GeoNote

GeoNote er et fleksibelt værktøj udviklet af vores digitale tvilling IT34, der giver frie hænder til at sætte opgaven i centrum. Med GeoNote får I automatiseret arbejdsgangene omkring de daglige opgaver i en digital kortløsning, så det er nemt at få et overblik.

LE34 viser vejen
GeoNote<span class='tm-sign'>™</span>

Digital opgavestyring og enkel borgerinddragelse til kommuner

Vores GeoNote-suite til kommuner er udviklet på baggrund af de erfaringer, vi har gjort i samarbejde med vores kunder, så værktøjerne er klar til brug, og så det er enkelt at tilpasse opsætningen til jeres behov.

Be­hovs­baserede drift­sop­gaver via IoT-sensorer LE34

Be­hovs­baserede drift­sop­gaver via IoT-sensorer

Frekvensbaserede driftssystemer kan med fordel suppleres af behovsdrevne systemer, hvor opgaver igangsættes via sensorer, der opfanger og videresender et behov for aktion hos driftsoperatøren. IoT, eller Internet of Things, er den brede betegnelse for, at alverdens apparater er forbundne og kan sende information imellem hinanden. Fremtiden byder på mange nye muligheder for at optimere driftssystemer med integration af IoT-sensorer af vidt forskellig art. Det kan være sensorer, der måler behovet for tømning af containere, eller sensorer, der måler vandstande i brøndsystemer.

GeoNote bygger på en smidig bagvedliggende systemarkitektur, der ligesom vores andre platforme kan integrere alle former ekstern data og sensordata sikkert ind i vores systemer. Også tredjeparts data fra jeres øvrige operationelle og administrative systemer kan udstilles og integreres i GeoNote og samles ét sted. LE34 har stor erfaring med opstille og monitorere IoT-sensor systemer, eksempelvis på Københavns Metro, hvor vi hjælper vores kunde med at monitorere støjniveauer og andre forhold igennem over 3.000 online sensorer, der arbejder i realtid med målingsopgaver. Mulighederne er mange og vi står altid til rådighed for en snak om løsninger på netop jeres udfordringer.

Solrød Kommune bruger GeoNote til digitalt tilsyn

For Solrød Kommune har LE34 sikret, at fremdriften i entreprenørernes affaldstømning på Solrød Strand kan moniteres og rapporteres nemt og effektivt. Entreprenørens medarbejderne registrerer affaldstømningen direkte i marken, og på kontoret får kommunen en enkel oversigt på kort.

Solrød Kommune bruger GeoNote til digitalt tilsyn

For Solrød Kommune har LE34 sikret, at fremdriften i entreprenørernes affaldstømning på Solrød Strand kan moniteres og rapporteres nemt og effektivt. Entreprenørens medarbejderne registrerer affaldstømningen direkte i marken, og på kontoret får kommunen en enkel oversigt på kort.

Forsyninger opnår effektiv opgavestyring med GeoNote

Med GeoNote får du samlet din forsynings driftsopgaver i ét system.

Du får et komplet overblik, slipper for tunge arbejdsgange og får sikkerhed for dit ledningsnet.

Med GeoNote får du en pakkeløsning til at løse dine driftsopgaver i ledningsnettet, samtidig beriger vores app din planlægning med redskaber til at forudsige fremtidige behov for eftersyn og prioritere indsatsen.

Dermed får du mulighed for at optimere arbejdsprocesser i planlægningen af renoverings- og udbygningsopgaver.

Redskaberne er udviklet specifikt til forsyninger med fokus på brugervenlighed. Systemet er klar til anvendelse og du kan altid tilpasse opsætningen til jeres behov.

Systemet beriger din planlægning med redskaber til at anvende viden om ledningsnettet målrettet til at forudsige behov for eftersyn og prioritere indsatsen.

Furesø Kommune har automatiseret LER-besvarelser

Med over 1.000 forespørgsler om året sparer Furesø Kommune mange timers manuel håndtering af ledningsoplysninger ved at bruge GeoNote AutoLER til at besvare graveforspørgsler. Med Geonote AutoLER sikrer Furesø Kommune hurtig og automatisk levering af de aktuelle ledningsoplysninger til graveaktøren.

Furesø Kommune har automatiseret LER-besvarelser

Med over 1.000 forespørgsler om året sparer Furesø Kommune mange timers manuel håndtering af ledningsoplysninger ved at bruge GeoNote AutoLER til at besvare graveforspørgsler. Med Geonote AutoLER sikrer Furesø Kommune hurtig og automatisk levering af de aktuelle ledningsoplysninger til graveaktøren.

Boligforeninger får et bedre driftsbudget med GeoNote

Boligselskaber sikrer effektiv drift af udearealerne med GeoNote som dagligt værktøj til den kort- og langsigtede planlægning. 

Kortet, der er det visuelle omdrejningspunkt, når boligselskabet bruger GeoNote, er blevet dannet ved hjælp af en droneoverflyvning, hvor arealerne gendannes som en målfast 3D-model over bygninger og udearealer.

Med modellen er det nemt og effektivt at danne sig et præcist overblik over udearealerne, således at du kan udregne driftsbudgetter.

Du kan lave digitale plejeplaner og driftsplanlægning baseret på dit overblik i modellen. 

Det er nemt at dokumentere dit udførte arbejde i dagligdagen, hvilket sparer penge på administration. 

Glostrup Boligselskab får overblik med droner og GeoNote

LE34 lavede en terrænmodel og komplet opmåling med drone af alle brønde, bygninger og udearealer i Tranemosegård i Brøndby, som Boligselskabet Bo-Vest administrerer. Resultatet er, at boligselskabet har fået bedre styr på driftsplanlægningen.

Glostrup Boligselskab får overblik med droner og GeoNote

LE34 lavede en terrænmodel og komplet opmåling med drone af alle brønde, bygninger og udearealer i Tranemosegård i Brøndby, som Boligselskabet Bo-Vest administrerer. Resultatet er, at boligselskabet har fået bedre styr på driftsplanlægningen.

Spar tid i driften med Landbrugets Kortservice

Landbrugets Kortservice er en brugervenlig og nøjagtig app, udviklet af LE34, der giver landmanden det komplette overblik over sin bedrift.

Appen gør det muligt at samle alle informationer om dræn, ejendomsoplysninger og den løbende dokumentation af de opgaver, medarbejderne har løst.

Med Landbrugets Kortservice kan du droppe papirbunkerne og få dine vigtige informationer med i marken.

Dermed får du styr på dokumentationen af dine forpagtninger og kommunikationen med myndighederne – og det er let at sende driftsopgaver videre til smartphone, tablet eller traktorens GPS.

GeoNote Dræn giver Klitgaard Agro overblik

Når medarbejderne på Klitgaard Agro skulle efterse de nedgravede rør, måtte de ofte gætte sig frem til placeringen, fordi de gamle drænkort var upræcise, eller fordi der slet ikke var noget kort. En tidskrævende og frustrerende proces, som mange landbrug kender til. Men med Geonote Dræn er drænenes placering nu gemt digitalt, og vedligeholdelse er blevet nemt: Man finder frem til drænenes præcise placering i GeoNote Dræn ved hjælp af GPS og skal ikke bruge tid på at grave det forkerte sted.

GeoNote Dræn giver Klitgaard Agro overblik

Når medarbejderne på Klitgaard Agro skulle efterse de nedgravede rør, måtte de ofte gætte sig frem til placeringen, fordi de gamle drænkort var upræcise, eller fordi der slet ikke var noget kort. En tidskrævende og frustrerende proces, som mange landbrug kender til. Men med Geonote Dræn er drænenes placering nu gemt digitalt, og vedligeholdelse er blevet nemt: Man finder frem til drænenes præcise placering i GeoNote Dræn ved hjælp af GPS og skal ikke bruge tid på at grave det forkerte sted.

Kontakt os

Kontakt vores specialist og hør mere om, hvordan GeoNote kan gøre driftsopgaver i kommuner, regioner, forsyningsselskaber og landbrugsbedrifter mere effektive og intelligente.

Peter Hagesø
Forretningskonsulent
LE34 København
Tlf.  +45 4412 3581

peh@le34.dk