Landbrug og godser

Sektorer

Digitale drænkort, droneopmåling og digital opgavestyring. Vi har tilpasset vores rådgivning, så vi kan skabe mest mulig værdi med fokus på mindst mulig belastning af naturen i moderne bedrifter.

LE34 viser vejen
GeoNote Dræn landbrug og godser
LE34 GeoNote Dræn digitalt overblik over din jord
Landbrug og godser moderne løsninger

Indsigt og overblik

LE34 indsamler, digitaliserer og analyserer data, når en bedrift skal fremtidssikres, ved køb og salg af jord eller ved planlægning og realisering af vindmølleprojekter. Det handler om at skabe indsigt og overblik over alle relevante forhold, om håndtering af myndigheder og om indsigt i lovgivning og her har vi specialiseret os i at forudse og håndtere de problemer, man vil møde.

Moderne opgavestyring til moderne landbrug og godser

Fra gamle, ufuldstændige kort til digitale kort og oversigter, som kan tilgås fra marken, bag rattet i traktoren og på kontoret. LE34 har udviklet app’en Landbrugets Kortservice, som fungerer på både pc, tablet og mobil. App’en samler alle drænkort, oplysninger om skel og vandløb og dagens opgaver på ét og samme sted, hvor alle landbrugets medarbejdere kan følge opdateringer live og selv indrapportere ændringer og aktiviteter.

LE34 opmåling med drone landbrug og gods
LE34 GeoNote Dræn Landbrug og godser

Lokalisering og digitalisering af dræn landbrug og godser

Når vores avancerede teknologier møder de rette eksperter, kan vi spare jordejere for en masse tid. Ved en droneroverflyvning indsamler vi multispektral data på et areal, som vores agro-eksperter efterfølgende analyserer ved hjælp af 4D software, så de kan bestemme drænenes position under jorden. De multispektrale billeder giver desuden data, som vi kan oversætte til digitale drænkort over arealerne, så jordejere altid kan tilgå deres kort i marken – direkte på mobil eller tablet.

TV2: Landbruget kan opnå milliongevinster

En rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet viste i foråret, at landbruget kan opnå en gevinst på mellem 255 millioner og 1,2 milliarder kroner årligt ved at udnytte teknologier som droner og satellitfotos til præcisionslandbrug.

Kilde: nyheder.tv2.dk

Michael Bundgaard, medejer af Klitgaard Agro:

“Vi bruger hvert år enormt meget tid på at lokalisere dræn og brønde. Indtil nu har det langt hen ad vejen været gæt, når vi skulle finde og efterse de nedgravede rør, men nu er vi begyndt at føje dræn-netværket til vores digitale system.”

Dræn landbrug og godser droneopmåling præcisionslandbrug
Landbrug og godser præcisionslandbrug

Med droner skaber vi overblik

Overblik og detaljer bliver forenet i smuk harmoni, når vi indsamler data med vores specialbyggede droner. Vi flyver med spejlreflekskameraer, termiske kameraer til identifikation af varmeudslip og NIR-kameraer til afgrødebestemmelse og kan aflevere komplette fotografiske kort, 3D-modeller eller punktskyer med alle detaljer inkluderet. 

60 hektar detailmålt på én time

Til opgaver på store arealer bruger vi en såkaldt fastvingedrone, der i udseende minder om et almindeligt fly i nedskaleret størrelse. Vi har selv udviklet vores LE34 Scanwing, som kan overflyve 60 hektar på en time. Med 25 droner fordelt over hele landet, er vi højst én times kørsel væk fra enhver opgave, hvilket er nødvendigt, fordi vores specialuddannede droneførere skal kunne rykke ud med kort varsel, når vejrforholdene tillader det.

Knud Klausen, landinspektør og partner, LE34 Dronninglund:

“Vi har oplevet, at mange jordejere gerne vil have digitaliseret deres gamle drænkort. De er ofte håndtegnet for flere årtier siden og fyldt med rettelser fra hver gang, dræningen er ændret i marken. Vores digitale redskab med geotagging af hvert enkelt drænrør gør overlevering af viden til næste generation meget nemmere.”

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt vores specialister i landbrug og godser,
hvis du vil høre mere om vores løsninger.

Knud Klausen
Landinspektør og partner
Ekspert i landbrug og godser
+45 9884 3567
kk@le34.dk

Send mail til Knud Klausen