Drönarmätning

LE34 är ledande inom drönarmätning med flera olika drönarmodeller, metoder och tillämpningsområden. Med hjälp av drönare får du snabb och effektiv kartläggning över stora områden och svåråtkomliga föremål.

Vill du veta mer

LE34 Købehavns nye Nordhavnskvarter

Professionell drönarmätning lyfter ditt projekt

LE34 är en av landets största drönaroperatörer och tillhandahåller data för bland annat volymberäkningar, statusrapporter, BIM-modeller, kyrkogårdskartor och skötsel av grönområden. Alla våra drönarpiloter är certifierade och har tillstånd att flyga över bebyggda områden.

Data från drönarmätningen samlas i ett punktmoln och en 3D-modell, där du kan arbeta vidare och göra de beräkningar och mätningar du behöver. Vårt team av certifierade drönarpiloter finns på kontor över hela landet, så det är lätt att komma igång med ditt projekt.

Kontakta oss om drönarmätning

Drönarmätning är mycket mer än bara bilder tagna ovanifrån

En professionell drönarmätning ger dig väldigt detaljerad information och kan inte jämföras med de små billiga drönare som människor använder på semestern.

Bilder och data från drönarmätningen samlas i ett punktmoln – en 3D-modell av de uppmätta områdena. Informationen i punktmolnet är av så hög kvalitet att du kan arbeta vidare på egen hand och mäta, beräkna och projektera.

Det innebär att du kan testa olika scenarier i en digital version av verkligheten – skapad av data från drönaren – innan byggarbetet påbörjas. Du sparar tid och minimerar risken för felaktig dimensionering av den färdiga anläggningen – till exempel ett rekreationsområde som ska fungera som en buffert för extrema mängder regnvatten.

Detaljerade digitala dräneringskartor med drönare

Under en drönaröverflygning samlar vi in multispektrala data inom ett område så att våra experter kan bestämma avloppens position under jord.

LE34 drönarmätning drönare

Detaljerade digitala dräneringskartor med drönare

Under en drönaröverflygning samlar vi in multispektrala data inom ett område så att våra experter kan bestämma avloppens position under jord.

Drönare kan användas överallt: i staden, i det öppna landskapet, på taket och vid kusten

Vi kan erbjuda drönare för alla situationer. Vår drönarpark består av fyra olika typer av drönare, var och en utformad för sitt speciella ändamål: Multirotordrönare (octocopter och quadcopter med och utan RTK GPS), fastvingedrönare (scanwing-drönare, RTK ebee.) Var och en har sina fördelar och nackdelar.

Multirotordrönare fotodokumenterar med hög kvalitet och från låg höjd, i alla riktningar. Det säkrar hög precision och gör det möjligt att dokumentera både horisontella och vertikala ytor, såsom byggnader, broar, samt mindre byggarbetsplatser i tät bebyggelse.

Fastvingedrönare täcker stora områden på kort tid. Perfekt för avlopp, analyser av grödor, stora bygg- och anläggningsprojekt, natur- och detaljplanområden.

Båda drönartyperna använder såväl videokameror, traditionella och multispektrala kameror som värmekameror. Vi har kort sagt den utrustning som krävs för att lösa de flesta drönaruppdrag på ett effektivt sätt och med högsta kvalitet.

I staden kan drönare bland annat användas för att mäta byggnader som ska byggas om, byggnader som ska underhållas, gröna områden där man planerar för skötseln, för att dokumentera framskridandet i stora anläggningsprojekt, för att digitalisera kyrkogårdskartor och terrängmodeller av nya avstyckningar och klimatanpassningsanläggningar.

På landsbygden används drönare för exempelvis volymberäkning av grustag, mätning av vattendrag och lokalisering av avlopp.

På tak används drönare för termografiska mätningar för att avslöja otätheter och energiförluster och för att bedöma underhållet av rör på industribyggnader.

Vid kusten kan drönare användas för att bedöma erosion och förändringar i landskapet – både konstgjorda och naturliga.

Ovanstående är bara exempel – kontakta oss för att få reda på mer om hur drönare kan användas för att lösa din uppgift.

Varför ska du välja LE34 för din drönarmätning?

Vi finns alltid i ett område nära dig

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

Vi är först med nya metoder

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

Kvalitet och trygghet

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.