Detailmåling af privat grund, vej, byggeri og jernbane

Detailmåling af eksisterende forhold er første skridt i ethvert projekt. Om projektet er mindre på privat grund, eller om det er et større infrastrukturelt anlægsprojekt, er detailmåling fundamentet for korrekt projektering. Derfor er det ikke ligegyldigt, hvem du spørger til råds. I LE34 rådgiver vi med afsæt i det enkelte projekt og vurderer hvilken teknologi, der egner sig bedst.

Få mere at vide

LE34 er med fra detailmåling til projektering til afsætning

LE34 råder over en af fagets største instrumentparker, hvilket betyder, at vi selv kan udføre detailmålingen uanset om det er mobile mapping på vej eller bane, eller om det er GPS og totalstation, der sikrer projektet den fornødne ressourceeffektivitet.

Foruden rådgivning om og udførelse af detailmåling kan vi behandle og lagre den indsamlede data på egen server, udarbejde og udstille projekteringsmodel i PointView® og følge projektet til dørs med afsætning.

Få rådgivning om detailmåling

Hvilken form for detailmåling egner sig bedst? LE34 indleder opgaven med grundig rådgivning

Vores specialister har omfattende erfaring med detailmåling til forskellige projekter og indleder altid opgaven med en fyldestgørende rådgivning af, hvilken detailmålingsmetode, der egner sig til bedst til det enkelte projekts økonomi, forhold og form.

Book et møde med en landinspektør om detailmåling

Detailmåling af vej

Uanset, om projektet omhandler etablering af ny vej eller omlægning af vej, er der behov for at kende alle eksisterende vejforhold, som eksempelvis fald og bredde af vej, placering af kantsten, samt hvor nedløbsriste er placeret, før det nye vejprojekt kan projekteres. I LE34 detailmåler vi typisk veje med totalstation. Hvis forholdene tillader det, ved opmåling af længere vejstrækninger, anbefaler vi mobile mapping.

Detailmåling til byggeri

Nyt byggeri fordrer en præcis og grundig detailmåling i den tidlige fase af projektet for at kende eksisterende bygninger, terræn, koter, afgrænsning af grunden og tekniske installationer til projektering. Til detailmåling af byggeri anvender vi typisk totalstation for at få meget præcise detaljer på omgivelserne.  

Detailmåling af jernbane

Skinner, ballast, kørestrømssystem. Sporudvidelse og -fornyelse kræver styr på detaljerne og dermed en detailopmåling. De korte strækninger måler vi med totalstation, de længere med mobile mapping. Som de første på det danske marked har vi suppleret den stationære detailmåling med mobile mapping, som betyder, at vi måler hurtigere og reducerer totalomkostningerne til en fjerdedel – uden at gå på kompromis med nøjagtighed.

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.