Förnybar energi

Branscher

Solceller, vindkraftverk och biogasanläggningar. LE34 har samlat ett engagerat team av experter inom förnybar energi så att vi kan bistå med rådgivning under hela förloppet från genomförbarhetsstudier och miljöbedömningar till färdig anläggning.

LE34 visar vägen

Martin Nyvang, Mätningsingenjör och partner:

”Under 2018 var LE34 rådgivare vid 70% av de solenergiparker som byggdes i Danmark. Vi har byggt upp solid erfarenhet i alla delar av processen, från planering och visualisering till avsättning och kartläggning.”

Experter inom solenergiparker, vindkraftverk och biogasanläggningar

Att etablera en anläggning för förnybara energikällor är en hel vetenskap i sig och förutsätter både juridisk och teknisk inblick i lagstiftning, myndighetshantering och ansökningsförfarande. Vi har därför samlat ihop ett expertteam som hanterar allt från genomförbarhetsundersökningar, detaljplaner och miljörapporter till avsättning och inmätning.

Före, under och efter etableringen

Våra experter åtar sig hela processen från analys av områdets relevanta rättsliga bindningar och topografiska förhållanden till buller- och skuggberäkningar och rekommenderat installationsmönster med den typ av anläggning med bäst prestanda som går att etablera på platsen.

När anläggningens placering har godkänts ritar vi upp kartor över tillfartsvägar och kranplatser, så att markägaren får information om vilka områden som berörs, vi fastställer koordinaterna till fundamentet, kvalitetssäkrar arbetet under dess gång och levererar till sist relationshandlingar när projektet är färdigt.

Renewable energy
edvarende energi projekt

Vill du veta mer

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information om våra tjänster inom förnybar energi.

Mickael Holgersson
VD LE34 Mätkonsult 
LE34 Malmö, Sverige

Tel +46 709 703 090
mic@le34.se

Skicka ett mail till Mickael Holgersson

Morten Dalby, Mätningsingenjör / partner / expert inom grön energi och planering

“Solceller, vindkraftverk och biogasanläggningar. LE34 har samlat ett engagerat team av experter inom förnybar energi så att vi kan bistå med rådgivning under hela förloppet från genomförbarhetsstudier och miljöbedömningar till färdig anläggning.”