Broer, Jernbaner, Veje

Sektorer

Infrastrukturprojekter fra miljørapport, planlægning og rettighedserhvervelse til færdigt anlæg. Vi brænder for at sikre de bedste forudsætninger for de nye broer, jernbaner og veje, som er fællesskabets store investeringer.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje letbanen Aarhus

Fællesskabets infrastruktur

Vores broer, jernbaner og veje binder os sammen. LE34 viser vejen for de nye forbindelser hele vejen fra rådgivning om arealer og rettigheder til afsætning af koordinaterne, kontrolmålinger undervejs og as-built dokumentation når projektet er klar til indvielse.

Vi har en kolossal erfaringsballast, som vi trækker på, når vi bidrager til store infrastrukturprojekter. Vi ved præcis, hvor, hvornår og hvordan vores eksperter skal træde til. Derfor har vi tilpasset vores rådgivning, så vi er specialiceret i alle stadier af projektet – allerede fra de omfattende ledningsomlægninger og ekspropriationssager, som er forudsætningen for, at første spadestik kan tages. 

LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje

Før, under og efter anlægsarbejdet

Det juridiske og planlægningsmæssige forarbejde er typisk omfattende ved de store infrastrukturprojekter, som løber gennem landet. Derfor har vi specialiseret os i at varetage hele det nødvendige forarbejde med udarbejdelse af miljørapporter og lokalplaner og erhvervelse af arealer. Vi forhandler om overdragelsen af rettigheder med lodsejere og forestår borgermøder, ekspropriationer, tinglysning og matrikulær sagsbehandling.

Når det egentlige anlægsarbejde kan påbegyndes, står vi får alt omkring opmåling, afsætning og monitorering. Vi sætter af til udgravninger, fundamenter og boringer og overvåger omkringliggende bygninger og de opførte dele af projektet, så påvirkninger fra arbejdet fanges, dokumenteres og kan stoppes i tide. Vi tilbyder 24-7 monitorering og alarmberedskab, så sætninger, revner og ændringer overvåges konstant og data analyseres af vores eksperter døgnet rundt.

Ofte vil behovet for monitorering fortsætte, efter anlægsarbejdet er færdigt. Til dokumentation leverer vi udførlig as-built data, som er entreprenørens endelige aflevering af projektet til bygherre. Vi har raffineret vores BIM-modeller i en sådan grad, at vi er førende inden for Building Information Modelling (BIM) og kan aflevere 3D filer over såvel udendørs som indendørs arealer indeholdende samtlige detaljer såsom overflader, materialer og dimensioner.

Monitorering af Storebæltsbroen

Billeder fra monitoreringsarbejdet i forbindelse med den smukke Storebæltsbro, hvor vi har spillet en central rolle i afsætning, kvalitetskontrol og monitorering siden 1985.

LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje afsætning
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje afsætning

Monitorering af Storebæltsbroen

Billeder fra monitoreringsarbejdet i forbindelse med den smukke Storebæltsbro, hvor vi har spillet en central rolle i afsætning, kvalitetskontrol og monitorering siden 1985.

Flere hundrede kilometer banestrækning om året

Gennem et langt samarbejde med Banedanmark har LE34 opmålt flere hundrede kilometer jernbane om året i forbindelse med sporfornyelse, forhøjelse af jernbanebroer, anlæggelse af nye togstrækninger, kontrol af jernbanedæmninger og elektrificering af banen.

Vores årtier lange samarbejde med Banedanmark har gjort os til landets største inden for banemåling. Vi har opbygget stor erfaring og forståelse for, hvilke detaljer opmålingerne skal indeholde, og for kravene til stabil jernbanedrift. Vi arbejder med intelligente kodetabeller, der er indbygget i vores måleinstrumenter. Det er med til at sikre en effektiv opmålingsproces og garanterer, at Banedanmarks bane-norm bliver fulgt.

LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje
LE34 landinspektør broer, jernbaner, veje

Få mere at vide

Kontakt os

Vores eksperter i infrastrukturprojekter er til stede i hele landet. Find dit lokale LE34-kontor nedenfor eller kontakt forretningschef for Teknisk Måling, Anders Nygaard Møller, for at blive henvist til den rette rådgiver.

Anders Nygaard Møller
Landinspektør og partner
Forretningschef, Teknisk Måling
+45 5131 4212
am@le34.dk

Send mail til Anders Møller

Anders Nygaard Møller, landinspektør / partner / forretningschef, LE34 Teknisk Måling

“Infrastrukturprojekter fra miljørapport, planlægning og rettighedserhvervelse til færdigt anlæg. Vi brænder for at sikre de bedste forudsætninger for de nye broer, jernbaner og veje, som er fællesskabets store investeringer.”