Kommuneplan, naturprojekter

LE34’s eksperter har styr på miljøvurderinger, bindingskort og lokalplaner til visualiseringer, volumenstudier og projektledelse. De er med dig hele vejen og vil sikre, at din kommune kan realisere planen for de kommende naturprojekter.

Få mere at vide

Professionel rådgivning med LE34

I LE34 har vi bred erfaring med kommunale naturprojekter, vores professionelle planrådgivere kan lave en lokalplan, der både tilgodeser kommunens ønsker og de lovgivningsmæssige bindinger og servitutter.

Du kan med andre ord forvente specialiseret rådgivning i alle planprocessens og by- og landskabsudviklingens faser.

Bliv kontaktet af vores planrådgivere

Naturprojekter er for de vildeste kommuner

Det er ikke en naturlov at have naturprojekter med i den kommunale lokalplan, men det er en lovende investering for kommunen på flere planer. Naturprojekter skaber ikke blot værdi for kommunens borgere med mulighed for oplevelser i naturen og et aktivt friluftsliv, det kan også betyde en yderligere beskyttelse og pleje af natur- og dyreliv.

Vores kommuneplanrådgivning ydes af landinspektører, arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører med bred faglig viden om planlovgivning, arealberegning, miljølovgivning, lovgivning om det åbne land, der alle gør sig gældende i udarbejdelsen af kommuneplanens naturprojekter. 

LE34 giver professionel planrådgiving
Naturprojekter kommuneplan

  Planrådgiving ved naturprojekter for Ringkøbing Kommune

  LE34 udfører planrådgivning og løser planlægningsopgaver for Ringkøbing Kommune, der er et større udviklingsprojekt udviklet i samarbejde mellem Realdania og Ringkøbing-Skjern Kommune.

  Formålet med planlægningen er at skabe en ny bydel, hvor boligerne placeres i ”naturen” og i tæt samspil med rekreative naturområder. LE34 har blandt andet stået for projektledelse, miljøvurdering, sparring i juridiske spørgsmål, servitutredegørelser, visualiseringer, volumenstudier, rammelokalplan og detaillokalplaner.

  Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

  VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

  Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

  DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

  Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

  KVALITET OG TRYGHED

  LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.