Kommuner och regioner

Branscher

LE34 löser mätningsuppdrag för kommuner och regioner. Vi levererar utsättning, lägeskontroll, stomnät, nybyggnadskartor, grundkartor, projekteringsmätningar och drönarflygning. Med senaste tekniken skapar vi underlag för produktion och framtida underhåll i form av punktmoln och 3D-modeller.

LE34 visar vägen

Kommunerna klarar driftsfunktionerna i tid – även snöröjning

Vi på LE34 utvecklar varje dag nya digitala verktyg för våra kunders skull. Den digitala världen är full av möjligheter, men det måste vara användarvänligt – annars finns det ingen anledning att byta ut pappersdokumenten mot digitala verktyg. Vår app med intelligenta digitala verktyg, GeoNote, uppstod just som ett svar på kommunernas konkreta vardagliga behov.

Drift och planering av snöröjning, avfallstömning, röjning i överfulla cykelställ, tillsyn över vägar och mycket mer: GeoNote är ett intuitivt verktyg som utgår från en digital karta och kan anpassas exakt efter önskemålen i din kommun. Eller regionens önskemål om exempelvis skötsel av utomhusområden eller uppgiftshantering av invändigt underhåll.

Oavsett om du arbetar för en kommun eller en region finns det stora fördelar med att använda GeoNote: Appen sparar tid och pengar, säkerställer kunskapsöverföringen (know-how) när erfarna medarbetare går i pension eller byter jobb, och säkerställer dokumentationen av de driftsfunktioner som utförs.

Intuitiv och intelligent kommunikation via appen Borgertip (medborgarförslag)

De flesta kommuner har visionära kommunikationsstrategier, men kommunikation blir också lätt en tidstjuv för de anställda som ska svara medborgarna – kanske flera gånger om under ett förfarande. Dessutom kräver en del ärenden samordning med andra myndigheter. 

Även här kan LE34:s lantmäterivetenskap och digitala kartfärdigheter visa vägen. När en kommun har köpt Borgertip-appen är den gratis för medborgarna att använda. 

Om medborgarna ser ett hål i gatan, en trasig papperskorg, en gatulampa som inte lyser eller en jätteloka som växer sig stor, kan de rapportera det. Med några klick i Borgertip registreras den exakta platsen för hålet i gatan, en bild på hålet och en kort beskrivning. I stadshuset kan medarbetare omedelbart se medborgarens tips, svara och samordna hur hålet ska åtgärdas. Under hela tiden kan medborgarna hålla reda på hur långt kommunen har kommit med uppgiften.

Om medborgartipset handlar om ett hål i en gata som kommunen inte ansvarar för eller en jätteloka i ett naturområde som tillhör Naturstyrelsen (motsvarigheten till svenska Naturvårdsverket), ser Borgertip-appen till att både medborgaren och kommunstyrelsen automatiskt får information om det.

”Varningar" till medborgarna kräver bara ett klick

Borgertip fungerar åt båda hållen: från medborgare till kommun och från kommun till medborgare, beroende på vad ärendet handlar om. Kommunen kan använda appen som ett komplement till deras webbplats och e-Boks och meddela och “varna” medborgarna – det har stor genomslagskraft vid akuta situationer som t.ex. vid en vägavspärrning på grund av läckande fjärrvärmerör, eller vatten som forsat ut på körbanan.

Kommunen kan också använda Borgertip till att informera om planerade vägarbeten – meddelanden och information som kommunen redan idag tillhandahåller, men där det fiffiga med Borgertip är att det är intuitivt, lätt att använda och säkerställer att meddelandena faktiskt läses.

Det enda som kommuninvånarna måste göra är att installera Borgertip-appen en gång för alla och tillåta push-meddelanden – därefter dyker alla meddelanden som kommunen skickar via Borgertip upp i mobilen. Sedan är det bara att läsa hela meddelandet genom ett klick på skärmen. Man slipper att behöva leta fram lösenord och logga in för att läsa resten av meddelandet.

Det betyder att meddelandet läses genast och inte först flera timmar eller dagar senare, när meddelandet kanske inte har samma aktualitet längre. Det bidrar till att invånarna upplever att det lönar sig att känna kommunen på pulsen.

Expropriation av vägar, gångbanor och offentliga miljöer

LE34 har ingående erfarenhet av att hantera hela expropriationsprocessen i samband med anläggning av nya kommunala vägar, gångbanor och offentliga miljöer. Från den inledande rådgivningen för kommunen med närmare redogörelse av existerande ägarförhållanden och markbehov, till den avslutande justeringen av expropriationens omfattning. 

Längs hela vägen för LE34:s lantmätare en dialog med de berörda markägarna – både vid individuella möten och vid öppna offentliga möten – där vi fungerar som en garant för en professionell presentation av fakta och hantering av de känslor som markägarna har för den egendom som de ska lämna ifrån sig. Vi leder en ”förrättning på platsen” (åstedsforretning) och deltar i omarronderingen med fokus på att tillgodose andra funktioner, som återställning av våtmarker. Vi fastställer de preliminära och slutliga expropriationsgränserna på fältet. 

LE34:s kompetenser spelar också in när det gäller projekt där kommunen vill ingå frivilliga överenskommelser med markägarna. Här går vi in och förhandlar om villkor och ersättning på plats med markägaren på kommunens uppdrag.

Detaljplaner och rådgivning om fastighetsbildning och stadsutveckling

Hur går kommunen till väga för att omvandla ett gammalt industriområde nära hamnen till en ny maritim metropol? Hur ska kommunen göra för att stycka av tomma fält till ett nytt villaområde? Hur säkerställer kommunen att det finns tillräckligt med plats för parkeringsplatser i ett nytt bostadsområde i innerstan? Det här är bara några exempel på frågor som LE34:s lantmätare kan svara på.

Tack vare vår erfarenhet av oräkneliga projekt kan vi upprätta en detaljplan som både beaktar kommunens önskemål och rättsliga restriktioner och servitut. Tack vare lantmätarnas fackkunskaper om planlagstiftning, beräkning av arealer, miljölagstiftningen, lagstiftning om obebyggd mark och fastighetsutveckling kan vi säkerställa att kommunerna kan genomföra sina utvecklingsplaner.

Vill du veta mer

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi som mätkonsulter kan lösa mätningsuppdrag i kommuner och regioner? Välkommen att kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte. 

Mickael Holgersson
VD LE34 Mätkonsult 
LE34 Malmö, Sverige

Tel +46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka ett mail till Mickael Holgersson