Industrinäringen

Branscher

3D-skanning, dimensionskontroll och relationshandlingar. LE34 Mätkonsult levererar alla mätdata du behöver för att förhindra dyra driftstopp i produktionen vid nyinstallation, renovering eller ombyggnation.

LE34 visar vägen

Brian Fjordgaard, underhållschef, Flügger

“LE34 utför 3D-skanningar av våra produktionsanläggningar och säkerställer på så sätt att vi kan genomföra renoveringar och projekt utan fördyrande fel och förseningar.”

3D-skanning: Fullständig överblick med hög precision

Ett korrekt och exakt dataunderlag är avgörande för att ditt företag ska kunna implementera nya installationer, modifikationer och renoveringar utan förseningar och dyra driftstopp i produktionen.

LE34 förfogar över branschens senaste och mest sofistikerade mättekniker för snabb och exakt insamling av data. Vi levererar i en samlad digital modell, som ger en fullständig överblick över alla detaljer, dimensioner och utformningar i en användarvänlig visualisering som är kompatibel med den programvara som används internt i branschen.

För nya användare av 3D-data, erbjuder vi oss att komplettera överlämnandet med korta introduktionskurser för att säkerställa att alla får ut mesta möjliga nytta av sina data. 

Testa på skärmen, inte i verkligheten

Med en 3D-modell garanteras du den optimala grundvalen för design och konstruktion av nya komponenter. 3D-modellen lägger även grunden för dimensionskontroll och kollisionskontroll (clash-check) före installationen och kan därefter kompletteras med relationshandlingar.

Utarbetandet av kollisionskontrollsanalyser kan avslöja om det finns utrymme för en ny modul på den avsedda platsen – och om det finns utrymme för att transportera dit den nya modulen. Att visa filmklipp som visualiserar en installationssekvens kan åskådliggöra för de berörda parterna hur en ny modul flyttas till sin plats, och kan skapa klarhet kring eventuella utmaningar på sträckan. 

Per Danmark, projektledare, NWT Nordic Wear Tec

“Vi har fått ett tillförlitligt dataunderlag, som vi använder för våra 3D-konstruktioner. Med LE34:s inmätning säkerställer vi en exakt överensstämmelse mellan de nya konstruktionerna och de befintliga komponenterna. Det innebär att vi undviker att tidsgränsen överskrids och säkerställer överensstämmelse i våra produktionsanläggningar.”

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om du vill veta mer eller få tillgång till en uppsättning testdata.

Johan Jönsson
Affärsområdeschef Teknisk Mätning
LE34 Stockholm, Sverige
Tel +46 769 410 530
jjn@le34.se

Skicka ett mail till Johan Jönsson