Jordbruk och egendomar

Branscher

Gröna fält, vattendrag och vind. Jordbruk, utvisning av markgränser och vindkraftverk. Vår vackra natur är både en tillgång och en resurs som vi bör värna om och optimera när vi drar nytta av dess kraft. Vi har anpassat vår rådgivning så att vi kan skapa mesta möjliga värde med fokus på minsta möjliga belastning på resurserna, som helst ska vara förnybara.

LE34 visar vägen
LE34 landinspektør GeoNote Dræn Landbrugets kortservice
LE34 landinspektør GeoNote dræn landbrugets kortservice
Landbrug og godser

Insikt och överblick

LE34 samlar in, digitaliserar och analyserar data när ett företag ställer om sig inför framtiden genom att köpa och sälja mark eller genom att planera och realisera vindkraftprojekt. Det handlar om att skapa insikt och överblick över alla relevanta faktorer, om hanteringen av myndigheter och om förståelse för lagstiftningen, och här har vi specialiserat oss på att förutse och hantera de problem som man kommer att stöta på.

Modern uppgiftshantering för moderna jordbruk och egendomar

Från gamla, ofullständiga kartor till digitala kartor och översikter, som kan nås direkt från fältet, bakom ratten i traktorn och på kontoret. LE34 har utvecklat en app – ”lantbrukets kartservice” – som fungerar på både stationära datorer, surfplattor och mobiltelefoner. På appen samlas alla dräneringskartor, upplysningar om markgränser och vattendrag samt dagens arbetsuppgifter på ett och samma ställe, där alla medarbetare på gården kan följa uppdateringarna live och själva inrapportera förändringar och aktiviteter.

Michael Bundgaard, delägare i Klitgaard Agro:

“Varje år lägger vi enormt mycket tid på att lokalisera avlopp och brunnar. Fram till nu har det i stor utsträckning handlat om att gissa när vi skulle hitta och inspektera de nedgrävda rören, men nu har vi börjat lägga till dräneringsnätverk i vårt digitala system.”

LE34 landinspektør droneflyvning landbrug og godser
LE34 landinspektør landbrug og godser

Överblick tack vare drönare

Vi kombinerar överblick och detaljer i skön harmoni när vi samlar in data med våra specialbyggda drönare. De är utrustade med spegelreflexkameror, värmekameror för identifiering av värmeutsläpp samt NIR-kameror för avkastningsbestämning och kan tillhandahålla kompletta fotografiska kartor, 3D-modeller eller punktmolndata med alla detaljer inkluderade.

60 hektar mätt ner i minsta detalj på en enda timme

Till uppgifter på stora markområden använder vi en drönare med fasta vingar. Till utseendet påminner den om ett vanligt flygplan fast i mindre format. Vi har själva utvecklat våra LE34 Scanwing, som kan täcka 60 hektar på en timme. Med 25 drönare utspridda över hela landet, befinner vi oss högst en timmes körning från samtliga våra uppdrag, vilket krävs, då våra specialutbildade drönarförare ska kunna rycka ut med kort varsel när väderförhållandena så tillåter.

Knud Klausen, lantmätare och partner, LE34 Dronninglund:

“Vi upplever att många markägare gärna vill låta digitalisera sina gamla dräneringskartor. De har inte sällan ritats för hand för flera årtionden sedan, och är fulla av rättelser efter varje gång dräneringen har dragits om. Våra digitala redskap med geotaggning av vartenda dräneringsrör gör att överföringen av kunskap till nästa generation blir mycket enklare.”

Vill du veta mer

Kontakta oss

Kontakta oss om du vill höra mer om våra lösningar.

Mickael Holgersson
VD LE34 Mätkonsult 
LE34 Malmö, Sverige

Tel +46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka ett mail till Mickael Holgersson

Knud Klausen, mätningsingenjör / partner / expert på jordbruk och egendomar

“Gröna fält, vattendrag och vind. Jordbruk, utvisning av markgränser och vindkraftverk. Vår vackra natur är både en tillgång och en resurs som vi bör värna om och optimera när vi drar nytta av dess kraft. Vi har anpassat vår rådgivning så att vi kan skapa mesta möjliga värde med fokus på minsta möjliga belastning på resurserna, som helst ska vara förnybara.”