LE34 er klar med første ESG-rapport – to år før tid

“Vi ser det som en mulighed for at tage ansvar – og skabe plads til forandring.”

Rikke Kjeldsmark Møller, tilbuds- og bæredygtighedsansvarlig, LE34:

”Det er jo ikke rapporten, der gør forskellen. Men i arbejdet med rapporten og de forskellige fokusområder får vi øjnene op for, hvor vi kan gøre en forskel og prioritere vores indsatser. Det er hele arbejdet bag, der er vigtigt. Det er her, vi lærer os selv bedre at kende.”

Plads til forandring

”Det er dybt meningsfuldt at arbejde med noget, man er passioneret omkring som menneske – også i sit privatliv. Det var derfor, jeg blev engageret i LE34’s bæredygtighedsarbejde, fordi jeg spurgte: – Hvad er det egentlig vi gør? Som person er jeg meget faktabaseret, og det er vigtigt for mig, at der er handling bag ordene.”

Rikke Kjeldsmark Møller er tilbuds- og bæredygtighedsansvarlig i LE34. Og selvom de to ansvarsområder umiddelbart rækker ind i hver deres felt, så er der to ting, de har til fælles: Regelsæt og krav. Her er Rikke specialist i at sikre compliance og fremdrift gennem struktureret og koordinerende projektledelse. Senest i udarbejdelsen af LE34’s første ESG-rapport*, fordi, som Rikke formulerer det:

Forpligtet til processen

”Vi ser det som en mulighed for at tage ansvar – og skabe plads til forandring. Det er jo ikke rapporten, der gør forskellen. Men i arbejdet med rapporten og de forskellige fokusområder får vi øjnene op for, hvor vi kan gøre en forskel og prioritere vores indsatser. Det er hele arbejdet bag, der er vigtigt. Det er her, vi lærer os selv bedre at kende.

Kravet om ESG-rapportering hvert år forpligter os til en vigtig proces og til at igangsætte arbejdet. Derfor implementerer vi samtidig med, vi definerer de strategiske indsatser. Allerede nu har vi implementeret Code of conduct (leverandørstyring) og er i fuld gang med Antikorruptionspolitik og Politik for ligestilling mellem køn. Politikkerne er én ting, men det interessante er jo de handlinger, som politikkerne danner grundlag for fremover. Forandringen.

Det motiverer mig utroligt meget at drive forandringsprocesser – både hvad angår vores adfærd som virksomhed, men også det at skabe forandring i måden, folk tænker om bæredygtighed på som noget ukonkret. Ved at sætte handling bag ord.”

En grundig forberedelse

ESG-rapporten for 2023 er vores måde at forberede os til de nye krav om bæredygtighedsrapportering i henhold til CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), som træder i kraft i 2026, hvor vi skal rapportere om miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG – Environmental, Social & Governance) for året 2025.