Ejendomsudvikling

Sektorer

Byudvikling, planlægning og ejendomsdannelse. Ekspropriationer, udstykninger og tinglysninger. LE34 rådgiver om udvikling af ejendomme – både i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger og ved udstykning og bebyggelse af nye boligområder.

LE34 VISER VEJEN
LE34 landinspektør ejendomsudvikling

Byudvikling, planlægning og ejendomsdannelse

Vores storbyer skal rumme flere og flere indbyggere. Samtidig skal en lang række hensyn – både kommercielle og offentlige – balanceres. LE34 rådgiver om alle faser af byudviklingen, fra udarbejdelse af lokalplaner og ekspropriation af arealer til opdeling af matrikler, rådgivning om ejendomsdannelse, udstykning af byggefelter og optimering af bebyggelsesprocent.

Områder med bar mark og tidligere industrikvarterer i landets store byer er idag forvandlet til færdige bydele eller godt på vej til at blive det. Gennem de seneste 20 år har LE34 haft et tæt parløb med de udviklingsansvarlige selskaber på tværs af landet og er i dag involveret i stort set samtlige byudviklingsprojekter i for eksempel Aalborg og København. Denne omfattende erfaring gør, at vi har opnået en særdeles solid indsigt i lige præcis de lokalplaner og øvrige offentlige reguleringer, der skal tages hensyn til i de større byer.

DGNB-certificering for bæredygtig byudvikling

Disponeringen og bebyggelsen af et område kræver et komplet overblik over muligheder og restriktioner. Vores certificerede DGNB-konsulenter leverer højt kvalificeret og helhedsorienteret rådgivning, som omfatter både ejendomsretslige, miljømæssige, økonomiske og sociale vurderinger.

Vores kompetente planlæggere kender planloven ud og ind og kan håndtere alt det nødvendige forarbejde til lokalplaner, miljøvurderinger, VVM-redegørelser, analyser, dispositionsplaner, udstykningsplaner, helhedsplaner og ansøgninger.

LE34 er massivt til stede på byudviklingsprojekter i København og Aalborg

Vi har æren af at være landinspektører på stort set samtlige byudviklingsprojekter i København og Aalborg. Det har givet os et indgående kendskab til de lokalplaner og øvrige offentlige reguleringer, der skal tages hensyn til i landets større byer.

LE34 landinspektør ejendomsudvikling
LE34 landinspektør ejendomsudvikling

LE34 er massivt til stede på byudviklingsprojekter i København og Aalborg

Vi har æren af at være landinspektører på stort set samtlige byudviklingsprojekter i København og Aalborg. Det har givet os et indgående kendskab til de lokalplaner og øvrige offentlige reguleringer, der skal tages hensyn til i landets større byer.

Mette Kapsch, Head of Legal, Solstra Capital Partners:

“LE34 tager sammen med os ansvaret for projektplanlægningen og har forståelse for betydningen af deadlines. De følger projekterne til dørs både internt i vores organisation, over for eksterne samarbejdspartnere og – ikke mindst – i forhold til de offentlige myndigheder. På den måde oplever vi, at LE34 – ud over deres funktion som landinspektører – tillige fungerer som vores rådgivere og sparringspartnere.” 

LE34 landinspektør ejendomsudvikling
LE34 landinspektør ejendomsudvikling

Udvikling og optimering

Disponeringen og bebyggelsen af et område kræver et komplet overblik over muligheder og begrænsninger. LE34 leverer højt kvalificeret ejendomsretslig rådgivning, som sikrer investorer og beslutningstagere et kvalificeret beslutningsgrundlag. Vi går alle tinglyste servitutter efter i sømmene og beskriver i tydeligt og klart sprog, hvilke rettigheder og forpligtelser, de giver.

Arealoptimering er en disciplin, vi har stor fokus på. Det er ikke usædvanligt, at vi kan udnytte et areal langt bedre ved at tænke anderledes.

Det omfattende forarbejde

Vores dygtige planlæggere kender planloven ud og ind og kan håndtere alt det nødvendige forarbejde og udarbejder lokalplaner, miljøvurderinger, VVM-redegørelser, analyser, dispositionsplaner, udstykningsplaner, helhedsplaner og ansøgninger.

Vores planlæggere løser opgaver i hele landet for både kommuner og private kunder og samarbejdspartnere. 

LE34 landinspektør ejendomsudvikling

Få mere at vide

Kontakt os

Vores eksperter i byudvikling, ejendomsdannelse og ekspropriationer er til stede i hele landet. Kontakt dit lokale kontor eller Forretningschef for Skel & Ejendomme, Morten Ørtved, for at blive henvist til den rette rådgiver.

Morten Ørtved
Landinspektør og partner
Forretningschef, Skel & Ejendomme
+45 9630 3653
mo@le34.dk

Skriv mail til Morten Ørtved

Morten Ørtved, landinspektør / partner / forretningschef, LE34 Skel & Ejendomme

“Byudvikling, planlægning og ejendomsdannelse. Ekspropriationer, udstykninger og tinglysninger. LE34 rådgiver om udvikling af ejendomme – både i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger og ved udstykning og bebyggelse af nye boligområder.”