LE34 Silkeborg

Kontakta

Flera nya utvecklingsprojekt drog LE34 till Silkeborg 2016. Från vår bas i centrum löser vi uppgifter för privatpersoner, kommunen, allmännyttan och företag.

Vejlsøvej 51, Bygning E, 8600 Silkeborg

silkeborg@le34.dk Tel. +45 7733 2180

LE34 visar vägen
LE34 Silkeborg mätkonsult

I ett område nära dig

LE34 Silkeborg är din lokala lantmätare och vi ger dig branschens bästa rådgivning. 

Vi är involverade i ett stort antal lokala projekt – nya cykelvägar, nya vägar, nya bostadsområden, stadsutveckling av Torvecentret och mycket mer.

Det ligger ännu fler spännande utvecklingsprojekt på ritbordet för Silkeborg och hela höglandet, och vi ser fram emot att delta i projekten i nära samarbete med kommunen och arkitekt- och teknikföretagen i staden. 

Torbjørn Mandahl Pedersen, lantmätare/partner/affärsområdeschef, LE34 Forsyning

”Rent dricksvatten direkt från kranen. Globalt sett är det en sällsynt lyx, och bara en av de många viktiga uppgifter som våra allmännyttiga företag står för. Och därför brinner vi för att leverera den tekniska och juridiska rådgivning som behövs för att understödja försörjningssäkerheten.”

opmåling landmåler silkeborg
landmåler silkeborg

Ett nära samarbete för att säkerställa rent dricksvatten, bortskaffande av avloppsvatten och god värmeförsörjning

LE34 har inlett ett nära samarbete med allmännyttan i Silkeborg. Vi utför ett brett utbud av inmätnings- och utsättningsuppdrag, när allmännyttan ska dra nya ledningar eller underhålla de befintliga. 

På detta sätt hjälper vi till att säkerställa att det allmännyttiga företaget har de data och den kunskap som krävs för att kunna fungera effektivt och därigenom stödja försörjningssäkerheten.

Avstyckning och infrastruktur i Astrid Lindgren-kvarteret

Det krävs mer än fantasi och Pippi-styrka för att förverkliga planerna på en helt ny stadsdel, där vägarna är uppkallade efter de egensinniga barnen i Astrid Lindgrens värld.  Det krävs omfattande erfarenhet och djup insikt i expropriation och lagstiftning gällande vägbidrag samt en fallenhet för hur man utarbetar frivilliga avtal med markägarna. Och därför är det LE34:s specialister som har ansvarat för förvärvet av mark och rättigheter och avstyckningen av den nya stadsdelen för Silkeborgs kommun.

Rasmus Gregersen, lantmätare och partner, LE34:

”Silkeborg är i intensiv och snabb utveckling. Ett väl utbyggt vägnät och ett brett utbud av attraktiva bostäder och affärslokaler innebär att ramarna för tillväxt i kommunen finns på plats. Därför ser vi också fram emot en spännande tid med full fart på byggverksamheten.”

Möt LE34 Silkeborg

Andrew Robert Tickner
Andrew Robert Tickner
Mätningstekniker
LE34 Aarhus, LE34 Silkeborg
Barbara Grygiel
Barbara Grygiel
Mätningstekniker
LE34 Silkeborg
Harry Krogh Sørensen
Harry Krogh Sørensen
Mätningstekniker
LE34 Silkeborg, LE34 Viborg
Lise Foldager Nielsen
Lise Foldager Nielsen
Teknisk assistent
LE34 Silkeborg