LE34 Lemvig

Kontakt

Til lands, til vand og i luften – fra vores kontor på den sydlige side af Limfjorden løser vi alle former for traditionelle og innovative landinspektørydelser.
Som Danmarks største landinspektørfirma er vi både din lokale landinspektør, der rykker ud med kort varsel, og de landsdækkende specialister, der altid anvender den nyeste viden og teknologi for at løse opgaven.

Industrivej 53, 7620 Lemvig

lemvig@le34.dk Tlf. +45 9782 1102

LE34 viser vejen

Lige i nærheden af dig

LE34 Lemvig er din lokale landinspektør, der siden starten af 1960’erne har vi drevet landinspektørfirma i Lemvig og Thyborøn-Harboøre. Dagligdagen for vores engagerede landinspektører og kort- og landmålingsteknikere består af både de store og små projekter for det lokale erhvervsliv, landbruget, forsyningsselskaber og kommune samt opgaver med skel og ny- og tilbygninger for private kunder.

Den kystnære placering betyder, at vi løser en del opgaver forbundet med sommerhuse. Vi har også stor erfaring med opmåling og udvikling af havneanlæg. 

Havnens landinspektør

Thyborøn havn er landets 5. største og en af områdets største arbejdspladser. LE34 opmåler moler og tekniske anlæg samt foretager volumenberegninger ved råstofudvinding, hvor vi benytter droner til at registrere bunkerne med grus og ral på kajen inden de køres ud til anvendelse på landets byggepladser.

Havnens landinspektør

Thyborøn havn er landets 5. største og en af områdets største arbejdspladser. LE34 opmåler moler og tekniske anlæg samt foretager volumenberegninger ved råstofudvinding, hvor vi benytter droner til at registrere bunkerne med grus og ral på kajen inden de køres ud til anvendelse på landets byggepladser.

Landbrug og godser

Digitale drænkort, droneopmåling og digital opgavestyring. Vi har tilpasset vores rådgivning, så vi kan skabe mest mulig værdi med fokus på mindst mulig belastning af naturen gennem vores moderne bedrifter.

Løsninger til den effektive landmand

LE34 er hver dag med til at hjælpe små og store landbrug med at blive mere effektive virksomheder gennem helhedsorienteret rådgivning, nyskabende droneopmålinger og smarte digitale værktøjer.

Vores droner anvendes blandt andet til at skabe overblik over dit landbrug. Udover højdekurver er der også mulighed for at måle på plantedække og på varmeudstråling, hvilket skaber nye muligheder for et mere effektivt landbrug, hvor ressourcerne udnyttes bedre.

Vi benytter også droner til at registrere og dokumentere vedligeholdelsestilstanden i vandløb.

Morten Andersen, afdelingsleder og partner

“Som Lemvigs lokale landinspektør er jeg stolt over at deltage i udviklingen af området, inklusive udstykning af sommerhusområder, der tiltrækker turister til vores lille plet mellem Vesterhavet og Limfjorden.”

Mød LE34 Lemvig

Birgitte Honoré Nielsen
Birgitte Honoré Nielsen
Landinspektør
LE34 Lemvig
Claus Bak Fomsgaard
Claus Bak Fomsgaard
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Lemvig
Morten Andersen
Morten Andersen
Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Lemvig
Pia Hove Gade
Pia Hove Gade
Matrikeltekniker
LE34 Thisted, LE34 Lemvig
Simon Wiklund Navntoft Noe
Simon Wiklund Navntoft Noe
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Viborg, LE34 Lemvig, LE34 Thisted