Vi har fået vokseværk: IT34 A/S samler hele pakken

Når LE34 dagligt viser vejen på for fremtidens store anlægs- og infrastrukturprojekter, anvender vi en lang række it-redskaber. Nu har vi opkøbt vores mangeårige samarbejdspartner Invodan IT og samler vores kompetencer inden for it-rådgivning og -udvikling med kortdata i firmaet IT34 A/S.

Viser vejen
IT34 har udviklet PointView, der revolutionerer visningen af 3D-data

20.01.2021

Efter stor succes med it-løsninger, lancerer vi nu vores eget it-selskab.

Hele pakken samlet ét sted

IT34 A/S er en ny it-forretning, der er en del af Danmarks største landinspektørfirma, LE34, som dermed også bliver en stor aktør inden for it-branchen. Med kombinationen af it-infrastruktur, it-rådgivnings- og udviklingskompetencer samt kortdatakompetencer kan IT34 udvikle og levere avancerede it-løsninger i sin helhed. IT34 bliver en betydelig spiller indenfor teknisk it med 45 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, heraf et i Sverige.

Gennem de seneste år har it-delen fyldt en større og større del af LE34’s løsninger inden for geografiske informationssystemer og kortdata. Nu samler vi LE34’s og Invodan IT’s it-kompetencer med traditionel it-infrastruktur, driftssupport og datahosting i IT34 A/S.

IT34 tilbyder hele pakken, og vi vil derfor også være attraktive for kunder, der udelukkende har behov for klassiske it-løsninger.

 

Frank Rasmussen, forretningsansvarlig IT34

“Når man forener hardcore udviklingskompetencer, IT-kompetencer og GIS-kompetencer, sker der noget virkelig spændende. Vores viden om stedfæstede data er baggrunden. Vores brugeres behov er drivkraften. Og med vores IT-kompetencer bliver nye, meningsfulde helhedsløsninger mulige.”

Vel­e­tab­le­ret sam­ar­bej­de

Frank Rasmussen og Sean Knowlton har indtil nu været direktører i Invodan IT, der har håndteret it og udvikling på blandt andet LE34’s it-projekter gennem de seneste syv år. Fremadrettet bliver Invodan IT en del af IT34, med lokale afdelinger i forbindelse med LE34’s kontorer i Aarhus, Aalborg, København, Odense, Ringsted, Viborg, Nørre Alslev og Göteborg.

Sean Knowlton, kundeansvarlig IT34

“Det er et veletableret samarbejde, der fortsætter i IT34, men vores kunder kommer samtidig til at opleve os som endnu mere strømlinede og effektive, fordi vi er samlet i en og samme forretning.”

It-tun­ge løs­nin­ger byg­get på eks­per­ti­se i geo­gra­fi­ske data

Blandt de it-tunge løsninger, som LE34 har udviklet, der nu overgår til IT34, er appen SmartSurvey, der omdanner simple videoer til detaljerede 3D-modeller, og PointView, der udstiller data fra eksempelvis vejnettet med så høj præcision, at kommuner og ingeniører kan bruge dem til at projektere nye infrastrukturprojekter og vedligeholdelse af veje. Med softwaren PointView er det nemt at håndtere de enorme datamængder og foretage opmålinger direkte på en almindelig pc.

Vi har allerede udviklet en række it-løsninger, som både offentlige og private kunder har gavn af, så i den forstand tager IT34 en flyvende start. En af de løsninger, vi har udviklet meget på gennem de seneste år, er opgavestyring til kommunerne, som er en af vores vigtige kundegrupper.

Mange danske kommuner bruger allerede appen Borgertip, der gør det nemt at indberette et hul i vejen eller et væltet træ til kommunen. Det har vi videreudviklet i systemet WorkDone, hvor opgaveløsning automatiseres, idet systemet ud fra givne regler for eksempel selv tager stilling til og prioriterer opgaver.

Få mere at vide

Frank Rasmussen

CTO / Forretningsansvarlig / IT34
LE34 København

Sean Knowlton

Kundeansvarlig / Seniorkonsulent
LE34 København