LE34 Lemvig

Contact

Industrivej 53
7620 Lemvig
Denmark
Tlf. +45 9782 1102
lemvig@le34.dk

Industrivej 53, 7620 Lemvig, Denmark

lemvig@le34.dk Tel. +45 9782 1102

LE34 viser vejen

Din lokale landinspektør

LE34 Lemvig er den lokale landinspektør. Siden starten af 1960erne har vi drevet landinspektørfirma i Lemvig og Thyborøn-Harboøre. Dagligdagen for vores engagerede landinspektører og landmålere består af både de store og små projekter for det lokale erhvervsliv, landbruget, forsyningsselskaber og kommune samt opgaver med skel og ny- og tilbygninger for private kunder.

Den kystnære placering betyder, at vi løser en del opgaver forbundet med sommerhuse. Vi har også stor erfaring med opmåling og udvikling af havneanlæg. Vi danner overblik over havnens arealer med droner og undervandsopmåling, så du får et godt grundlag for planlægningen.

Morten Andersen, afdelingsleder og partner

“Vi har et godt kendskab til lokalområdet med vores mangeårige erfaring. Da vi er en del af landets største landinspektørfirma LE34, kan vores kunder drage store fordele af, at vi kan trække på vores kollegers kompentencer og ressourcer. Som Lemvigs lokale landinspektør er jeg stolt over, at deltage i udviklingen af området, inklusiv udstykning af sommerhusområder, der tiltrækker turister til vores lille plet mellem Vesterhavet og Limfjorden.”

Havnens landinspektør

Thyborøn havn er landets 5. største og en af områdets største arbejdspladser. LE34 opmåler moler og tekniske anlæg samt foretager volumenberegninger ved råstofudvinding, hvor vi benytter droner til at registrere bunkerne med grus og ral på kajen inden de køres ud til anvendelse på landets byggepladser.

Havnens landinspektør

Thyborøn havn er landets 5. største og en af områdets største arbejdspladser. LE34 opmåler moler og tekniske anlæg samt foretager volumenberegninger ved råstofudvinding, hvor vi benytter droner til at registrere bunkerne med grus og ral på kajen inden de køres ud til anvendelse på landets byggepladser.

Løsninger til den effektive landmand

LE34 er hver dag med til at hjælpe små og store landbrug med at blive mere effektive virksomheder gennem helhedsorienteret rådgivning, nyskabende droneopmålinger og smarte digitale værktøjer.

Vores droner anvendes blandt andet til at skabe overblik over dit landbrug. Udover højdekurver er der også mulighed for at måle på plantedække og på varmeudstråling, hvilket skaber nye muligheder for et mere effektivt landbrug, hvor ressourcerne udnyttes bedre.

Vi benytter også droner til at registrere og dokumentere vedligeholdelsestilstanden i vandløb.

Vi kan for eksempel illustrere, hvor et vandløb har problemer med at løbe frit, og parre droneoptagelserne med fakta om vandløbets form og tilstand, hvilket giver et godt overblik. Det konkretiserer problemet over for kommunerne og gør det nemmere for dem at forholde sig til problemområder, hvor der især skal tages højde for grødeskæringen.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vi løser opgaver for kunder i mange sammenhænge. Vi rådgiver f.eks. private, bygherrer, arkitekter, offentlige myndigheder m.fl. om blandt andet ejendomsretlige forhold, fastlæggelse af skel, udarbejdelse af situationsplaner og projekteringsgrundlag.

Vi udfører også opgaver inden for udstykning af grunde, opdeling i ejerlejligheder, omlægning af landbrugsjorder, udarbejdelse af lokalplaner, huslejeopgørelser, ekspropriationer, tinglysninger og anden juridisk rådgivning.

Det giver mange fordele for vores kunder, store som små, at vi er en del af landets største landinspektørvirksomhed. Vores stab af kompetente og erfarne medarbejder har altid LE34´s organisation i ryggen, dermed får du adgang til den bedste rådgivning og opgaveløsning.

Kontakt os

Industrivej 53
7620 Lemvig
Denmark
Tlf. +45 9782 1102
lemvig@le34.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om dit projekt.

Morten Andersen
Afdelingsleder, partner og landinspektør
+45 9782 3687
ma@le34.dk

Se alle vores medarbejdere i Lemvig

Birgitte Honoré Nielsen
Birgitte Honoré Nielsen
Chartered Land Surveyor
LE34 Lemvig
Claus Bak Fomsgaard
Claus Bak Fomsgaard
Survey Technician
LE34 Lemvig
Morten Andersen
Morten Andersen
Head of Department / Partner / Chartered Land Surveyor
LE34 Lemvig
Pia Hove Gade
Pia Hove Gade
CAD Technician
LE34 Thisted, LE34 Lemvig
Simon Wiklund Navntoft Noe
Simon Wiklund Navntoft Noe
Survey Technician
LE34 Viborg, LE34 Lemvig, LE34 Thisted