Broar, tunnlar, järnvägar och vägar

Branscher

Vi levererar mätningstekniska tjänster i stora som små infrastrukturprojekt från projektering till färdig anläggning. Genom kunskap, lång erfarenhet och mätutrustning med den allra senaste tekniken säkrar vi positioner på nya broar, tunnlar, järnvägar och vägar som samhället investerar stora summor i.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje

Samhällets infrastruktur

Broar, tunnlar, järnvägar och vägar länkar oss samman. LE34 visar vägen för de nya länkarna hela vägen från råd och vägledning till att fastställa koordinaterna, utföra kontrollmätningar under arbetets gång och ta fram relationshandlingar när det är dags att inviga projektet.

Vi drar nytta av en omfattande erfarenhet när vi är med och bidrar till stora infrastrukturprojekt. Vi vet precis var, när och hur våra experter ska gripa in. Följaktligen har vi anpassat vår rådgivning så att vi har specialistkompetens i samtliga stadier av projektet – ända från de omfattande omdragningarna av ledningar, som är förutsättningen för att det första spadtaget kan tas.

LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje

Före, under och efter anläggningsarbetet

Den juridiska och planeringsmässiga beredningen är normalt omfattande vid de stora infrastrukturprojekt som sker över hela landet. Vi har därför specialiserat oss på att sköta hela den nödvändiga beredningen med att ta fram miljörapporter och detaljplaner. 

När det egentliga anläggningsarbetet kan påbörjas står vi för allt som rör inmätning, avsättning och monitorering. Vi finns med vid utgrävningar, fundament och borrningar och övervakar omgivande byggnader och de uppförda delarna av projektet, så att störningseffekter från arbetet fångas upp, dokumenteras och kan stoppas i tid. Vi erbjuder monitorering 24/7 och larmberedskap, så att sättningar, sprickor och förändringar övervakas konstant och data analyseras av våra experter dygnet runt.

Inte sällan finns fortsatt behov av monitorering efter det att anläggningsarbetet är färdigt. Som dokumentation levererar vi utförliga relationshandlingar, som är entreprenörens slutgiltiga överlämning av projektet till byggherren. Vi har vidareutvecklat våra BIM-modeller så att vi numera är ledande inom byggnadsinformationsmodellering (BIM) och kan leverera 3D-filer över såväl utomhus- som inomhusutrymmen innehållande samtliga detaljer såsom ytor, material och mått.

Monitorering av Stora Bältbron

Bilder från monitoreringsarbetet i samband med den vackra Stora Bältbron, där vi har spelat en central roll inom avsättning, kvalitetskontroll och monitorering sedan 1985.

LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje afsætning
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje afsætning

Monitorering av Stora Bältbron

Bilder från monitoreringsarbetet i samband med den vackra Stora Bältbron, där vi har spelat en central roll inom avsättning, kvalitetskontroll och monitorering sedan 1985.

Flera hundra kilometer ban- och spårsträckor om året

Genom ett långt samarbete med Banedanmark har LE34 mätt in flera hundra kilometer järnväg om året i samband med att man lagt nya spår, höjt upp järnvägsbroar, anlagt nya tågsträckor, utfört kontroller av banvallar och elektrifierat sträckorna.

”Vårt decennielånga samarbete med Banedanmark har gjort oss till landets största inom ban- och järnvägsmätning. Vi har byggt upp omfattande erfarenhet och har skaffat djupgående förståelse för vilka detaljer mätningarna ska innefatta, och vad som krävs för att ha en pålitlig järnvägsdrift. Vi arbetar med intelligenta kodtabeller, som är inbyggda i våra mätinstrument. Det bidrar till att säkerställa en effektiv inmätningsprocess och är en garanti för att Banedanmarks järnvägsstandarder uppfylls.

LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för ett första förutsättningslöst möte, så löser vi era behov.

Johan Jönsson
Affärsområdeschef Teknisk Mätning
LE34 Stockholm, Sverige
Tel +46 769 410 530
jjn@le34.se

 

Skicka ett mail till Johan Jönsson

Anders Nygaard Møller, Mätningsingenjör/ Partner / Affärsområdeschef för LE34 Tekniska mätningar

“Infrastrukturprojekt från miljörapport och planering till färdig anläggning. Vi brinner för att säkerställa de bästa förutsättningarna för de nya broar, järnvägar och vägar som är de stora investeringarna i vårt samhälle.”