LE34 Hillerød

Kontakt

Ny tilbygning? Nyt hospital? Ingen opgave er for stor eller lille for LE34 Hillerød, der har haft sine faglige rødder solidt plantet i den smukke by siden 1843. Måske har du allerede benyttet dig af en af vores mange digitale services uden at bide mærke i, at det er LE34 der står bag, nemlig den populære app “Borgertip Hillerød”.

Roskildevej 12B, 1. tv, 3400 Hillerød

hillerod@le34.dk Tlf. +45 4826 4888

LE34 viser vejen
Hillerød landinspektør LE34
landinspektør LE34

Lige i nærheden af dig

Med udgangspunkt i Hillerød løser vi opgaver i hele Nordsjælland. Fra Hundested til Helsingør, fra Gilleleje til Gentofte.

I forbindelse med nyt hospital Nordsjælland (illustrationen øverst, udlånt af © Herzog & de Meuron – Vilhelm Lauritzen Arkitekter) har vi sørget for at gennemføre den matrikulære berigtigelse og tinglysning af de frivillige aftaler om arealerhvervelse og arealoverførelse, der sikrer, at det 30 ha store område i Favrholm frigøres til det hospitalsbyggeriet.

Kasper Thaarup Hansen, Partner / Landinspektør / Afdelingsleder:

“Hillerød er en by, hvor historien møder fremtiden. Udviklingen i Hillerød og omegn har været rivende uden at kulturarven er blevet berørt. I Hillerød er optimismen og virkelysten udbredt, og vi er stolte over at tage del i byens udvikling.”

LE34 er en del af løsningen på tidens udfordringer

Solrødgård, som ses nedenfor, er mere end et rensningsanlæg – det er en klima- og miljøpark med genbrugsfacilitetter og rekreative omgivelser. Solrødgård er tegnet af C.F. Møller Architects, der også har udlånt den viste illustration, mens LE34 som landinspektørfirma har sikret det juridiske fundament for projektet i form af udstykning og tinglysning.

For at binde det nye hospital og Hillerød Forsynings forsyningsområde sammen med Solrødgård er der anlagt nye forsyningsledninger til vand, spildevand og fjernvarme flere stedre i Hillerød – i alt 40 km nye ledninger. Et omfattende anlægsprojekt, hvor LE34 har gennemført en omfattende deaklarationsanalyse for at give forsyningsselskabet overblik over areal- og rettighedsforholdene for de nye ledninger.

Mere plads og klimatilpasning i det fri

LE34 bidrager til håndtering af klimaforandringerne. For eksempel har vi gennemført omfattende opmåling, afsætning og etableret fikspunkter til et af Danmarks største klimatilpasninger, klimatilpasning i Kokkedal (foto ovenover til venstre, taget af Ingemann/Degnbol). Et projekt, der har forandret området på flere planer og givet plads til nye rekreative oplevelser.

Vi bringer arkitektoniske flagskibe i sikker havn

M/S Museet for søfart er ikke blot et arkitektoniske flagskib, men også endnu et eksempel på, hvordan LE34 har været med fra start til slut på udviklingen og anlægsarbejdet: Vi har foretaget opmålinger, beregninger og leveret afsætnings- og opmålingsplaner.

Vi bringer arkitektoniske flagskibe i sikker havn

M/S Museet for søfart er ikke blot et arkitektoniske flagskib, men også endnu et eksempel på, hvordan LE34 har været med fra start til slut på udviklingen og anlægsarbejdet: Vi har foretaget opmålinger, beregninger og leveret afsætnings- og opmålingsplaner.

Jo ældre LE34 bliver, jo mere moderne bliver vi

Selvom Hillerødkontoret fra 1843 hører til blandt branchens ældste landinspektørkontorer, er vi mere moderne end nogensinde og bidrager til nogle af tidens mest aktuelle projekter.

Mød LE34 Hillerød

Dorte Berg Christensen
Dorte Berg Christensen
Receptionist / Kontorsassistent
LE34 Hillerød
Jesper Sejberg Christiansen
Jesper Sejberg Christiansen
GIS-assistent
LE34 Hillerød
Kasper Thaarup Hansen
Kasper Thaarup Hansen
Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Hillerød
Michael Toftlund Andreassen
Michael Toftlund Andreassen
Landinspektør
LE34 Hillerød
Niels Øvlisen
Niels Øvlisen
Landinspektør
LE34 Hillerød