LE34 Metrovej

Kontakta

Ingen uppgift är för stor för LE34. Inte ens när det gäller huvudstadens omfattande uppgradering av kollektivtrafiken – tunnelbanan och spårvägen (Letbanen). Således har vi sedan 2008 haft ett renodlat projektkontor, LE34 Metrovej, där vi är inriktade på att skapa en stabil rättslig grund för Cityringen, Sydhavnslinjen och huvudstadens Letbane.

Metrovej 5, 2300 København S

metrovej@le34.dk Tel. +45 7733 2222

LE34 visar vägen
LE34 landinspektører Københavns Metro

I ett område i närheten av de stora infrastrukturprojekten

När företagen bakom tunnelbanan och huvudstadens spårväg har en adress på Metrovej 5, så har även LE34 det. Det säkerställer ett sömlöst och smidigt samarbete mellan oss och kunden, och innebär att vi alltid kan ge råd och lösa uppgifterna – oavsett om det är planerade uppgifter eller oförutsedda utmaningar.

LE34 Metrovej är ett renodlat projektkontor. Om du är i behov av andra lantmäteritjänster ska du kontakta våra kollegor.

Anna Sandmann Pedersen, lantmätare och biträdande projektledare för mark och rättigheter på tunnelbanan

”När vi sitter på samma kontor som kunden delar vi inte bara arbetsplats utan också mål. Vi växlar inte mellan olika uppdrag utan fokuserar uteslutande på tunnelbanan och spårvägen – det skapar bra energi.”

Fundament av specialkompetenser

Metron är ett omfattande anläggningsarbete som involverar en lång rad discipliner. Som ett företag inom lantmäteri och markanvändning har vi två centrala roller vid anläggandet av den nya Cityringen och Sydhavnslinjen: En juridisk och en teknisk (fotot till vänster). I samband med anläggningen av spårvägen tar vi hand om uppdrag inom mark och rättigheter. Visualisering: Huvudstadens Letbane & Gottlieb Paludan Architects.

LE34 landinspektør byggeri Københavns Metro

Fundament av specialkompetenser

Metron är ett omfattande anläggningsarbete som involverar en lång rad discipliner. Som ett företag inom lantmäteri och markanvändning har vi två centrala roller vid anläggandet av den nya Cityringen och Sydhavnslinjen: En juridisk och en teknisk (fotot till vänster). I samband med anläggningen av spårvägen tar vi hand om uppdrag inom mark och rättigheter. Visualisering: Huvudstadens Letbane & Gottlieb Paludan Architects.

Projektkontor sedan 2008

Projektkontoret består av ett permanent team av LE34-specialister inom mark och rättigheter. Vårt arbete sker före och under byggandet samt i samband med det avslutande arbetet och säkerställer att myndighetsrelationer, grannrelationer och markägarförhandlingar hanteras på korrekt sätt.

Vi ansvarar också för att utreda och ta fram diverse servitut för Metroselskabet och Letbaneselskabet – bland annat säkerhetsservitut – samt att vi bidrar med information om mark och rättigheter på möten med markägare och medborgare. 

Men förutom att vara ett team av LE34-specialister har vi blivit ett starkt team tillsammans med kunden och övriga inblandade konsulter på Metrovej. Det ger stora synergieffekter i vardagen, där vi också diskuterar ett stort antal ad hoc-uppgifter som inte nödvändigtvis relaterar till nya anläggningsarbeten utan hänför sig till vår omfattande kunskap och erfarenhet av mark- och rättighetsförvärv.

Ska vi öppna ett projektkontor hos dig?

Är du eller ditt företag involverat i stora infrastruktur- eller byggprojekt som sträcker sig över flera år?

Då kan ett projektkontor med specialister från LE34 bidra till att säkerställa ett smidigt samarbete. Kontakta vår verkställande direktör Kenneth Norre och hör med honom om vilka olika möjligheter det finns.

Ring eller maila honom på tel. 2968 2784 och kno@le34.dk 

Möt LE34 Metrovej

Anna Sandmann Pedersen
Anna Sandmann Pedersen
Mätningsingenjör
LE34 Metrovej
Esben Lind Haamann
Esben Lind Haamann
Mätningsingenjör
LE34 Metrovej
Lotte Andkjær
Lotte Andkjær
Avdelningschef / Partner / Mätningsingenjör
LE34 Metrovej
Mads Lynghøj Leerbæk
Mads Lynghøj Leerbæk
Mätningsingenjör
LE34 Metrovej
Maria Skov Engqvist
Maria Skov Engqvist
Mätningsingenjör
LE34 Metrovej
Troels Meinertz Jakobsen
Troels Meinertz Jakobsen
Mätningsingenjör
LE34 Metrovej
Ulrik Wikke
Ulrik Wikke
Mätningsingenjör
LE34 Metrovej