LE34 Hillerød

Kontakta

Ny tillbyggnad? Nytt sjukhus? Ingen uppgift är för stor eller för liten för LE34 Hillerød, som har sina yrkesmässiga rötter fast rotade i den vackra staden sedan 1843. Kanske har du redan använt dig av någon av våra många digitala tjänster på ”Borgertip Hillerød” utan att lägga märke till att det är LE34 som ligger bakom den populära appen.

Roskildevej 12B, 1. tv, 3400 Hillerød

hillerod@le34.dk Tel. +45 4826 4888

LE34 visar vägen
Hillerød landmäterare LE34
landinspektør LE34

I ett områda nära dig

Från vår utgångspunkt i Hillerød löser vi uppgifter i hela Nordsjälland. Från Hundested till Helsingör, från Gilleleje till Gentofte.

I samband med det nya sjukhuset Nordsjälland (illustration ovan, utlånad av © Herzog & de Meuron – Vilhelm Lauritzen Arkitekter) har vi sett till att genomföra fastighetsregistreringen och markregistreringen av de frivilliga överenskommelserna om markförvärv och marköverföring, vilket säkerställer att det 30 ha stora området i Favrholm frigörs för sjukhusbyggandet.

Niels Øvlisen, avdelingschef, LE34 Hillerød

“Hillerød är en stad där historia möter framtiden. Utvecklingen i Hillerød och dess omgivning har gått snabbt utan att påverka kulturarvet. I Hillerød är optimism och entusiasm utbredd, och vi är stolta över att ta del i stadens utveckling.”

LE34 är en del av lösningen på tidens utmaningar

Solrødgård, som bilden här ovan visar, är mer än ett reningsverk – det är en klimat- och miljöpark med återvinningsanläggningar och rekreationsområden. Solrødgård har ritats av C.F. Møller Architects, som också har lånat ut den aktuella bilden, medan LE34 som varande ett företag inom lantmäteri och markanvändning har säkerställt den rättsliga grunden för projektet i form av avstyckning och markregistrering.

För att länka samman det nya sjukhuset och Hillerød Forsynings försörjningsområde med Solrødgård, har nya försörjningsledningar lagts för vatten, avloppsvatten och fjärrvärme på flera ställen i Hillerød – sammanlagt 40 km nya ledningar. Ett omfattande byggprojekt där LE34 har genomfört en omfattande deklarationsanalys för att tillhandahålla en översikt över mark- och rättighetsvillkoren för de nya ledningarna till det allmännyttiga företaget.

Mer utrymme och klimatanpassning utomhus

LE34 bidrar till att tackla klimatförändringarna. Vi har till exempel genomfört omfattande inmätningar, utsättningar och etablerat fixpunkter för en av Danmarks största klimatanpassningar, klimatanpassning i Kokkedal (foto ovan till vänster, taget av Ingemann/Degnbol). Ett projekt som har förändrat området på flera nivåer och gett utrymme för nya rekreationsupplevelser.

Vi för arkitektoniska flaggskepp i säker hamn

M/S Museet för sjöfart är inte bara ett arkitektoniskt flaggskepp utan också ännu ett exempel på hur LE34 har varit med från start till slut i utvecklings- och anläggningsarbetet: Vi har utfört mätningar, beräkningar och levererat utsättnings- och inmätningsplaner.

landmåler hillerød

Vi för arkitektoniska flaggskepp i säker hamn

M/S Museet för sjöfart är inte bara ett arkitektoniskt flaggskepp utan också ännu ett exempel på hur LE34 har varit med från start till slut i utvecklings- och anläggningsarbetet: Vi har utfört mätningar, beräkningar och levererat utsättnings- och inmätningsplaner.

Ju äldre LE34 blir, desto modernare blir vi

Även om Hillerød-kontoret från 1843 tillhör ett av branschens äldsta lantmäterikontor, är vi mer moderna än någonsin tidigare och bidrar till några av tidens mest aktuella projekt.

Möt LE34 Hillerød

Dorte Berg Christensen
Dorte Berg Christensen
Receptionist / Kontorsassistent
LE34 Hillerød
Jesper Sejberg Christiansen
Jesper Sejberg Christiansen
GIS-assistent
LE34 Hillerød
Kasper Thaarup Hansen
Kasper Thaarup Hansen
Avdelningschef / Partner / Mätningsingenjör
LE34 Hillerød
Michael Toftlund Andreassen
Michael Toftlund Andreassen
Mätningsingenjör
LE34 Hillerød
Niels Øvlisen
Niels Øvlisen
Mätningsingenjör
LE34 Hillerød