LE34 Frederikshavn

Kontakta

Vår historia som företag inom lantmäteri och markanvändning i Frederikshavn, Sæby och Skagen har över 120 år på nacken. Ingen uppgift är för stor, ingen är för liten, och det finns inga dumma frågor. LE34 är din lokala lantmätare, och vårt arbetsfält är bredare än du kan föreställa dig.

Skippergade 32, 9900 Frederikshavn

frederikshavn@le34.dk Tel. +45 9842 0088

LE34 visar vägen

Kenneth Norre, vd för LE34:

”LE34 är närvarande lokalt, nationellt och globalt. Till lands, till sjöss och i luften. Det innebär att vi har en inblick i lokala förhållanden och dess relation till det som händer globalt. Det gör oss stabila, men samtidigt flexibla och med en helhetssyn. Och det i sin tur är en garanti för att vi alltid befinner oss i närheten av våra kunder – oavsett uppdragets storlek och dess geografiska läge.”

I ett område nära dig

LE34 är Vendsyssels lokala lantmätare. Vi omges av ägorna, havet, de öppna vidderna och den oavbrutet vinande vinden. Vi löser uppgifter på land, till sjöss och i luften för det lokala näringslivet, jordbruket, de allmännyttiga företagen, kommunerna och enskilda privatpersoner.

Digitala verktyg innebär effektiva jordbruk

LE34 har ett brett sortiment av erbjudanden för jordbruket. Det gäller hanteringen av markgränser, markomvandlingar, dräneringskartor och fältkartor, men också mer okonventionella erbjudanden, som både små och stora jordbruk kan dra nytta av. I vår app GeoNote har vi till exempel samkört jordbrukets samtliga data med de offentliga registren, så att lantbrukaren har alla relevanta och uppdaterade uppgifter samlat på ett och samma ställe; i sin telefon, i surfplattan eller i traktorns GPS.

Vi hjälper i det stora hela jordbruk att bli mer effektiva företag genom helhetsorienterad rådgivning, innovativa drönarmätningar och smarta digitala verktyg. Det är ett unikt verktyg som sparar lantbrukaren tid, pengar och krångel.

LE34 är med när visionerna ska bli verklighet

LE34 är med och bidrar när visionerna ska bli verklighet. Våra experter är alltid redo för utsättning, inmätning och rådgivning, som för projektet i hamn.

LE34 är med när visionerna ska bli verklighet

LE34 är med och bidrar när visionerna ska bli verklighet. Våra experter är alltid redo för utsättning, inmätning och rådgivning, som för projektet i hamn.

LE34 skapar de rätta förutsättningarna för ditt privata projekt

Går du och drömmer om en ny carport eller glasveranda? Koppla gärna in oss från start, så att ditt projekt kan ta sin avstamp från en trygg grund. Om det exempelvis råder tvivel om var tomtgränsen går och hur stor tomten är, så hjälper vi dig med att få gränslinjerna utsatta. Vi undersöker också hur trovärdiga fastighetsgränserna är, och vi har behörighet att lokalisera servituten på egendomen så att du får överblick över var ledningarna ligger.

Överhuvudtaget är våra experter redo att ge dig råd, så att du med trygg tillförsikt kan sätta det första spadtaget på rätt plats. 

Anders Brønnum, lantmätare och avdelningschef, LE34 Frederikshavn

”Vi säger inte mer än vad vi kan stå för, och att följa avtal och tidsfrister är en hederssak för oss.” 

Möt LE34 Frederikshavn

Anders Brønnum
Anders Brønnum
Avdelningschef / Partner / Mätningsingenjör
LE34 Frederikshavn, LE34 Skagen
Andreas Fink Mejlgaard
Andreas Fink Mejlgaard
Mätningsingenjör
LE34 Frederikshavn
Isabella Holm Kajgaard
Isabella Holm Kajgaard
Kontorassistent
LE34 Frederikshavn
Karina Egebak
Karina Egebak
Mätningsingenjör
LE34 Frederikshavn
Rasmus Rise
Rasmus Rise
Mätningsingenjör
LE34 Frederikshavn
Sari Thierry-Carstensen
Sari Thierry-Carstensen
Kontorassistent
LE34 Frederikshavn