BIM (Building Information Modeling)

Med en avancerad BIM-modell blir det enkelt att planera det komplexa. Våra laserskanningstekniker är de mest effektiva på marknaden, och våra experter omvandlar data från skanning till BIM-modell med exakt de detaljer och uppgifter som behövs i varje enskilt fall.

Vill du veta mer

Facility management och projektering med BIM

Med en BIM-modell sparar du tid och undviker misstag. Den ger dig möjlighet att organisera arbetet, registrera mått och projektera renoveringar baserat på en fullständig återgivning av verkligheten.

BIM-modellen ger också alla berörda aktörer tillgång till nödvändiga uppgifter och detaljer för att kunna genomföra arbetet på korrekt sätt.

Kontakta oss

Rasmus Gregersen, lantmätare och partner, LE34:

”Innan vi sätter i gång med att skanna en byggnad och skapa en BIM-modell, går vi igenom med kunden vad de exakt behöver: Vilka uppgifter ska inkluderas i den färdiga BIM-modellen och hur detaljerad ska modellen vara? Allt är möjligt när den grundläggande mätningen av byggnaden är så pass detaljerad som den är.”

BIM är rådgivning i 3D

Fel under projekteringsstadiet slutar ofta med kostsamma ändringar på byggarbetsplatsen, eller nedskärningar i projektet. När du bygger med BIM i verkligheten kan du designa om projektet flera gånger till samma pris och testa alternativa lösningar.

Nu går det att planera ner till minsta detalj, till och med vilka skruvar en hantverkare ska använda. En detaljerad BIM-modell är garanterat det bästa kommunikationsverktyget under hela byggnadens livslängd – och ger en exakt översikt över byggnadens förväntade drift- och underhållskostnader.

Vi ger dig råd om vilken som är den bästa BIM-lösningen för ditt projekt. Vi följer med i utvecklingen innan den hinner ikapp och jagar oss, så att vi med våra olika metoder och de senaste teknikerna inom skanning uppfyller dina BIM-behov.

BIM av Reginabyggnaden

Total överblick

BIM-modellen samlar alla upplysningar i en enda överblick, så att du kan planera renovering och facility management utifrån komplett och utförlig information om material, mått och förhållanden.

BIM-modell til projektering

Total överblick

BIM-modellen samlar alla upplysningar i en enda överblick, så att du kan planera renovering och facility management utifrån komplett och utförlig information om material, mått och förhållanden.

Varför ska du välja LE34 för din BIM?

Vi finns alltid i ett område nära dig

Vi har 26 kontor på strategiska platser i Norden och minst 150 mätkonsulter ute på fältet varje dag. Detta borgar för att vi finns i närheten och har lokalkännedom oavsett uppdragets storlek och geografi.

Vi är först med nya metoder

Vår storlek och professionella bredd gör att vi har resurser att utveckla nya tekniker. Det möjliggör flera lösningar och synvinklar som kan skräddarsys exakt för ditt projekt.

Kvalitet och trygghet

LE34 har som det första företaget inom lantmäteri och markanvändning i Danmark blivit ISO 9001:2015-certifierat. Det innebär att vårt arbete alltid lever upp till högsta krav på kvalitet och dokumentation, så att du kan känna dig trygg.