Gennembrud for kortlægning af veje

LE34’s nyeste opmålingsteknologi Mobile Mapping samler alle data på dit vejnet i et komplet og brugervenligt digitalt overblik, som gør det muligt at optage præcise mål direkte fra skærmen. Det er markedets bedste og hurtigste redskab til effektiv vejdrift og projektering. Kun hos LE34.

LE34 VISER VEJEN

Anders Nygaard Møller, landinspektør og forretningschef for teknisk måling, LE34

“En opmåling af en vejstrækning, som normalt kræver to mand i 25 til 30 dage, klarer jeg nu på en formiddag. På en typisk kortlægnings- eller opmålingsopgave er totalomkostningerne reduceret til en fjerdedel med Mobile Mapping.”

Høj nøjagtighed - lynhurtigt

Ligesom Google Street View-bilen, der kører rundt på vejene og fotograferer, kan du nu opleve LE34’s biler måle op med teknologien Mobile Mapping. Opmåling af en 11 kilometer lang dobbeltsporet vejstrækning, der traditionelt ville have taget to mand mellem 25 og 30 dage at udføre, kan nu klares på en formiddag af én mand væbnet med state-of-the-art udstyr, der revolutionerer opmålingsarbejdet. Outputtet er en punktsky og 360 graders billeder af strækningen, og selv ved 80 kilometer i timen er nøjagtigheden så høj, at modellen er oplagt som grundlag for projektering. 

Besparelser i tid, penge og besvær

På en typisk kortlægnings- eller opmålingsopgave er totalomkostningerne reduceret til en fjerdedel med Mobile Mapping. Fordi dataindsamlingen foregår så hurtigt, giver det mening at måle projekteringsrundlag for eksempelvis 10 vedtagne anlægsprojekter på én gang i stedet for at bestille 10 separate opmålinger. Når vi slår projekterne sammen, bliver besparelsen for alvor til at føle på. Og ved pludseligt opståede behov, er det bare at åbne 3D-programmet og zoome ind på den relevante vej og lave opmålingen direkte på skærmen.

Alle data - altid ved hånden

Med den 3D-model, vi leverer på baggrund af dataindsamlingen, kan man til enhver tid at gå ind i modellen og hente præcis de informationer og mål, der er brug for til et konkret nyt projekt, uanset om opmålingen af vejene oprindeligt blev gennemført til et andet projekt.

PointView: Intuitiv brugerflade

LE34 har udviklet PointView - et enkelt, webbaseret visuelt overblik med kortfunktion, punktsky og fotodokumentation, som gør arbejdet nemt og effektivt.

PointView: Intuitiv brugerflade

LE34 har udviklet PointView - et enkelt, webbaseret visuelt overblik med kortfunktion, punktsky og fotodokumentation, som gør arbejdet nemt og effektivt.

Optag mål direkte på skærmen

Ved pludseligt opståede behov er det bare at åbne PointView, zoome ind på den relevante vej og lave opmålingen direkte på skærmen.

Se vejbelægningens tilstand fra kontoret

To roterende laserscannere, et 360 graders kamera med 40 megapixel og yderligere tre højdetaljekameraer føder systemet med data, og skal man for eksempel bruge afstanden mellem to fortovskanter, er nøjagtigheden 5 millimeter, når bilen kører 80 kilometer i timen. Ud over traditionel kortlægning kan Mobile Mapping også hjælpe med vedligehold af veje.

Kommuner kan for eksempel få et overblik, der viser tilstanden af vejene på en given strækning. Et bagudvendt kamera på bilen tager billeder af asfaltbelægningen, og samtidig måler lasere, hvor store fordybninger, der er i vejen. Derved kan vi dokumentere, hvor meget asfalt der skal til for at reparere belægning.

Få mere at vide

Kontakt os

Det er enkelt at komme i gang. Kontakt Anders Nygaard Møller, som er ansvarlig for Mobile Mapping.

Anders Nygaard Møller
Partner | Landinspektør | Forretningschef for Teknisk måling
 +45 7733 2212
am@le34.dk

Send mail til Anders Møller