Tinglysning

En tinglysning er en offentlig registrering af rettighederne over for eksempel en ejendom. Vi er eksperter i tinglysning, skødeskrivning, servitutter og tinglysningsrids og håndterer dagligt både enkle og komplekse sager.

Få mere at vide

Rådgivning og gennemførelse af tinglysning

Hvad enten du er anlægsmyndighed og har behov for at sikre rettigheder før, under og efter anlægsarbejdet, eller du er forsyningsselskab eller ledningsejer eller privat husejer, så kan LE34 hjælpe dig sikkert igennem tinglysningsprocessen.

Vi undersøger, hvad der er af eksisterende tinglyste servitutter og deres betydning for din ejendom.
Vi sikrer nye rettigheder til at råde og få adgang til arealer, og vi gennemfører den administrative sagsbehandling til det tinglyste dokument er korrekt angivet i de offentlige registre.

Kontakt vores tinglysningseksperter

Rådgivning og gennemførelse af tinglysning for forsyningsselskaber

Tinglysning af ledninger er en vigtig disciplin for forsyninger.

Hvis en ledning på tredjemands ejendom ikke er tinglyst, vil den blive betragtet som liggende efter gæsteprincippet. Det betyder, at den skal flyttes for ledningsejers regning – altså forsyningsselskabets regning – hvis den ligger i vejen for projekter på ejendommen.

Uden sikrede rettigheder via en tinglyst servitut kan det også blive problematisk for forsyningsselskaberne at få adgang til ledningerne under akutte skader. LE34 har i årtier hjulpet forsyningsselskaber og små vandværker med håndtering af rettigheder – fra deklarationsanalyse til tinglysning af deklarationstekster, der sikrer adgangsretten til ledningsarealet, så forsyningen har mulighed for at udbedre skader på ledningsnettet prompte.

Tinglysning for private husejer

Når du overtager en (ældre) ejendom, er det mere reglen end undtagelsen, at der findes tinglyste servitutter, regulerer dine muligheder for ar tilbygge og plante på dele af din ejendom. Hvis du ikke er opmærksom på dem, kan du få en ubehagelig overraskelse.

Der kan for eksempel være begrænsning på, hvor højt du må bygge eller en såkaldt færdselsret, som giver andre ret til at færdes på et bestemt stykke af grunden, hvor der så ikke må bygges. LE34 sørger for, at alt er afdækket, før du køber, så du ved, hvad du går ind til.

Hvorfor vælge LE34, når du skal have tinglyst?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.