LE34 Metrovej

Kontakt

Ingen opgave er for stor til LE34. Heller ikke når det kommer til hovedstadens omfattende opgradering af kollektiv trafik – metroen og letbanen. Derfor har vi siden 2008 haft et rendyrket projektkontor, LE34 Metrovej, hvor vi er dedikeret til at skabe et solidt juridisk fundament for Cityringen, Sydhavnslinjen og Hovedstadens Letbane.

Metrovej 5, 2300 København S

metrovej@le34.dk Tlf. +45 7733 2222

LE34 viser vejen

Lige i nærheden af de store infrastrukturprojekter

Når selskaberne bag metroen og hovedstadens letbane har adresse på Metrovej 5, så har LE34 det også. Det sikrer et smidigt og sømløst samarbejde mellem os og kunden og betyder, at vi altid kan rådgive og løse opgaverne, uanset om det er planlagte opgaver eller uforudsete udfordringer.

LE34 Metrovej er et rendyrket projektkontor. Har du brug for øvrige landinspektørydelser, skal du kontakte vores kollegaer.

Anna Sandmann Pedersen, landinspektør og assisterende projektleder for areal- og rettigheder på metroen

” Når vi sidder på samme kontor som kunden, deler vi ikke blot kontor, men også mål. Vi veksler ikke mellem opgaverne, men fokuserer udelukkende på metroen og letbanen – det giver en god energi.”

Fundament af specialistkompetencer

Metroen er et omfattende anlægsarbejde, der involverer en lang række fagdiscipliner. Som landinspektørfirma har vi to centrale roller i anlæggelsen af den nye Cityring og Sydhavnslinje: En juridisk og en teknisk (fotoet til venstre). I forbindelse med anlægget af letbanen varetager vi areal- og rettighedsopgaver. Visulaisering: Hovedstadens Letbane & Gottlieb Paludan Architects.

Fundament af specialistkompetencer

Metroen er et omfattende anlægsarbejde, der involverer en lang række fagdiscipliner. Som landinspektørfirma har vi to centrale roller i anlæggelsen af den nye Cityring og Sydhavnslinje: En juridisk og en teknisk (fotoet til venstre). I forbindelse med anlægget af letbanen varetager vi areal- og rettighedsopgaver. Visulaisering: Hovedstadens Letbane & Gottlieb Paludan Architects.

Projektkontor siden 2008

Projektkontoret består af et fast team af LE34-specialister indenfor arealer og rettigheder. Vores arbejde foregår før og under byggeriet samt i forbindelse med de afsluttende arbejder og sikrer, at myndighedsrelationer, naboforhold og lodsejerinformation håndteres korrekt.

Vi står også for at undersøge og udarbejde diverse servitutter for Metroselskabet og Letbaneselskabet – blandt andet sikkerhedsservitutter – ligesom vi bidrager med information om arealer og rettigheder på borgermøder og på lodsejermøder. 

Men udover at være et team af LE34-specialister er vi blevet et stærkt team sammen med kunden og de øvrige involverede rådgivere på Metrovej. Det giver stor synergi i hverdagen, hvor vi også sparrer om en lang række ad hoc-opgaver, der ikke nødvendigvis relaterer sig til de nye anlægsarbejder, men relaterer sig til vores omfattende indsigt og erfaring med areal- og rettighedserhvervelse.

Skal vi åbne et projektkontor hos dig?

Er du eller din virksomhed involveret i store infrastruktur- eller anlægsprojekter, der strækker sig over flere år?

Så kan et projektkontor med specialister fra LE34 være med at til at sikre et smidigt samarbejde. Kontakt vores administrerende direktør Kenneth Norre og hør mere om mulighederne.

Ring eller mail til ham på tlf. 2968 2784 og kno@le34.dk 

Mød LE34 Metrovej

Anna Sandmann Pedersen
Anna Sandmann Pedersen
Landinspektør
LE34 Metrovej
Esben Lind Haamann
Esben Lind Haamann
Landinspektør
LE34 Metrovej
Lotte Andkjær
Lotte Andkjær
Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Metrovej
Mads Lynghøj Leerbæk
Mads Lynghøj Leerbæk
Landinspektør
LE34 Metrovej
Maria Skov Engqvist
Maria Skov Engqvist
Landinspektør
LE34 Metrovej
Troels Meinertz Jakobsen
Troels Meinertz Jakobsen
Landinspektør
LE34 Metrovej
Ulrik Wikke
Ulrik Wikke
Landinspektør
LE34 Metrovej