Visualiseringer

Visualiseringer er digitalisering af dit projekt, der adskiller sig fra andre digitale modeller ved at anskueliggøre, hvordan en planlagt bygning eller anlæg vil passe ind i det omkringliggende landskab, åben natur som bebyggede omgivelser. Ydelsen er også kendt som “volumenstudie”.

Få mere at vide

Vigtige betragtninger bliver til at få øje på

LE34 udarbejder visualiseringer og 3D-modeller af kommende byggeri, klimatilpasningsprojekter og infrastruktur, der skal indpasses i landskabet, til brug ved planlægning, borgermøder og den politiske behandling.

Skriv til os og hør mere

Præcise data danner grundlag for præcise visualiseringer

Grundlaget for LE34’s visualiseringer består af præcise data, som vi indhenter med en kombination af traditionelle og innovative opmålingsmetoder: totalstation, laserscanning og drone.

Til sammen giver det os fyldestgørende og præcise data, så vi kan opbygge de ønskede visualiseringer af de planlagte bygninger og øvrige nye anlæg. Visualiseringer giver ikke blot bygherren, men også de myndigheder, der er involveret i godkendelse af lokalplaner og byggetillader et mere præcist billede af, hvordan det nye anlæg passer ind i det eksisterende (by)landskab.

3D-model visualiseringer

Green Lab - et grønt testcenter

Green Lab (billedet herover til højre) er et testcenter for bæredygtig energi, der skal være med til at profilere Skive Kommune og tiltrække grønne investeringer.

LE34 har kortlagt området med drone og plottet de planlagte bygninger ind i 3D-modellen for at visualisere projektet og skabe overblik, når visionen skal formidles til naboer og investorer.

Illustration af udvidelse af Vejlefjordskolen

Som landinspektørfirma, der har udarbejdet udkast til lokalplan for udvidelsen af Vejlefjordskolen (billedet herover til venstre) i Hedensted Kommune, var det oplagt for LE34 at udvide med visualiseringer af den projekterede udvidelse.

Volumenstudierne er udført på baggrund af flyfotos, hvorfra der er hentet data og koordinater, således at visualiseringen giver et retvisende billede.

Kandestederne - nyt sommerhusområde

LE34 har i forbindelse med høring af lokalplan og miljørapport for et sommerhusområde ved Kandestederne syd for Skagen også udarbejdet en 3D-model, der blev brugt til at justere og indpasse den nye bebyggelse i landskabet. Modellen er skabt på basis af droneopmåling.

Hvorfor vælge LE34 til din visualisering?

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.