Maskinstyring

Maskinstyring styrer jeres projekt udenom fordyrende fejl og tidsrøvende ommere.
I LE34 er vi specialister i at levere maskinstyringsdata af høj kvalitet, så I graver nøjagtigt, effektivt og bæredygtigt.

LE34 viser vejen

Maskinstyringsdata giver overblik

På baggrund af projektmateriale fra entreprenøren laver LE34 en 3D-datamodel til maskinstyring, som er maskinførerens præcise overblik over, hvor han er, og nøjagtig hvor han skal grave – i realtid.

Forud for udarbejdelsen af maskinstyringsdata gennemgår LE34 projektmaterialet for at optimere dataen ved en eventuel opmåling eller fikspunktetablering. Herudover rådgiver vi om projektets mulige tids-, materiale- og råstof-besparelser samt om fordelagtig genbrug af jord. 

Det betyder, at I med LE34 ikke risikerer at grave for dybt, for meget eller forkert, samt at I ikke bruger mere materiale eller ressourcer, end der er behov for.

Sikkerhed på byggepladsen

Med maskinstyring er der ikke behov for en assisterende mand i udgravningen, og det er heller ikke nødvendigt for maskinføreren selv at gå ud og tjekke efter, om udgravningen forløber, som den skal.

Den maskinstyringsdata, som LE34 udarbejder, er en garanti for, at alt bliver gravet efter planen. Samtidig mindsker det risikoen for ulykker på byggepladsen, fordi der er færre folk i felten, og der er ingen snore eller pæle, man kan falde over eller grave igennem, fordi alt nødvendig graveinformation er digitaliseret og vejleder maskinføreren i førerhuset.

Ressourcebesparende teknologi

Når LE34 omdanner en 2D-plantegning til en 3D-maskinstyringsmodel tager vi stilling til, om der kan spares på mængden af råjord, der skal bortgraves, og om der kan blive sparet på materialeforbruget af stabilgrus og bundsand. På den måde opnår bygherre en besparelse både i maskintid og i materialer.

Kvalitetssikret maskinstyring med LE34

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav. Det giver vores kunder leveringssikkerhed, tryghed og præcise maskinstyringdata.

Vi dokumenterer, at alt er løst efter planen

Det lyder måske for godt til at være sandt, men med LE34’s ydelser inden for maskinstyring behøver I kun at grave én gang. Det kan vi sige, fordi vores specialister ved præcis, hvad de har med at gøre uanset opgavens sværhedsgrad. Derudover kvalitetssikrer vi løbende vores arbejde – ikke kun ved aflevering.

Ønsker I at dokumentere projektets fremgang, sender vi en drone over byggepladsen i løbet af projektperioden, ligesom vi kan levere as built-tegninger og tværprofiler. Som fast procedure fremsender vi altid en PDF-tegning af det afsluttede arbejde, så bygherre får et fuldt overblik over, hvad der er lavet.

Hvorfor vælge LE34 til maskinstyring?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.