiggørelsen af hospitalets voksenpsykiatriske afdeling på 21.000 kvadratmeter.

Kvalitetssikring

LE34 har siden byggeriets start løst en lang række tekniske opgaver på byggepladsen som for eksempel opmåling, afsætning og as built-dokumentation for entreprenørerne til kvalitetssikring af, at byggeriet skrider planmæssigt fremad, og at bygningerne har de dimensioner, bygherren har bestilt.

Vi har gode samarbejder med de forskellige entreprenører, hvor vi har fokus på at opmåle og digitalisere byggepladsen på den rigtige måde fra start, så entreprenørerne kan bruge de detaljerede as-built tegninger til dokumentation overfor bygherre, til tjek af mål og forhold, til mængdeberegning, maskinstyring, kvalitetssikring og fakturering.

Hellere grave én gang, end en gang for meget

Der kan være utroligt mange arbejdsgange forbundet med gravearbejdet på byggepladser; først skal en kort- og landmålingstekniker ud og slå pæle i eller sætte streger, hvorefter en håndmand går bagefter med en roterlaser til højdesætning, og under selve gravearbejdet skal graveføreren eller en assistent stå klar til at løbe op og ned af renden for at rette på pæle og guide graveføreren frem. 

Men ikke hos LE34. Og ikke på Nyt OUH.

På baggrund af 2D-projektmateriale, vi modtager fra entreprenøren, laver vi fra kontoret 3D-maskinstyringsmodel og beregner mængden af jord, sand og grus, så entreprenørerne ikke graver for dybt, for meget eller forkert, og kan bestille – eller genbruge – præcis den mængde materiale, der er behov for. 3D-modellen bliver uploadet i gravemaskinen on site, så graveføreren nemt og sikkert kan grave efter præcise mål og mængder.

Michael Hørbye, formand anlæg, M.J. Eriksson:

”Vi har et tæt og behageligt samarbejde med LE34, der leverer en fuld palette af kontrolmålings- og maskinstyringsdata, som vi henholdsvis bruger som KS-dokumentation overfor bygherre og til en effektiv og sikker udgravning med langt færre arbejdsgange. Det er en kæmpe hjælp, som sparer os for materialer, brændstof, tid og ressourcer, hvilket gavner både miljøet og økonomien.”

Intelligent gravning

Når vi laver 3D-modellen, tager vi stilling til, om der kan spares på mængden af råjord, der skal bortgraves, og om der kan blive sparet på materialeforbruget af stabilgrus og bundsand. På den måde opnår bygherre en besparelse både i maskintid og i materialer

Intelligent gravning

Når vi laver 3D-modellen, tager vi stilling til, om der kan spares på mængden af råjord, der skal bortgraves, og om der kan blive sparet på materialeforbruget af stabilgrus og bundsand. På den måde opnår bygherre en besparelse både i maskintid og i materialer

Fiks­punk­t­net dan­ner ram­men for byg­ge­ri­et

Byggeriet af det nye universitetshospital er delt ind i mange delprojekter med forskellige underleverandører. Det kræver koordinering ned i de mindste detaljer at få alle delprojekterne til at passe sammen. Her spiller det såkaldte fikspunktnet, som LE34 har etableret for bygherren, Region Syddanmark, en afgørende rolle.

Samtlige kort- og landmålingsteknikere og landinspektører, der er involveret i byggeriet, bruger det samme fikspunktnet, uanset hvilken entreprenør de arbejder for. Det betyder, at hver eneste afsætning, helt ned til den enkelte bolt, der fæstner de store betonelementer, bliver sat i forhold til det samme net. Ved at danne rammen for hele byggeriet, er fikspunktnettet med til at minimere risikoen for fejl.

Gert M. Henningsen, partner, landinspektør og afdelingsleder for LE34 i Odense:

“Det er utroligt spændende at være med på et byggeri i den her størrelsesorden, hvor vi skal kunne skalere lynhurtigt og rykke ud med rigtig mange medarbejdere  på én gang. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi er lokalt til stede og har mulighed for at trække på kollegaer fra hele organisationen.”

Læs mere om vores projekter på Fyn

Få mere at vide

Kontakt os

Er du nysgerrig efter, hvordan LE34 kan hjælpe dig med opmåling til vands, lands og i luften? Kontakt os.

Gert M. Henningsen
Partner, landinspektør og afdelingsleder

LE34 Odense

Hestehaven 21L, 5260 Odense S

Tlf. +45 7733 2244

gmh@le34.dk

 

Send en mail til Gert M. Henningsen