Ledningsnät

Branscher

Rent dricksvatten direkt från kranen. Globalt sett är det en mycket sällsynt lyx, och bara en av de många viktiga uppgifter som våra allmännyttiga företag står för. Vi levererar mätningstekniska tjänster för att understödja försörjningssäkerheten.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør forsyning

Vibeke Oksby Næsby, projektsamordnare för Försörjningsledningar: vatten-, dagvatten- och avloppsledningar, HOFOR:

”LE34 har varit HOFOR:s främsta leverantör av inmätning till den kommunala vattenförsörjningen sedan 2005. Samtliga samarbetspartner under våra ramavtal inom vattenområdet använder LE34 som databehandlare. Det har att göra med att LE34:s medarbetare alltid levererar de data som efterfrågas i enlighet med vår standard för punktlig leverans, kvalitet och specifik datastruktur.”

LE34 gör det komplicerade enkelt

Allmännyttiga företag har många komplicerade uppgifter av mycket varierande slag. Rent dricksvatten kan vi alla se och märka. Men i förlängningen är bortledning av avloppsvatten en förutsättning för att vi ska kunna behålla det samhälle vi har skapat. Hos LE34 har vi samlat rådgivning om allt från driftunderhåll och uppgiftshantering till expropriationer och övriga relevanta ämnen på ett enda ställe. Vi har gjort det så att våra experter kan dra nytta av varandra och skapa intelligenta lösningar som gör livet lättare för våra kunder i allmännyttan.

Du sköna nya värld

Digitalisering och automatisering ska vara en hjälp, inte ett problem. LE34:s utvecklare kan sätta sig in i de allmännyttiga företagens vardag och vet hur en app ska utformas så att den underlättar arbetet för den enskilde.

Med hjälp av vår intelligenta, GIS-baserade lösning GEONOTE, kan vi automatisera tunga arbetsflöden och visualisera data intuitivt, så att rapportering, prioritering och delegering kan ske enkelt och användarvänligt på både stationära datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Det säkerställer kvaliteten på överföringar, innebär enkel åtkomst till uppgiftshantering från kontoret och fältet och dokumentation i realtid av drift och underhåll.

LE34 landinspektør forsyning GeoNote

GEONOTE

Vi har utvecklat appen GEONOTE, som visualiserar data intuitivt, så att rapportering, prioritering och delegering av uppgifter kan ske enkelt och användarvänligt.

LE34 landinspektør forsyning GeoNote

GEONOTE

Vi har utvecklat appen GEONOTE, som visualiserar data intuitivt, så att rapportering, prioritering och delegering av uppgifter kan ske enkelt och användarvänligt.

Juridisk rådgivning

En stor del av de allmännyttiga företagens arbete kräver juridisk sakkunskap. Vi har samlat landets främsta experter inom dessa juridiska ämnesfält så att vi kan ge vägledning om etableringar, omställningar och servitut och utarbeta myndighetsansökningar, ledningsprotokoll och redogörelser om ägandeförhållanden.

Markägaravtal och expropriationer

Expropriationer och markägaravtal är helt centrala när allmännyttiga företag ska ha rätt att övervaka, underhålla och anlägga försörjningsledningar på andras mark. Denna typ av aktiviteter kräver en mycket professionell och koordinerad kontakt med alla berörda parter, så att förvärvet av mark och rättigheter kan ske smidigt och effektivt. LE34:s experter hanterar allt från expropriationer, förhandling och dialog till beredning av beräkningar av areal och fastställer kompensationer.

Markregistrering

När nya anläggningar och ledningar ska registreras, hanterar LE34 hela processen från A till Ö. Våra lokala team av markregistreringsexperter kartlägger brister i markregistreringen genom att utföra deklarationsanalyser och utarbeta en intuitivt visuell överblick över allmännyttiga företags registrerade rättigheter som är direkt kopplade till registrerade dokument.

Inmätning och avsättning

Vi tar hand om inmätning och kartläggning av ledningsnät och rycker ut med kort varsel

LE34 landinspektør forsyning

Inmätning och avsättning

Vi tar hand om inmätning och kartläggning av ledningsnät och rycker ut med kort varsel

Vill du veta mer

KONTAKTA OSS

Kontakta oss för mer information eller ett förutsättningslöst möte där vi tillsammans hittar den bästa lösningen för ditt projekt. 

Mickael Holgersson. vd för LE34 Mätkonsult 
Tel.  +46 709 703 090
mic@le34.se
 
Skicka ett mail till Mickael Holgersson

Torbjørn Mandahl Pedersen, Mätningsingenjör / Partner / Affärsområdeschef, LE34 Forsyning

“Rent dricksvatten direkt från kranen. Globalt sett är det en mycket sällsynt lyx, och bara en av de många viktiga uppgifter som våra allmännyttiga företag står för. Och därför brinner vi för att leverera den tekniska och juridiska rådgivning som behövs för att understödja försörjningssäkerheten. LE34 har samlat expertis om allmännyttans behov och utmaningar de senaste 200 åren och står med experter beredda i hela landet.”