Genombrott för kartläggning av vägar

LE34:s senaste mätteknik Mobile Mapping samlar alla data i ditt vägnät i en komplett och lättanvänd digital översikt som gör att du kan registrera exakta mål direkt på skärmen. Det är marknadens bästa och snabbaste verktyg för effektiv väghantering och projektering. Endast hos LE34.

LE34 VISAR VÄGEN

Anders Nygaard Møller, lantmätare och affärsområdeschef för teknisk mätning, LE34

“En inmätning av en vägsträcka, som vanligtvis kräver två man och tar mellan 25 och 30 dagar, jag gör nu på en förmiddag. När det gäller ett typiskt kartläggnings- eller mätuppdrag blir den totala kostnaden bara en fjärdedel med Mobile Mapping.”

Hög noggrannhet – blixtsnabbt

På samma sätt som Google Street View-bilen, som kör runt på vägarna och tar foton, kan LE34:s bilar utföra mätningar med Mobile Mapping-teknik. Att mäta en 11 km lång dubbelspårig vägsträcka, som det tidigare skulle ha tagit två man 25–30 dagar att slutföra, kan nu ordnas på en förmiddag av en enda medarbetare utrustad med moderna verktyg som revolutionerar mätarbetet. Resultatet är ett punktmoln och 360-gradersbilder av sträckan, och till och med vid 80 kilometer i timmen är noggrannheten så hög att modellen kan läggas till grund för projektering.

Sparar tid, pengar och krångel

När det gäller ett typiskt kartläggnings- eller mätuppdrag blir den totala kostnaden bara en fjärdedel med Mobile Mapping. Eftersom datainsamlingen sker så snabbt lönar det sig att mäta projekteringsunderlag för till exempel 10 antagna byggprojekt på en och samma gång i stället för att beställa 10 separata mätningar. När vi slår ihop projekten kommer besparingarna att märkas på riktigt. Och om det plötsligt uppstår ett behov, är det bara att öppna 3D-programmet och zooma in på den aktuella vägen och göra mätningen direkt på skärmen.

Alla data – alltid till hands

Med den 3D-modell vi tillhandahåller baserat på datainsamlingen, kan man när som helst gå in i modellen och hämta exakt de uppgifter och mätningar som behövs för ett specifikt nytt projekt, oavsett om inmätningen av vägarna ursprungligen gjordes för ett annat projekt.

PointView: Intuitivt användargränssnitt

LE34 har utvecklat PointView - en enkel, webbaserad visuel översikt med kartfunktion, punktmolndata och fotodokumentation, vilket gör att arbetet går smidigt och effektivt.

PointView: Intuitivt användargränssnitt

LE34 har utvecklat PointView - en enkel, webbaserad visuel översikt med kartfunktion, punktmolndata och fotodokumentation, vilket gör att arbetet går smidigt och effektivt.

Registrera mål direkt på skärmen

När det plötsligt uppstår ett behov är det bara att öppna PointView, zooma in på den aktuella vägen och göra mätningen direkt på skärmen.

Se körbanans skick från kontoret

Två roterande laserskannrar, en 360-graders kamera med 40 megapixlar och ytterligare 3 HD-kameror matar systemet med data, och om man till exempel vill fastställa avståndet mellan två trottoarkanter är noggrannheten 5 millimeter när bilen kör i 80 kilometer i timmen. Förutom traditionell kartläggning kan Mobile Mapping också vara behjälpligt vid vägunderhåll.

Kommuner kan exempelvis få en översikt som visar i vilket skick vägarna på en viss sträcka är. En bakåtvänd kamera på bilen tar bilder av asfaltbeläggningen, och samtidigt mäter lasrar hur stora väggroparna är. Det gör att vi kan dokumentera hur mycket asfalt som behövs för att reparera beläggningen.

Vill du veta mer

Kontakta oss

Vi är redo att hjälpa till om du har några frågor,
eller om du vill beställa en Mobile Mapping

Mickael Holgersson
Affärsområdeschef
 +46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka ett mail till Mickael Holgersson