Hamnar

Branscher

LE34 Mätkonsult utför avvägning för att säkerställa rätt höjder på arbetsområdet, utsättning och inmätning i vatten samt rörelseövervakning för att mäta förändringar över tid. Vi har lång erfarenhet med vattennära projekt och levererar exakta data som en komplett 3D-modell.

LE34 VISAR VÂGEN
LE34 mätningsingenjör hamnar

Geodetiska mätningar vid hamnprojekt

Vattennära projekt är en gemensam nämnare för många av de mätuppdrag vi utför i LE34 Mätkonsult. Vi kan nämna bygget av nya Farehamnen i Varberg och bygget av den nya halvön Masthuggskajen i centrala Göteborg. I båda projekten är vi underleverantör till den danska entreprenören Per Aarsleff A/S och utför geodetiska mätningar,  monitorering och levererar insamlade data som en komplett 3D-modell i vår webblösning PointView®

Punktmoln i webbläsare

Punktmoln från projekt Masthuggskajen i Göteborg

Bilden visar en 3D-modell i webblösningen PointView®. Modellen gör det enkelt för entreprenörer och projektledare att utföra mätning, registrering och projektering direkt från skärmen. Det är lätt att navigera runt via översiktskartor, panoramabilder och punktmoln.

Moderna metoder sparar tid

En stor del av en hamnanläggning ligger under vatten, vilket gör inspektionerna komplicerade och svåra att dokumentera. Traditionella metoder kan vara mycket tidskrävande och ger inte alltid en heltäckande bild av förhållandena. Men vi kan erbjuda en lösning på denna utmaning.

Genom att skanna under vattnet får vi snabbt och effektivt information om bottenförhållandena i hamnen och kan identifiera deformationer, skador eller rost på anläggningar som vi annars inte skulle veta något om. Hitintills har den här typen av undersökningar bara kunnat utföras med dykare, vilket är en dyr och tidskrävande metod. Vid en skanning under vattnet kan vi identifiera kritiska områden, som därefter kan undersökas närmare med en detaljerad skanning.

Undervattensrobot för högprecisionsmätning

I samarbete med några av landets ledande experter inom robotteknik kan LE34 erbjuda högprecisionsmätning av undervattenskonstruktioner som kajanläggningar.

Undervattensrobot för högprecisionsmätning

I samarbete med några av landets ledande experter inom robotteknik kan LE34 erbjuda högprecisionsmätning av undervattenskonstruktioner som kajanläggningar.

Högupplöst högprecisionsmätning och -inspektion under vatten

I samarbete med några av landets ledande experter inom robotteknik kan LE34 erbjuda högprecisionsmätning av undervattenskonstruktioner som kajanläggningar.

Det nyutvecklade Sentius-systemet är uppbyggt kring en undervattensrobot (ROV) som självständigt navigerar längs kajen, fundamentet eller det föremål som ska mätas. Avståndet till föremålet är konstant och korrigeras automatiskt. På så sätt optimeras mätningen. Det går inte att uppnå samma precision med manuell hantering. Förutom mätning till en 3D-modell, tas ett foto som gör att man kan identifiera även de minsta defekter. Upplösningen och noggrannheten är av oöverträffad kvalitet.

Datapresentation

Alla data kan visas i webvieweren PointView®, som våra IT-specialister har utvecklat för att ge snabb, webbaserad åtkomst till både 3D-data och fotodokumentation. Vi har även tagit fram lösningar för snabb dataåtkomst via smartphones och surfplattor, så att hamnpersonal enkelt kan komma åt data utan att behöva åka hem till kontoret. Data kan givetvis även levereras till CAD-system så att de kan användas för designändamål.

LE34 mätningsingenjör hamnar
LE34 mätningsingenjör hamnar offshore

Sjömätning

LE34 har genomfört sjömätning i över 20 år i några av Danmarks största hamnar, tidigare under namnet Nellemann Survey. Normalt görs sjömätningen från en 17 fot lång sjömätningsbåt, som kan ta sig fram i alla svårtillgängliga områden tack vare sin storlek. Båten transporteras på en trailer så att vi når hamnarna snabbt och billigt.

Båten är utrustad med den senaste tekniken inom inmätning med multibeam-ekolod och kan samla in upp till 25 000 punkter per sekund. Med en moonpool i båten, som gör att all mätutrustning kan placeras centralt, säkerställs optimal datakvalitet. Vi använder programvara från EIVA NaviSuite för datainsamling och bearbetning.

Dessutom kan vi utföra ekolodsmätningar med single beam-teknik med en fjärrstyrd ”Hydro-drone” eller från en mindre gummibåt med hård botten. Dessa är särskilt lämpliga för mätning av sjöar och hamnområden som är relativt otillgängliga eller har grunt vatten.

LE34 genomför också geofysiska mätningar med SideScan Sonar, penetrerande ekolod (Sub Bottom-profiler, SBP) och magnetometer, samt kan ta havsbottenprover.

Enda leverantören

LE34 är de enda i Danmark som utför alla typer av mätningar – både under och över vatten. Data kommer därför att förberedas och struktureras så att de kan användas tillsammans, vilket ofta är avgörande – till exempel i samband med ombyggnad och renovering av kajanläggningar, där man arbetar både under och ovanför vattenytan. Vi kan också dra nytta av våra inhouse-experter inom mätning och kartläggning av ledningar, teknik, byggnader och boytor.

Djupkontroll

Efter en fördjupning av hamnen i Haderslev är det fortfarande problem med grundstötning. LE34 har genomfört en oberoende mätning som visar att den fördjupning som har genomförts är otillräcklig. I flera större hamnar, till exempel Århus, kontrollerar vi regelbundet seglingsdjupet så att fördjupningar kan göras i tid och grundstötningar undvikas.

Djupkontroll

Efter en fördjupning av hamnen i Haderslev är det fortfarande problem med grundstötning. LE34 har genomfört en oberoende mätning som visar att den fördjupning som har genomförts är otillräcklig. I flera större hamnar, till exempel Århus, kontrollerar vi regelbundet seglingsdjupet så att fördjupningar kan göras i tid och grundstötningar undvikas.

Sjömätning

Undervattensskanning och multibeam

Vår undervattensskanning i kombination med sjömätning med multibeam ger en komplett överblick över det som döljer sig under vattenytan.

Mikkel Præst Jørgensen, Mätningsingenjör, Mariagerfjord kommun:

“LE34 har mätt vår hamnanläggning från en drönare och utifrån det genererat en exakt 3D-modell av de befintliga förhållandena. Denna modell har legat till grund för simuleringar av framtida havsnivåhöjningar för våra klimatanpassningsprojekt. Vi är mycket nöjda med resultatet.”

Effektiv hamnförvaltning med drönarmätning

Våra specialbyggda drönare samlar effektivt in data om hamnanläggningen, så att vi kan leverera detaljerade modeller över stora områden med kort varsel. Planeringen av underhåll och reparation av bålverk, broar, vågbrytare och byggnader kvalificeras av exakta, digitala 3D-modeller, som innehåller all den information som den ansvariga kommunen har behov av.

Genom regelbunden monitorering kan vi samla och övervaka data om långsiktiga rörelser hos bålverk, utföra stresstester och identifiera förändringar innan de utgör en risk för kollaps.

LE34 mätningsingenjör hamnar drönare
Sjömätning LE34

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om våra hamntjänster. 

Mickael Holgersson
VD LE34 Mätkonsult 
LE34 Malmö, Sverige

Tel +46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka mail till Mickael Holgersson