LE34 Silkeborg

Kontakt

Mange nye udviklingsprojekter trak LE34 til Silkeborg i 2016. Fra vores base i centrum løser vi opgaver for private, kommunen, forsyningsselskaber og virksomheder.

Vejlsøvej 51, Bygning E, 8600 Silkeborg

silkeborg@le34.dk Tlf. +45 7733 2180

LE34 viser vejen
LE34 Silkeborg landinspektør

Lige i nærheden af dig

LE34 Silkeborg er din lokale landinspektør og giver dig branchens bedste rådgivning. 

Vi er involveret i en lang række lokale projekter – nye cykelstier, nye veje, nye boligkvarterer, byudvikling af Torvecentret og meget mere.

Der er endnu flere spændende udviklingsprojekter på tegnebordet for Silkeborg og hele søhøjlandet, og vi ser frem til at deltage i projekterne i tæt samarbejde med kommunen og arkitekt- og ingeniørvirksomhederne i byen. 

Torbjørn Mandahl Pedersen, landinspektør / partner / forretningschef, LE34 Forsyning

“Rent drikkevand direkte fra hanen. Globalt set er det en meget sjælden luksus, og bare én af de mange vigtige opgaver, vores forsyninger står for. Derfor brænder vi for at levere den tekniske og juridiske rådgivning, der skal til for at understøtte forsyningssikkerheden.”

Tæt samarbejde for at sikre rent drikkevand, bortledning af spildevand og god varmeforsyning

LE34 har indledt et tæt samarbejde med Silkeborg Forsyning. Vi gennemfører en bred vifte af opmålings- og afsætningsopgaver, når forsyningen skal anlægge nye ledninger eller vedligeholde de eksisterende. 

På denne måde er vi med til at sikre forsyningsselskabet  data og viden, der er nødvendig for at kunne have en effektiv drift og dermed understøtte forsyningssikkerheden.

Udstykning og infrastruktur i Astrid Lindgren-kvarteret

Det kræver mere end fantasi og Pippi-kræfter at realisere planerne om et helt nyt kvarter, hvor vejene er opkaldt efter de viljestærke børn fra Astrid Lindgrens univers. Det kræver en omfattende erfaring og dyb indsigt i ekspropriation og lovgivning om vejbidrag samt flair for indgåelse af frivillige aftaler med lodsejerne.

Derfor er det LE34’s specialister, der har stået for areal- og rettighedserhvervelsen og den matrikulære udstykningen af det nye kvarter for Silkeborg Kommune.

Rasmus Gregersen, landinspektør og partner, LE34

“Silkeborg er i rivende udvikling. Et veludbygget vejnet og et bredt udbud af attraktive bolig- og erhvervsarealer betyder, at rammerne for vækst i kommunen er på plads. Derfor ser vi også frem til en spændende tid med fuld damp på byggeaktiviteterne.”

Mød LE34 Silkeborg

Andrew Robert Tickner
Andrew Robert Tickner
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Aarhus, LE34 Silkeborg
Barbara Grygiel
Barbara Grygiel
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Silkeborg
Harry Krogh Sørensen
Harry Krogh Sørensen
Kort- og landmålingstekniker
LE34 Silkeborg, LE34 Viborg
Lise Foldager Nielsen
Lise Foldager Nielsen
Teknisk assistent
LE34 Silkeborg