Mød vores nye forretningsområde Miljø, Plan & Jura

nyhed

Unikt tværfagligt team af miljørådgivere, planlæggere, landinspektører, landskabsforvaltere og jurister giver LE34 myndigheder og borgere et nyt udgangspunkt for at skrue tempoet op for realiseringen af energiprojekter.

Som landets største rådgivende landinspektørfirma etablerer vi  det nye forretningsområde Miljø, Plan & Jura. Ambitionen er at være med til at sætte tempo på energiprojekter.

Rådgivning til energiprojekter og den grønne omstilling

– Samfundet står i en transformationsproces, hvor vi skal gennemføre energiprojekter, der bliver mere og mere komplekse. Ny teknologi kombineres, el-nettet udbygges og samtidig skal der frigøres plads til mere natur gennem en multifunktionel arealanvendelse. For at sætte skub i denne omstillingsproces til grøn energi har vi netop etableret Miljø, Plan & Jura som nyt tværfagligt forretningsområde, fortæller Gert M. Henningsen, der er landinspektør og chef for det nye forretningsområde.

Ifølge den politiske aftale ”Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022” skal bidraget fra vedvarende energi fra solcelle- og vindmølleparker på land være firedobbelt i 2030 sammenlignet med 2021. Dertil kommer diverse politiske aftaler og strategier for Power-to-X, CO2-fangst og etablering af energiparker til lands, som for eksempel planlægningen af Megaton Energipark i Ringkøbing-Skjern.

Gert M. Henningsen, forretningschef for Miljø, Plan & Jura

“Når man flyver lidt op i helikopteren og betragter de mange projekter fra oven, så tegner der sig et billede af de typiske barrierer som for eksempel myndighedsprocessen og sen inddragelse af borgerne.”

Gert M. Henningsen er forretningschef for det nye Miljø, Plan & Jura

Kendt ansigt i LE34 og i energibranchen

Landinspektør Gert M. Henningsen har gennem årene været med til at sætte sit præg på udviklingen af LE34. Nu skal han stå i spidsen for vores nye store tværfaglige forretningsområde Miljø, Plan & Jura, der skal være med til at nedbryde de typiske barrierer, der forsinker og fordyrer energi- og klimatilpasningsprojekter.

Nedbryder barrierer

Det nye forretningsområde Miljø, Plan & Jura samler miljørådgivere, planlæggere, landinspektører, landskabs-forvaltere og jurister på tværs af LE34 og skaber en unik kombination af fagspecialister med et særligt kendskab til nogle af de typiske barrierer, som kan forsinke grønne energiprojekter.

En af dem, der skal opbygge den nye tværfaglige synergi, er Jakob Kirkeskov, der tiltræder som afdelingsleder for Miljøvurdering og Planlægning i LE34 den 1. februar 2024. Han kommer fra en stilling som senior chefkonsulent i Miljø & Sundhed hos Rambøll.

– Ambitionen er at støtte udviklere og bygherrer endnu tidligere i processen og mere helhedsorienteret at tilbyde rådgivning om myndighedsprocesserne. Det gælder den fysiske planlægning og miljøvurderinger samt lodsejerhåndtering, multifunktionel arealudvikling og ekspropriationsrådgivning i én og samme pakke. På den måde sikrer vi, at projekterne bliver modnet så et godt plangrundlag kan sikre realisering af projekterne, samtidig med at lodsejerne og andre interessenter er med ombord, fortæller Jakob Kirkeskov, der er miljøingeniør med mange års erfaring med denne type projekter.

Jakob Kirkeskov, afdelingsleder for Miljøvurdering og Planlægning

“Ambitionen er at støtte udviklere og bygherrer endnu tidligere i processen og mere helhedsorienteret at tilbyde rådgivning om myndighedsprocesserne. Det gælder den fysiske planlægning og miljøvurderinger samt lodsejerhåndtering, multifunktionel arealudvikling og ekspropriationsrådgivning i én og samme pakke.”

Det kræver noget ekstraordinært af os alle

LE34 har allerede opbygget omfattende erfaring med at gennemføre lodsejerhåndtering for blandt andet Energinet, Evida og en lang række forsyningsselskaber, ligesom LE34 har leveret miljøvurderinger og plangrundlag til adskillige solcelle- og vindmølleparker i hele landet.

Med den tværfaglige organisering er LE34 klar til at håndtere flere og mere komplekse projekter som energiparker.

– Når projekternes karakter er ny for mange, kræver det noget ekstraordinært af os alle. Med det nye forretningsområde Miljø, Plan & Jura er LE34 klar med tværfaglig rådgivning, der bryder de typiske barrierer ned og sætter tempoet i den grønne omstilling op, understreger Gert M. Henningsen.