LE34 Frederikssund

Kontakta

Som lantmätare har vi ett finger med i spelet i många delar av livet i Frederikssund. Vi bidrar till etableringen av den nya simhallen, den nya stationen i Vinge, det nya reningsverket i Tørslev och många nya hus. LE34 har haft kontor i Frederikssund i mer än 100 år – i dag i den södra delen av staden, där det är lätt att köra till våra kunder på båda sidor om fjorden.

Korshøj 8, 3600 Frederikssund

frederikssund@le34.dk Tel. +45 7733 2266

LE34 visar vägen
Kronprinsesse Marys Bro

I ett område nära dig

LE34 Frederikssund är involverat i ett stort antal bygg- och anläggningsprojekt i området, där vi utför klassiska lantmäteritjänster, som bland annat avstyckning, fastighetsregistreringar, expropriation, situationsplaner, inmätning, utsättning, ledningsregistrering, etablering av fixpunkter och relationshandlingar.

Den nya bron över fjorden, Kronprinsesse Marys Bro, innebär inte bara förändringar i området i form av en snabbare förbindelse över vattnet, utan innebär också att en lång rad ägarförhållanden och vägar förändras. Som ledande lantmätare har LE34’s Dorte Ellegaard och hennes team varit rådgivare åt Kommissarius genom hela exproprieringsprocessen, vilket har gjort det möjligt att frigöra den nödvändiga marken för den nya bron. Vi har bidragit både före, under och efter besiktnings- och expropriationsverksamheten och varit behjälpliga med att säkerställa att alla riktlinjer har följts under processen.

  Brian Bay Johansen, avdelningschef och partner

  ”Läget vid fjorden gör Frederikssund populärt, och de goda transportmöjligheterna bidrar till att staden får möjlighet att växa. Vårt samarbete med lokala eldsjälar, allmännyttiga företag, entreprenörer och byggherrar resulterar i en smartare utveckling av staden.”

  Frederikssund är ett område stadd i förändring

  Bland de aktuella projekt som bildar framtidens Frederikssund kan nämnas nya kontorshem, idrottsstaden med den nya simhallen, bostadsområdet Vinge och Vinge station. Vinge är ett av Danmarks största stadsutvecklingsområden med ett framtida invånarantal på mellan 10 000 och 20 000. Samtliga är projekt där LE34 tillhandahåller tjänster till antingen byggherrarna, entreprenörerna eller Frederikssunds kommun.

  Men vi sysslar naturligtvis inte bara med de stora projekten. Om du som ägare till en privat egendom drömmer om att bygga ut eller kanske skaffa carport, finns vi alltid i närheten, redo att hjälpa dig och ditt projekt i rätt riktning, och gärna ända in i mål.

  Nya anläggningar bidrar till att skapa dynamik i staden

  LE34 bidrar till att utveckla området Vinge, idrottsstaden med den nya simhallen samt den nya bron över fjorden. Foton: från vänster till höger: Henning Larsen Architects, GPP Arkitekter och Vejdirektoratet.

  landmåler Frederikssund

  Nya anläggningar bidrar till att skapa dynamik i staden

  LE34 bidrar till att utveckla området Vinge, idrottsstaden med den nya simhallen samt den nya bron över fjorden. Foton: från vänster till höger: Henning Larsen Architects, GPP Arkitekter och Vejdirektoratet.

  Från förbisedd fjordstad till modern stad i närheten av Köpenhamn

  Befolkningen i Frederikssund har mångdubblats under de senaste decennierna, och med den nya stationen i Vinge har de första spåren av den nya stadsdelen, som kommer att locka ännu fler invånare, lagts. LE34 är involverad i både stadsutvecklingen och stationsbyggandet i Vinge. Visualisering: Banedanmark.

  LE34 tillhandahåller ett brett utbud av tjänster till stadsutvecklingsprojektet Vinge

  Vinge är ett av Danmarks största stadsutvecklingsområden med ett framtida invånarantal på mellan 10 000 och 20 000. Samtliga är projekt där LE34 tillhandahåller tjänster till antingen byggherrarna, entreprenörerna eller Frederikssunds kommun.

  Möt LE34 Frederikssund

  Brian Bay Johansen
  Brian Bay Johansen
  Avdelningschef / Partner / Mätningsingenjör
  LE34 Frederikssund
  Henriette Meier Sylvest
  Henriette Meier Sylvest
  Servicemedarbetare
  LE34 Frederikssund
  Lena Trampedach
  Lena Trampedach
  Mätningstekniker
  LE34 Frederikssund
  Martin Christensen
  Martin Christensen
  Mätningsingenjör
  LE34 Frederikssund
  Mikkel Trampedach
  Mikkel Trampedach
  Mätningsbiträde
  LE34 Frederikssund
  Rasmus Bjerregaard
  Rasmus Bjerregaard
  Mätningstekniker
  LE34 Frederikssund
  Tobias Teglbjærg
  Tobias Teglbjærg
  Mätningstekniker
  LE34 Frederikssund