LE34 Nykøbing F

Kontakt

LE34 Nykøbing F er hele Lolland og Falsters lokale landinspektørfirma. Når en ny skole bygges, når den nye jernbane skal anlægges, når skellet skal fastlægges, eller når der skal styr på håndteringen af regnvandet, så er LE34 involveret: Vi leverer det uundværlige tekniske og juridiske fundament.

Vestensborg Allé 34, 4800 Nykøbing F

nykoebing@le34.dk Tlf. +45 5485 0177

LE34 viser vejen

Lige i nærheden af dig

160 år i området og mere moderne end nogensinde – LE34 er landsdelens ældste landinspektørkontor og har et stærkt lokalkendskab. Samtidig er vi med i forreste række, når det drejer sig om innovation og teknologisk udvikling – eksempelvis opmåling med droner.

Vi udfører alle former for landinspektørydelser – fra skelafsætning til afsætning af byggeri (for eksempel det nye Torv i midten af Nykøbing F), fra tinglysning af ledningsdeklarationer til lokalisering af drænledninger. 

Med baggrund i vores kystnære beliggenhed har vi stor erfaring i tekniske løsninger relateret til havne- og sommerhusområder.

Ingen opgave er for stor, ingen for lille og dumme spørgsmål findes ikke.

Lars Fisker, afdelingsleder for Plan & Projekt, Guldborgsund Forsyning

“LE34 er en betroet samarbejdspartner, der gennem flere år har ydet en høj kundeservice og support på vores forsynings GIS og IT og på en lang række af driftsopgaver. Kort sagt 360 graders service leveret, når vi har brug for det. “

Forbindelser, der fungerer

Som landinspektører er vi med til at forhandle aftaler på plads med lodsejerne langs den nye banestrækning Ringsted-Nykøbing. Vi er også med til etableringen af nye ledninger, der forbinder dig til varme og vand, ligesom vi sikrer, at partsfordelingen af bidrag til Det Falsterske Digelag fungerer.

Landinspektører er med til at sikre bedre afledning af regnvand

Ligesom resten af LE34 har kontoret i Nykøbing Falster et tæt parløb med landets forsyningsselskaber og små vandværker. Vores erfaring betyder, at vi kan sikre højt kvalitet af ledningsnettet og god planlægning.

For tiden er vi involveret i en lang række lokale projekter med etablering af regnvandsbassiner, som er et vigtigt virkemiddel til at håndtere og kontrollere skybrud, der falder hyppigere og hyppigere.

I processen varetager vi lodejerforhandlinger, erstatninger, opkøb af  landbrugsjord på forsyningens vegne. På den måde er vi med til at sikre en bedre afledning af regnvand og dermed mindske risikoen for oversvømmede kældre.

Rådgiver for den effektive landmand

LE34 tilbyder en række specialiserede ydelser til landmænd, der ønsker at effektivisere driften af deres ejendom.

Vi opmåler dræn med droner og digitaliserer drænkortene, så det bliver lettere at aflede vandet, og vi rådgiver om muligheder og begrænsninger, for landmanden, der ønsker at optimere sin drift.

Carsten Kragh, afdelingsleder og landinspektør

“På Falster er der højt til loftet og plads til at tænke store tanker. Byen er ikke større, end at man hilser på hinanden og lever et dejligt liv uden stress, men samtidig er der også driftighed og initiativ blandt falstringerne, hvilket betyder, at gode ideer ofte bliver til virkelighed.”

Mød LE34 Nykøbing F

Andreas Cordt Kragh
Andreas Cordt Kragh
Studentermedhjælper
LE34 Nykøbing F
Carsten Kragh
Carsten Kragh
Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Nykøbing F
Linda Buus Sørensen
Linda Buus Sørensen
Teknisk assistent
LE34 Nykøbing F
Lone Engel
Lone Engel
Bogholder
LE34 Nykøbing F
Maria Slothuus
Maria Slothuus
Teknisk assistent
LE34 Nykøbing F
Milad Rajabi
Milad Rajabi
Landinspektør
LE34 Nykøbing F
Rasmus Jacobsen von Würden
Rasmus Jacobsen von Würden
Landinspektør
LE34 Nykøbing F