Forsyninger

Sektorer

Vores forsyningsselskaber sørger for rent drikkevand, renser spildevand, leverer naturgas, fjernvarme og el. Samtidig arbejder de med klimatilpasning for at håndtere stigende vandmasser. I LE34 leverer vi teknisk og juridisk rådgivning, og sammen med forsyningsbranchen udvikler vi nye digitale værktøjer, der sikrer og effektiviserer vores allesammens forsyning – i dag og i fremtiden.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektør forsyning
FAKTA

LE34 gør det komplicerede enkelt

Sammen med Novafos, Aarhus Vand, KCS og andre forsyningsselskaber udvikler vi løbende innovative værktøjer til vand-, spildevands-, varme- og elforsyningsområdet. Det har blandt andet resulteret i opmålingsappen SmartSurvey og viewerløsningen PointView®, der gør det nemt for forsyningsselskaberne at udnytte gevinsterne ved reality capture af 3D-data og optimere og effektivisere arbejdsgangene for opmåling af ledningsanlæg i marken.

Nu går vi skridtet videre i arbejdet med at skabe løsninger, der dokumenterer undergrunden og bidrager til at skabe et bæredygtigt ledningsnet. Projekt Den Digitale Undergrund, vores svar på Google Maps til entreprenører og ledningsejere, bliver udviklet med henblik på at forhindre graveskader og øge sikkerheden. 
Vi modtog Grunddataprisen 2023 fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur for projektet. 

 

Innovation igennem 200 år

Vi rådgiver om alt fra drift, vedligehold og opgavestyring til ekspropriationer og ledningsjura på baggrund af viden om forsyninger indsamlet igennem de seneste 200 år. Et stærkt fundament for udvikling af digitale værktøjer, der imødekommer nye krav og gør en forskel i den daglige drift. Ligesom AutoLER, som vi udviklede i forbindelse med LER 2.0, for at sikre ledningsejeren automatisk LER-besvarelse og overblik over LER-udleveringer.

For at blive ved med at være en attraktiv samarbejdspartner, der leverer effektive og kvalitetssikrede løsninger, optimerer vi hele tiden vores interne arbejdsprocesser. Integrerede kode- og featuretabeller på vores måleinstrumenter er kun et eksempel på et produktions-setup direkte tilpasset forsyningskunder.

LE34 landinspektør forsyning SmartSurvey<span class='tm-sign'><noscript><img width=

SmartSurvey® - en lille teknologisk revolution

Med appen SmartSurvey kan forsyningens medarbejdere selv indsamle opmålingsdata ved at optage en video af anlægsgraven. I løbet af en time omdanner vi videon til en punktsky med data, der kan integreres i forsyningens ledningsregistreringssystemer.

LE34 landinspektør forsyning<span class='tm-sign'><noscript><img width=

SmartSurvey® - en lille teknologisk revolution

Med appen SmartSurvey kan forsyningens medarbejdere selv indsamle opmålingsdata ved at optage en video af anlægsgraven. I løbet af en time omdanner vi videon til en punktsky med data, der kan integreres i forsyningens ledningsregistreringssystemer.

Vibeke Oksby Næsby, Projektkoordinator, Forsyningsledninger Vand & Spildevand, HOFOR

”LE34 har været HOFOR’s primære leverandør af opmåling til vandforsyningen siden 2005. Samtlige samarbejdsparter under vores leveringsrammeaftale på vandområdet anvender LE34 som databehandler. Dette hænger sammen med, at LE34’s medarbejdere altid leverer de ønskede data i overensstemmelse med vores norm for tidsmæssig aflevering, kvalitet og bestemt datastruktur.”

Opmåling og afsætning

Vi håndterer opmåling, kortlægning og tracéring af ledningsnet for forsyninger i hele landet. Med 24 kontorer i Danmark er vi altid lige i nærheden af enhver opgave og kan rykke ud med kort varsel.

LE34 landinspektør forsyning
LE34 landinspektør forsyning

Opmåling og afsætning

Vi håndterer opmåling, kortlægning og tracéring af ledningsnet for forsyninger i hele landet. Med 24 kontorer i Danmark er vi altid lige i nærheden af enhver opgave og kan rykke ud med kort varsel.

Juridisk rådgivning

En stor del af forsyningers arbejde kræver juridisk indsigt. Derfor har vi samlet landets førende eksperter i ledningsjura, så vi kan vejlede om etableringer, omlægninger og servitutter og udarbejde myndighedsansøgninger, ledningsprotokoller og redegørelser om ejerforhold.

Lodsejeraftaler og ekspropriationer

Ekspropriationer og lodsejeraftaler er helt centrale, når forsyningsselskaber skal have ret til at tilse, vedligeholde og anlægge forsyningsledninger på andres jord. Denne slags aktiviteter kræver en meget professionel og koordineret kontakt til alle berørte parter, så areal- og rettighedserhvervelsen kan foregå gnidningsfrit og effektivt. LE34’s eksperter håndterer alt fra ekspropriationer, forhandling og dialog til udarbejdelse af arealopgørelser og fastsættelse af erstatninger.

Tinglysning

Når nye anlæg og ledninger skal tinglyses, håndterer LE34 hele processen fra A til Z. Vores lokale teams af tinglysningseksperter kortlægger mangler i tinglysningen ved at foretage deklarationsanalyser og udarbejde et intuitivt visuelt overblik over forsyningers tinglyste rettigheder give let og direkte adgang til tinglyste dokumenter. 

LE34 landinspektør forsyning

VA-banken© samler data for samtlige forsyningsarter og er et kombineret ledningsregistreringssystem og GIS i ét. Alle menuer og dialoger i VA-banken© er på dansk.

VA-banken© - skræddersyet til forsyninger

Vand, spildevand og fjernvarme: Få alle oplysninger om ledningsnettet samlet på ét sted. LE34 samarbejder med det svenske udviklingsfirma Aveki og er eneforhandlere i Danmark af det i særklasse intelligente og brugervenlige ledningshåndteringssystem VA-banken ©.

Med systemet kan forsyninger let og enkelt tilgå alle oplysninger om de ledninger, der ligger i jorden – fra den enkelte lednings driftstatus og dimensioner til ledningsregistrering og kundeservice. 

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt forretningschef Torbjørn Mandahl Pedersen,
hvis du er interesseret i at høre mere.

Torbjørn Mandahl Pedersen
Landinspektør og partner
Forretningschef, LE34 Forsyning & GIS
+45 2688 3808
tmp@le34.dk

Send mail til Torbjørn Mandahl Pedersen

Torbjørn Mandahl Pedersen, landinspektør / partner / forretningschef, LE34 Forsyning

“LE34 har samlet ekspertviden om forsyningers behov og udfordringer de seneste 200 år. Imens forsyningsselskaberne har travlt med at levere drikkevand, rense spildevand og forsyne os med varme og el, bistår vi med den tekniske og juridiske rådgivning, der skal til for at understøtte forsyningssikkerheden i dag og i fremtiden.”