Nye digitale værktøjer fra LE34 bringer sjællandske forsyningsselskaber i førertrøjen

Forsyningsselskaberne sidder i en nøgleposition, når det handler om rent drikkevand og skybrud. En ny digital platform, der er skræddersyet forsyninger, skal derfor gøre det nemmere at være forsyningsselskab, så der bliver frigjort tid til at håndtere tidens klima- og forsyningsudfordringer.

LE34 viser vejen
LE34 landinspektør forsyning

LE34 indgår aftale med fire sjællandske forsyningsselskaber

LE34 er gået i gang med at implementere fremtidssikrede digitale værktøjer til fire store sjællandske forsyningsselskaber – Odsherred Forsyning, Kalundborg Forsyning, Faxe Forsyning og Ringsted Forsyning.

Klimaforandringerne er en realitet, og forsyningsbranchen står overfor store udfordringer som skybrud, oversvømmelse og fund af pesticidrester i en række drikkevandsboringer. Landets forsyninger har længe skullet varetage deres vigtige samfundsopgaver i et kludetæppe af engelsksprogede it-systemer, der er knopskudt fra andre brancher. Tunge systemer, som kun få superbrugere kan håndtere.

Men med den nye aftale mellem de fire forsyningsselskaber og landinspektørfirmaet LE34 kommer forsyningernes hverdag snart til at se anderledes ud.

Timm Bochdam, projektchef i Faxe Forsyning og tovholder for den fælles udbudsproces i KCS

” Da vi sendte opgaven med vores digitale systemer i udbud, var målet at finde en fremtidssikret løsning, som vil kunne bruges af alle i forsyningen i stedet for kun af få specialister. Vi ønskede også et system, der er brugervenligt, og som kan gøre en lang række af vores daglige arbejdsopgaver mere smarte og mobile. Med valget af løsningerne fra LE34 er målet nået.”

 

Skræddersyet til forsyninger – og på dansk

Med aftalen skifter forsyningerne deres såkaldte ledningsregistreringssystem til VA-banken© fra LE34 og to forsyninger deres såkaldte GIS-system ud med GeoNote fra LE34.

De samme værktøjer, som Vejen Forsyning for nylig er skiftet til. Begge systemer er skræddersyet forsyningernes behov og samler alle de informationer, som forsyningen har brug for i ét samlet overblik – og er på dansk.

Torbjørn Mandahl Pedersen, forretningschef for forsyning i LE34

” Det kan måske lyde banalt, når vi fremhæver, at de digitale værktøjer er på dansk, at de er intuitive at bruge, og at de er skræddersyet til forsyningernes behov. Men det er tre helt unikke kendetegn, som ingen af de øvrige tilgængelige ledningsregistreringssystemer har. ” 

Nemt at håndtere akutte skader

Udvælgelseskriteriet i udbuddet var det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor LE34 scorede bedste karakter. 

I forhold til prisen betyder det, at forsyningsselskaberne nu har råd til, at alle medarbejdere kan blive brugere af de nye systemer. Det har stor betydning – ikke kun for forsyningerne selv, men også for deres kunder; de almindelige borgere, der regner med rent vand i hanen og med at spildevandet ledes effektivt væk.

Med de nye digitale værktøjer kan medarbejderne i kundecentret i fremtiden levere en meget mere præcis information – fordi de ganske enkelt selv har adgang til at slå op og få overblik over situationen i stedet for at skulle have fat på en kollega fra en anden afdeling. I forbindelse med for eksempel et brud på en vandledning vil kundecentret i fremtiden kunne slå op og se, hvorvidt bruddet allerede er registreret, og hvornår reparatøren er på stedet.

Frigør tid til kerneopgaven

De nye digitale værktøjer gør det også nemt at omdirigere medarbejderne i marken til en beredskabssituation og nemt for den enkelte medarbejder at få overblik over, hvad der skal gøres for at begrænse skaden.

Alt i alt gør de nye digitale værktøjer forsyningernes daglige administrative og systemmæssige driftsopgaver nemmere at løse – og dermed frigøres tid. Tid, som forsyningerne kan bruge på forsyningernes kerneopgaver, og på at levere en ekstra god service til deres kunder.

Timm Bochdam, projektchef i Faxe Forsyning og tovholder for den fælles udbudsproces i KCS

“Under et voldsomt skybrud – hvor folk er pressede i marken- har det tidligere været svært at få de rigtige informationer frem hurtigt. Men VA-banken og GeoNote kommer til at give vores medarbejdere et bedre overblik over data, så også i sådanne situationer, vil det komme vores kunder til gavn. Kort sagt, er de nye digitale værktøjer medvirkende til, at vi i endnu højere grad end tidligere kan fokusere på vores samfundsmæssige og miljømæssige ansvar som forsyningsselskab.”

Få mere at vide

Kontakt os

Nysgerrig efter, hvordan hverdagen i dit forsyningsselskab bliver nemmere med VA-banken? 

Torbjørn Mandahl Pedersen
Landinspektør og partner
+45 2688 3808
tmp@le34.dk

Send mail til Torbjørn Mandahl Pedersen