Privatkunder

Sektorer

Drømmer du om en ny carport eller en tilbygning på huset? Eller har du besluttet at købe drømmehuset? LE34 har samlet de vigtigste ting, du skal vide som privat boligejer.

LE34 VISER VEJEN
LE34 landinspektør private

Får du et mindre hus, end der står i salgsopstillingen?

Det er et krav til salgsopstillingen, at den skal indeholde informationer om grund-, bygnings- og boligarealet. Disse arealer er vigtige at kende for dig som boligejer, da den offentlige ejendomsvurdering og dermed din ejendomsværdiskat blandt andet fastsættes ud fra din boligs areal i BBR.

Dit BBR-areal har også betydning for dine forsikringsforhold: Hvis din forsikringspræmie er beregnet på baggrund af forkerte oplysninger, kan der opstå problemer, når det kommer til udbetaling af en skadeserstatning.

Det kan du selv gøre

Det er en god idé at gå oplysningerne fra BBR efter i sømmene, da vi jævnligt oplever, at de ikke stemmer overens med virkeligheden. For eksempel kan det være, at kælder- eller loftsrum ikke er godkendt til beboelse, eller et nyere redskabsskur, der ikke figurerer i registret.

Hvis den forrige ejer har glemt at indberette, at kælderen er indrettet til beboelse, kan du komme ud for at indboet ikke bliver erstattet ved oversvømmelse eller brand. Undersøg, om det, der står anført, virker fornuftigt i forhold til, hvad du kan se.

Det kan vi gøre

Hvis der er tvivl om BBR-arealet kan en landinspektør foretage en opmåling af bygningerne på ejendommen og ud fra disse tal beregne det korrekte areal.

Hvad skal du vide, før du skriver under på en købsaftale?

Der er regler for, hvad der skal stå i tilstandsrapporten og i salgsopstillingen, når du køber nyt hus.

Men der er ingen regler, der sikrer, at du får at vide, hvis skellet står forkert, så du kommer til at betale ejendomsværdiskat af et areal, din nabo har glæde af.

Er grunden 100 m2 mindre, end der står i salgsopstillingen? Overtager du en gammel nabostrid om placeringen af hækken? Står carporten rent juridisk på naboens grund? Eller er der en servitut, som forhindrer dig i at lave den tilbygning, du har drømt om? Det har du ingen chance for at vide, med mindre du aktivt undersøger det. Derfor har vi specialiseret os i at afdække alle disse forhold, så du kan skrive under med ro i maven. Læs vores gode råd og kontakt os, hvis du vil vide endnu mere.

LE34 landinspektør private skel tilbygning carport
LE34 landinspektør private skel

Køber du en mindre grund, end der står i salgsopstillingen?

Hvis skelpælene, der afgrænser din grund, ikke er placeret korrekt, er gået tabt eller er svære at finde, kan det give dig problemer med naboen eller ubehagelige overraskelser, hvis du senere skal udvide dit hus. Det kan også være, at en tidligere ejer af huset for flere årtier siden har plantet en hæk i skellet – eller dét, som den tidligere ejer antog, var skellet. I virkeligheden kan hækken være placeret 2 meter inde på grunden med det resultat, at naboen i flere årtier har brugt – og derved vundet hævd over – de 2 meter jord langs sin side af hækken. Er hækken 30 meter lang, kommer du til at betale ejendomsværdiskat af 60 m2 på din nabos vegne.

Det er et krav til salgsopstillingen, at den skal indeholde informationer om grundarealet. Men der er ingen krav til dokumentation for disse informationer.

På den måde kan gamle og forkerte tal leve videre i salgsopstillingen. Og du risikerer, at du køber mindre grundareal, end du tror, fordi naboen har vundet hævd på noget af arealet.

Det kan du selv gøre

Spørg sælger om skellets placering og bed om at få skelpælene at se. Hvis dit drømmehus ligger på en grund, der er udstykket før midten af 1990’erne, er der ekstra god grund til at være opmærksom på skelforholdene. Er skellet ældre end 20 år, kan de oprindelige skelgrænser, hvortil grunden er udstykket, nemlig være ændret, fordi naboen har benyttet en del af grunden.

Kig på matrikelkort. Men vær opmærksom på, at de matrikelskel du kan se på internettet kan være unøjagtige eller decideret forkerte. Betragt altså kun matrikelkortet som vejledende. 

Det kan vi gøre

Hvis der er tvivl om skellets placering og grundens størrelse, så sørg for at få skelgrænserne afsat. Landinspektøren kan hjælpe dig med at undersøge, hvor troværdige matrikelskellene er.

Hvis sælger ikke kan påvise skelpæle, bør du som køber rådføre dig med en landinspektør – eller stille som et vilkår for handlen at sælger får afsat skelpæle. På denne måde kan du være sikker på, at du kun skal betale skat af det reelle grundareal og du undgår ubehagelige overraskelser senere.

LE34 landinspektør private skel matrikel

Undgå at overtage en nabostrid

En uafsluttet strid om højden på en hæk, placering af carporten eller uenighed om skellets placering er gift for et godt naboskab. Hvis dialogen er gået i hårdknude mellem nabo og sælger, kan du risikere at arve gamle konflikter. Din juridiske stilling over for din nabo er beskrevet i naborettens lovregler, der blandt andet dækker skel og hegn. Som tommelfingerregel skal en grundejer ikke affinde sig med ulemper fra naboejendommen.

Udover at det kan være hårdt følelsesmæssigt at overtage en gammel strid med din nye nabo, kan det også sætte en stopper for dine planer om at benytte eller udvikle din ejendom, hvis naboen stiller sig på bagbenene. Derfor er det en god idé at tage temperaturen på forholdet mellem de nærmeste naboer og sælger, inden du køber.

Det kan du selv gøre

Det er en god idé at tage en snak med din kommende nabo om grunden, inden du køber, så du får afdækket eventuelle problemer. Dialogen er det vigtigste ved et godt naboskab. Tal med – og ikke mindst lyt til – din nabo, da I sikkert skal leve dør om dør i mange år. Hvis der er tvivl om, hvor skellet står, så kig først efter skelpæle sammen. Er der tale om en ældre grund, kan de være fjernet eller flyttet.

Det kan vi gøre

Hvis der er tvivl om skellets placering, kan du stille som vilkår for handlen, at skellet afsættes af en landinspektør. På den måde sørger du for, at der er klare linjer mellem dig, sælger og din kommende nabo.

Hvilke ledninger, rør og kabler krydser ejendommen?

Det er altid en god idé at vide, hvad der ligger under havens grønne græstæppe. Der skal være plads til, at drikkevand kan komme frem til vandhanen, at det beskidte vand kan blive ledt væk og kabler kan føre strøm. Det betyder, at mange private grunde kan være gennemkrydset af ledninger og rør. Helt konkret kan det lokale forsyningsselskab have ret til at få adgang til at foretage vedligeholdelse og reparation inde på din grund.

Det kan du selv gøre

Start med at tage spørgsmålet om ledninger på ejendommen op med sælger. Når du køber et hus, ligger der typisk en tingbogsattest, hvor du kan se, hvad der er af såkaldte servitutter og tinglysninger. 

En servitut kan fortælle dig, at du af hensyn til naboens udsigt er forpligtet til at holde noget bevoksning nede på din grund. Servitutten viser også, hvis der ligger en ledning i jorden, som kan gøre, at du ikke må lave en tilbygning, plante et træ eller grave ud til en dam, hvor du havde forestillet dig det. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er alle rør og ledninger på din grund, der er tinglyste, da private boligejere ikke har pligt til at registrere rør og ledninger på egen grund.

Det kan vi gøre

LE34 kan hjælpe med at stedfæste servitutterne på ejendommen, så du får overblik over, hvor ledningerne ligger og rådgive om, hvordan du skal forholde dig til de servitutter, der er pålagt din grund. For en privatperson kan reglerne være svære at fortolke korrekt, og som grundejer har du juridisk ansvar for at leve op til de regler, servitutterne foreskriver.

Hvis du ønsker at oprette en servitut på din grund, kan vi udarbejde det digitale kortbilag, et såkaldt E-rids, som en del af den digitale tinglysning. 

LE34 landinspektør private
LE34 landinspektør private servitutter

Hvad siger reglerne om at bygge til eller bygge nyt?

Det er ret ærgerligt at finde ud af, at du ikke kan ombygge dit hus, som du har drømt om, efter du har købt det. Carporte og tilbygninger er ofte højt på ønskelisten, når man flytter i nyt hus. Også her er det vigtigt at have klarhed over, hvad du har ret til på din grund. 

Der kan være forskellige byggelinjer og regler om bebyggelsesprocenter, der gør det umuligt at bygge til. For eksempel kan kommunen have reserveret de første fem meter af din grund ud mod vejen til eventuelle fremtidige udvidelser af vejen. Måske bliver vejen aldrig udvidet, men reglen forhindrer dig med sikkerhed i at placere en tilbygning på den side af huset, der vender ud mod vejen. Naturbeskyttelsesloven indeholder også regler, der kan have betydning for, hvor du må bygge på din grund.

Det kan du selv gøre

Hvis du skal lave ændringer på dit hus eller bygge et helt nyt, skal du følge reglerne i Bygningsreglementet og eventuelle lokalplaner. Inden du går i gang med udvidelse af boligen, skal du udregne, hvor stort et areal du har mulighed for at bygge ud med eller inddrage til beboelse.

Fra et fritliggende hus til skellet mod nabo eller vej, skal der eksempelvis altid være minimum to en halv meter, hvilket altså også gælder for eventuelle tilbygninger. Garager, carporte og udhuse må etableres helt op mod skellet. Den samlede længde af de sider, der vender mod et skel må dog ikke overstige 12 meter og må maksimalt måle to en halv meter i højden.

Det kan vi gøre

Ofte er det en god ide, at få en landinspektør til at sikre, at byggeriet ikke kommer i konflikt med gældende lovgivning, lokalplaner eller øvrige bindinger på grunden, såsom servitutter. Vi rådgiver om byggetilladelser, udregner bebyggelsesprocenter og sætter af til den nye tilbygning.

LE34 landinspektør private
LE34 landinspektør private ombygning tilbygning

Få mere at vide

Vi kontakter dig

Vi ser det som vores vigtigste opgave at gøre livet lettere for dig. Vi rådgiver i hele processen og sikrer, du kommer sikkert i mål. Så snart vi har modtaget din henvendelse, prioriterer vi, at du bliver kontaktet hurtigst muligt.

Bliv kontaktet af den rette specialist