LE34 Nykøbing F

Kontakta

LE34 Nykøbing F är hela Lolland och Falsters lokala företag inom lantmäteri och markanvändning. När en ny skola byggs, när den nya järnvägen ska anläggas, när gränser ska fastställas eller när man ska få ordning på hanteringen av regnvatten – då är LE34 involverade: Vi tillhandahåller den oumbärliga tekniska och rättsliga grunden.

Vestensborg Allé 34, 4800 Nykøbing F

nykoebing@le34.dk Tel. +45 5485 0177

LE34 VISAR VÄGEN
mätningsingenjör mätkonsult LE34

I ett område nära dig

Hela 160 år i området och modernare än någonsin – LE34 är landsdelens äldsta lantmäterikontor och har en stark lokalkännedom. Samtidigt ligger vi i framkant när det gäller innovation och teknisk utveckling – till exempel inmätning med drönare.

Vi utför alla typer av lantmäteritjänster – från utsättning av markgränser till utsättning inför byggprojekt (till exempel det nya torget mitt i Nykøbing F), från registrering av rörledningar till lokalisering av dräneringsrör. 

Till följd av vårt kustnära läge har vi lång erfarenhet av tekniska lösningar relaterade till hamn- och fritidshusområden.

Ingen uppgift är för stor, ingen är för liten, och det finns inga dumma frågor.

Lars Fisker, avdelningschef för Plan & Projekt, Guldborgsund Forsyning

”LE34 är en betrodd samarbetspartner som i flera år har tillhandahållit hög kundservice och support till våra allmännyttiga tjänster GIS och IT och på en lång rad driftsfunktioner. Kort sagt heltäckande service som tillhandahålls när vi behöver det.”

mätningsingenjör mätkonsult LE34
mätningsingenjör mätkonsult LE34

Forbindelser, der fungerer

Som lantmätare hjälper vi till att förhandla fram avtal med markägarna längs den nya spårsträckan Ringsted–Nykøbing. Vi är också involverade i etableringen av nya rörledningar som ansluter folk till värme och vatten, precis som vi ser till att partidistributionen av bidrag till Det Falsterske Digelag fungerar.

Lantmätare hjälper till att säkerställa bättre avledning av regnvatten

Precis som resten av LE34 har kontoret i Nykøbing Falster ett nära samarbete med landets allmännyttiga företag och små vattenverk. Vår erfarenhet borgar för att vi kan säkerställa hög kvalitet på ledningsnätet och god planering.

Vi är för närvarande involverade i ett stort antal lokala projekt med inrättande av regnvattenbassänger, som är ett viktigt instrument för att hantera och kontrollera skyfall, som faller allt oftare.

I detta förfarande sköter vi markägarförhandlingar, kompensationer, och inköp av jordbruksmark på uppdrag av allmännyttan. På så sätt hjälper vi till att säkerställa bättre avledning av regnvatten och därmed minska risken för översvämmade källare.

Rådgivning för den effektiva lantbrukaren

LE34 erbjuder en rad specialtjänster till lantbrukare som vill effektivisera driften av sina gårdar.

Vi mäter avlopp med drönare och digitaliserar dräneringskartorna för att göra det lättare att avleda vattnet, och vi rekommenderar alternativ och begränsningar för lantbrukaren som vill optimera sin verksamhet.

Carsten Kragh, avdelningschef och lantmätare

”På Falster är det högt i tak och det finns plats för att tänka stort. Staden är inte större än att folk hälsar på varandra och man lever ett behagligt liv utan stress, men samtidigt finns det också företagsamhet och initiativförmåga bland invånarna, vilket innebär att goda idéer ofta blir till verklighet.”

Möt LE34 Nykøbing F

Andreas Cordt Kragh
Andreas Cordt Kragh
Studentassistent
LE34 Nykøbing F
Carsten Kragh
Carsten Kragh
Avdelningschef / Partner / Mätningsingenjör
LE34 Nykøbing F
Linda Buus Sørensen
Linda Buus Sørensen
Teknisk assistent
LE34 Nykøbing F
Lone Engel
Lone Engel
Revisor
LE34 Nykøbing F
Maria Slothuus
Maria Slothuus
Teknisk assistent
LE34 Nykøbing F
Milad Rajabi
Milad Rajabi
Mätningsingenjör
LE34 Nykøbing F
Rasmus Jacobsen von Würden
Rasmus Jacobsen von Würden
Mätningsingenjör
LE34 Nykøbing F