Vedvarende energi

Sektorer

Solceller, vindmøller og biogasanlæg. LE34 har samlet et dedikeret hold af eksperter i vedvarende energi, så vi kan rådgive i hele processen fra forundersøgelser, lokalisering og miljøvurderinger til færdigt anlæg.

LE34 viser vejen

Martin Nyvang, landinspektør og partner:

“I 2018 var LE34 rådgivere på 70% af de solcelleparker, der blev opført i Danmark. Vi har opbygget solid erfaring med alle dele af processen fra planlægning, lokalisering og visualisering til afsætning og kortlægning.”

Eksperter i solcelleparker, vindmøller og biogasanlæg

Etableringen af anlæg til vedvarende energi er en videnskab i sig selv og forudsætter både juridisk og teknisk indsigt i lovgivning, myndighedsbehandlinger og ansøgninger. Derfor har vi samlet et ekspertteam, som håndterer alt fra forundersøgelser, lokalisering, lokalplaner og miljørapporter til afsætning og opmåling.

Før, under og efter etableringen

Vores eksperter tager sig af hele forløbet fra analyse af områdets relevante juridiske bindinger og topografiske forhold til støj- og skyggeberegninger og anbefalet opstillingsmønster med den bedst ydende type anlæg, der kan etableres på stedet.

Efter godkendelse af anlæggets placering konstruerer vi kort over adgangsveje og kranpladser, så jordejeren kender det berørte område, afsætter koordinaterne til fundamentet, kvalitetssikrer arbejdet undervejs og leverer til sidst as-built dokumentationen, når projektet er færdigt.

Biogasanlæg
Vedvarende energi
Vindmøllepark vedvarende energi bæredygtighed LE34

Få mere at vide

Kontakt os

Kontakt vores ekspertteam i vedvarende energi, hvis du høre nærmere.

Morten Dalby
Landinspektør og partner
Ekspert i vedvarende energi og fysisk planlægning
+45 9630 3641
md@le34.dk

Send mail til Morten Dalby

Morten Dalby, ekspert i vedvarende energi og planlægning

“Vores kendetegn som landinspektører på et vindmølleprojekt er, at vi kommer helt ned i detaljen om, hvor den enkelte mølle skal placeres. Det betyder, at der ikke opstår uforudsete forhindringer undervejs og at vi, kunden og de øvrige involverede parter undgår forsinkelser. LE34 har ganske enkelt en samlet rådgivningspakke, som bringer os fra bar mark til producerende møller, hvor lodsejerrettighederne er sikret.”