Til orientering

For your information

För din information

Hvis Danmark bliver ramt af strejke og lockout, vil det påvirke sagsbehandlingstiden i de styrelser og offentlige instanser, vi benytter. Dette gælder for eksempel Tinglysningsretten, Vejdirektoratet og Geodatastyrelsen. Vi beder derfor om vores kunders forståelse, hvis deres sager bliver berørt. LE34 gør alt, hvad vi kan for at forhindre forsinkelser.

If Denmark is affected by a strike and lockout, this will have an impact on the case processing times of the agencies and government bodies we use. This applies, for instance, to the Danish Land Registration Court, the Danish Road Directorate and the Danish Geodata Agency. We ask for our clients’ understanding if cases are affected. At LE34, we will do everything we can to prevent delays.

Om Danmark påverkas av strejk och lockout, kommer detta att påverka behandlingen av tiderna hos de organ och myndigheter vi använder. Detta gäller till exempel Landstingsregistreringsdomstolen, Vägdirektoratet och Geodatabyrån. Vi ber om våra kunders förståelse om fall påverkas. Vid LE34 gör vi allt vi kan för att förhindra förseningar.