Kommuner og regioner

Sektorer

Vi skræddersyer rådgivning og digitale løsninger, som understøtter kommunens og regionens opgaver: Fra ekspropriation af veje, stier og byrum til udarbejdelse af lokalplaner. Fra droneopmåling af nye sygehuse til digitalisering af eksisterende bygninger. Og fra håndtering af borgerhenvendelser til planlægning af driftsopgaver.

LE34 viser vejen
BorgerTIP kommuner og regioner

Kommunerne får løst driftsopgaver til tiden – også snerydning

I LE34 udvikler vi hver dag nye digitale værktøjer for vores kunders skyld. Den digitale verden er fuld af muligheder, men det skal være brugervenligt – ellers er der ingen grund til at skifte papiret ud med digitale værktøjer. Derfor er vores suite af intelligente digitale værktøjer, som vi kalder GeoNote, opstået som svar på konkrete hverdagsbehov hos kommunerne.

Drift og planlægning af snerydning, af affaldstømning, af oprydning i overfyldte cykelstativer, af vejtilsyn og meget mere: GeoNote er et intuitivt værktøj, som med udgangspunkt i et digitalt kort, kan skræddersyes til lige præcis din kommunes ønsker. Eller din regions ønsker til f.eks. pleje af udearealer eller opgavestyring af indvendig vedligeholdelse.

Uanset, om du arbejder hos en kommune eller region, er fordelene ved at bruge GeoNote store: Det sparer tid og penge, det sikrer overlevering af knowhow, når garvede medarbejdere går på pension eller skifter job, og det sikrer, at du til enhver tid kan dokumentere de driftsopgaver, der er udført.

Intuitiv og intelligent kommunikation via appen Borgertip

De fleste kommuner har visionære kommunikationsstrategier, men kommunikation kan også nemt blive en tidsrøver, for de medarbejdere, der skal svare borgerne – måske adskillige gange undervejs i sagsforløbet. Desuden kræver nogle af sagerne koordinering med andre myndigheder. 

Også her kan LE34’s landinspektørvidenskab og digitale kortkundskaber vise vejen. Når en kommune har købt appen Borgertip, er den gratis for borgerne at bruge. 

Ser borgeren et hul i vejen, en ødelagt skraldespand, en gadelampe der ikke lyser eller en bjørneklo der er ved at vokse sig stor, kan de indrapportere det. Via få klik i Borgertip registreres den nøjagtige lokation for hullet i vejen, et foto og en kort beskrivelse. På rådhuset kan medarbejderne straks se borgerens tip, svare og koordinere, hvordan hullet bliver udbedret. Undervejs kan borgeren følge med i, hvor langt kommunen er med opgaven.

Hvis borgertippet handler om et hul i en vej, som kommunen ikke har ansvaret for eller en bjørneklo på et naturområde, som tilhører Naturstyrelsen, sørger appen Borgertip også for, at både borgeren og styrelsen automatisk får besked om det.

GeoNote BorgerTIP LE34 kommuner og regioner
GeoNote BorgerTIP kommuner og regioner

"Advarsel" til borgerne kan læses med kun 1 klik

Brugen af Borgertip kan gå begge veje: fra borger til kommune og fra kommune til borger, alt efter hvad det drejer sig om. Kommunen kan bruge den som supplement til deres hjemmeside og e-Boks og underrette og “advare” borgerne – det har stor effekt i akutte situationer som for eksempel afspærring af en vej på grund af et utæt fjernvarmerør eller vand der fosser ud på kørebanen.

Kommunen kan også bruge Borgertip til at informere om planlagt vejarbejde – beskeder og information som kommunen allerede i dag giver borgerne, men det smarte ved Borgertip er, at det er intuitivt, nemt at bruge og sikrer, at beskeden rent faktisk bliver læst.

Det eneste, borgeren skal gøre, er at installere appen Borgertip en gang for alle og tillade push-beskeder – herefter vil alle beskeder, som kommunen pusher ud i Borgertip poppe frem på mobilen. Lige til at læse og forstå i sin fulde længde med det samme via 1 klik på skærmen. Uden at skulle finde nøglekort frem og logge ind for at kunne læse resten af beskeden.

Det betyder, at beskeden bliver læst med det samme og ikke først timer eller dage senere, hvor den akutte besked er forældet. Det er med til at give borgeren en oplevelse af, at det giver mening at have fingeren på den kommunale puls.

Kommuner og regioner
Byudvikling Aarhus Kommune letbanen

Ekspropriation af veje, stier og byrum

LE34 har dybdegående erfaring med at håndtere hele ekspropriationsprocessen i forbindelse med anlæg af nye kommunale veje, stier og byrum. Fra den indledende rådgivning af kommunen med afklaring af eksisterende ejerforhold og areal-behov til den afsluttende berigtigelse af ekspropriationen. 

Undervejs har LE34’s landinspektører den direkte dialog med de berørte lodsejere – både på individuelle og på åbne borgermøder – hvor vi er garant for en professionel præsentation af fakta og håndtering af de følelser, som lodsejerne har for den ejendom, de skal afgive. Vi leder åstedsforretningerne og deltager i jordfordeling med fokus på at tilgodese andre funktioner som genetablering af vådområder. Vi afsætter de foreløbige og de endelige ekspropriationsgrænser i marken. 

LE34’s kompetencer kommer også i spil i forbindelse med de projekter, hvor kommunen ønsker at indgå frivillige aftaler med lodsejerne. Her går vi ind og forhandler vilkår og erstatning på plads med lodsejeren på vegne af kommunen.

Lokalplaner og rådgivning om ejendomsdannelse og byudvikling

Hvordan kan kommunen udvikle et gammelt industriområde tæt på havnen til et ny maritim metropol? Hvordan kan kommunen udstykke en bar mark til et nyt villakvarter? Hvordan kan kommunen sikre, at der bliver plads til nok parkeringspladser i et nyt lejlighedskvarter i midtbyen? Dét er blot udvalgte eksempler på spørgsmål, som LE34’s landinspektører kan svare på.

I kraft af vores erfaring med utallige projekter kan vi lave en lokalplan, der både tilgodeser kommunens ønsker og de lovgivningsmæssige bindinger og servitutter. I kraft af landinspektørernes faglige viden om planlovgivning, arealberegning, miljølovgivning, lovgivning om det åbne land og ejendomsudvikling sikrer vi, at kommunerne kan realisere deres udviklingsplaner.

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt vores specialist og hør mere om, hvordan GeoNote kan gøre driftsopgaver i kommuner og regioner mere effektive og intelligente.

Peter Hagesø

Forretningskonsulent
LE34 København
Tlf.  +45 4412 3581

peh@le34.dk

Send mail til Peter Hagesø