LE34 Vordingborg

Kontakt

I Vordingborg er LE34 midt i det hele og tæt på alt, hvad der rører sig: tæt på Sjællands nye højeste sted, Camp Adventure Tårnet, tæt på den nye Storstrømsbro og tæt på det nye rådhus i Vordingborg. Projekter, hvor vi bidrager med både klassiske og innovative landinspektørydelser.

Solbakkevej 1B, 4760 Vordingborg

vordingborg@le34.dk Tlf. + 45 5537 0510

LE34 viser vejen

Lige i nærheden af dig

På Vordingborg-kontoret sætter vi en ære i de lokale projekter – uanset om det er at fastlægge det korrekte skel mellem to naboejendomme, sætte af til en ny bygning eller rådgive om areal- og rettighedshåndtering. På den måde er vi gang på gang med til at realisere vores kunders projekter. 

En tårnhøjt mesterværk

Sjællands nye højeste punkt, Camp Adventure Tårnet ved Gisselfeld, er en fantastisk konstruktion. Et mesterværk, der er resultatet af en unik indsats fra alle involverede . LE34 har foretaget kontrolopmåling, afsætning og etableret fikspunkter. Foto: EFFEKT Arkitekter.

Ny Storstrømsbro fremtidssikrer nationalt og internationalt

Storstrømsbroen mellem Falster og Masnedø er en vigtig lokal og national forbindelse og sikrer samtidig den internationale forbindelse fra Tyskland til Sverige via Danmark. LE34 har udført droneopmåling, afsætning og øvrig landmåling ved opførelsen af de store produktionshaller på Masnedø for projektselskabet SBJV, der bygger den nye bro. Fotos og video: Vejdirektoratet

Henrik Plenge Jensen, afdelingsleder og partner

“LE34 Vordingborg har siden 1958 praktiseret på Sydsjælland og Møn. Vi har således et solidt kendskab til lokalområdet og de matrikulære ændringer, der er sket igennem årene, hvilket vi drager stor nytte af i vores daglige virke og rådgivningen af vore kunder.”

Nyt statsfængsel på Falster

Da Kriminalforsorgen byggede nyt superfængsel på Falster med plads til 250 indsatte stod LE34 for afsætning af betonelementer og maskinstyring undervejs i projektet. Dermed sikrede nøjagtigheden i konstruktionerne hele vejen gennem anlægsfasen. Samme service yder vi til en lang række andre anlægsprojekter i lokalområdet.

Nyt statsfængsel på Falster

Da Kriminalforsorgen byggede nyt superfængsel på Falster med plads til 250 indsatte stod LE34 for afsætning af betonelementer og maskinstyring undervejs i projektet. Dermed sikrede nøjagtigheden i konstruktionerne hele vejen gennem anlægsfasen. Samme service yder vi til en lang række andre anlægsprojekter i lokalområdet.

Hvad kan vi hjælpe med?

LE34 i Vordingborg løser en lang række rådgivnings- og opmålingsopgaver for blandt andre byggebranchen, landbruget, forsyningssektoren og offentlige myndigheder.

Vi har mange års erfaring med traditionelle landinspektørydelser, såsom skel- og ejendomsrådgivning, udarbejdelse af projektgrundlag og lokalplaner samt lodsejerforhandlinger, der vil komme til gavn for både offentlige og private kunder.

Ledningsregistrering, udstykning, opmåling af ejerlejligheder, undersøgelse af servitutter, afsætning af projekter, opmåling af huslejearealer og udarbejdelse af lejemålsplaner er yderligere eksempler på opgavetyper, vi løser. 

Vi har ligeledes stor erfaring med at få servitutter, lejekontrakter mm. geografisk stedfæstet og leverer grundlaget for, at tinglyse dokumenterne i den digitale tingbog.

Mød LE34 Vordingborg

Camilla Købhøj
Camilla Købhøj
Kontorassistent
LE34 Vordingborg
Claus H. Jørgensen
Claus H. Jørgensen
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Vordingborg
Henrik Plenge Jensen
Henrik Plenge Jensen
Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Vordingborg
Jacob Brandt Jensen
Jacob Brandt Jensen
Landinspektør
LE34 Vordingborg
Jesper Nørregaard Hansen
Jesper Nørregaard Hansen
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Vordingborg
Pia Nygaard
Pia Nygaard
Advokatsekretær
LE34 Vordingborg
Sonja Preusche
Sonja Preusche
GIS-konsulent
LE34 Vordingborg