Punktskyer og Building Information Modeling

Punktskyen er den sikre genvej til fuldkommen dokumentation af en eksisterende ejendoms geometri. Den laserscannede data præsenterer sig som tusindvis af prikker og fremstår som en 1:1 kopi af virkeligheden. LE34’s eksperter har årelang erfaring med at omdanne punktskyer til Building Information Modeling (BIM) på præcis det detalje- og informationsniveau, dit behov fordrer.

LE34 viser vejen

Projekteringsgrundlag

Vi kan levere en punktsky, en setup-fil med punktskyen placeret i korrekt landskoordinat eller en BIM-model baseret på punktskyen. Med virkelighedens koter og koordinater til rådighed i modellen vil der altid være mulighed for at sammenholde projektet med de faktiske forhold. Det giver et komplet grundlag at basere projekteringen på, hvad enten det starter på en bar mark eller skal forholde sig til eksisterende bygninger.

As-Is

LE34 leverer modeller af eksisterende forhold, As-Is, til grundlag for projektering eller til at indgå i drift og vedligehold. Samtidig fungerer As-Is som en visuel reference i udbudsfasen eller ved indledende projektmøder. As-Is-modellers detaljeringsgrad, nøjagtighed, ortogonalitet og modelleringsprocedure aftaler vi inden opstart og angiver det i dokumentet Building Geometry Model Definition (BGMD), som det gennemgående aftalegrundlag for alle involverede parter.

As-Constructed

Med punktskyen gør vi det enkelt at sammenholde det projekterede med det udførte og hermed kvalitetssikre og staderegistrere geometrien. Det er sikkerhed for at dokumentere eventuelle ændringer undervejs og sørge for, at de løbende indgår i det samlede projektmateriale. Overdragelse mellem leverandørernes grænseflader er oplagte tidspunkter for As-Constructed-dokumentation, så parterne kan kontrollere geometrien, inden større leverancer bliver sat i gang.

As-built

I langt de fleste projekter skal der afleveres en As-Built-model efter bygningens færdiggørelse. Hvis projektet ikke er projekteret i 3D eller ajourført undervejs, kan punktskyen bruges som dokumentation i sig selv. Med punktskyen som grundlag kan vi desuden hjælpe med etablering/ajourføring af en 3D-model. I det omfang produkt-families og produktdata er til rådighed, kan vi få de korrekte komponenter implementeret i modellen.

Læs mere

BIM for tekniske anlæg

For en industrivirksomhed er nedetid lig med tabte penge. Derfor er det en ubetinget fordel, at vi er i stand til at scanne selv de mest komplekse industrianlæg, mens de er i drift og leverer modeller som As-Is og As-Built-dokumentation. Modellering udfører vi altid i tæt dialog med kunden og efter aftale også med kundens Families og Templates for at opnå et projekteringsklart grundlag.

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesmodel i 2,5D

Behovet for en model til drift og vedligehold handler ofte om at få registreret overfladearealer og rum-objekter. Her er en fuld 3D-BIM-model ikke nødvendig. I stedet anbefaler vi en 2.5D-model, som kan indeholde både 2D- og 3D-elementer og de ønskede egenskabsdata, men som er hurtigere og billigere at lave end en 3D-model. Ved at basere 2.5D-modellen på punktskysdata kan vi udvide modellen på et senere tidspunkt.

Hybridmodel

En hybridmodel kombinerer 2D- og 3D-geometri med punktskyen og er en tidsbesparende metode, fordi modelleringen af delelementer sker efter behov. Den er særligt brugbar ved nedrivningsudbud, opstalter af en udsmykket facade eller blotlagte bjælkelag, hvor det er fyldestgørende blot at vise geometrien fra punktskyen. Det er også muligt at bruge hybridmodeller til at undersøge krav til pladsforhold, ved at placere fx produktionsmaskiner eller volumener i modellen.

Modtagerkontrol

Modtagelse af større mængder As-Is eller As-Built data i forskellige formater kan udfordre de fleste. Vi er vant til at granske modeller særligt i forbindelse med Scan2BIM, hvor vi forholder os til modellernes nøjagtigheder og konsistens i forhold til punktskyer, LOD-niveauer og modeltekniske forhold. Sammen med kunden definerer vi behovet til kvalitetssikringen, og dokumentation af kommentarer leverer vi i rapporter i BCF, Excel eller PDF.

Koordinatsystem og koordinering

Kontrol over en models geografiske placering er relevant i koordinering mellem faggrupper. Det er typisk en udfordring, hvis modellen ikke er placeret i samme koordinatsystem, og det kan i værste tilfælde medføre konsekvenser i udførelsesfasen. Når det først er gået galt, kan vi hjælpe med at koordinere projektet tilbage til det rette koordinatsystem, der mindsker risiko for yderligere fejl og mangler i de senere projektfaser.

Geometrisk analyse

Geometrisk analyse af højdegrænseplan og bebyggelsesvolumen. En As-Is-BIM-model eller en kontekst-model med punktsky af sitet kan definere elementer, der viser de juridiske og geometriske krav på pågældende site. Matrikel, skellinjer, servitutter, det skrå højdegrænseplan såvel som andre krav fra et eventuelt lokalplansgrundlag tegner vi direkte i modellen i 3D, som visuelt giver mulighed for at verificere, om bygningsgeometrien er i overensstemmelse med lovkrav.

Volumener og arealer

Punktskyer gør det muligt at beregne arealer og volumener, eksempelvis til brug for beregning af jordbunker, der skal flyttes. Dronescanning er en effektiv metode til at indsamle viden om store arealer. Punktskyen kan danne grundlag for etablering byggepladser, særligt i forbindelse med overblik over adgangsforhold i byområder, hvor der ikke er så meget plads til rådighed. Ved hjælp af volumener i modellen bliver eventuelt plads til skurby tydelig.

Registrering af stadie og fremdrift

Med drone- og NavVis-scanning er punktskyer et velegnet redskab til dokumentation af stadieregistrering. Ved at aftale faste intervaller eller projektfaser for scanning dokumenterer vi projektets aktuelle stadie både geometrisk i form af punktskyen og fotografisk i form af PointView®. Vi sørger for, at du kan sammenholde forskellige tidspunkter i projektet og se fremdriften og ændringer siden sidste scanning.

Kontakt eksperterne

Charlotte Metz

Projektleder / Bygningskonstruktør
LE34 København

Richard Lindquist Capion

Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 København

Jamie Meunier

Arkitekt MAA
LE34 København

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

Vi er altid lige i nærheden af dig

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

De rigtige eksperter på din sag

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

Kvalitet og tryghed

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015 certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.