Miljøkonsekvensrapport for selve projektet

ydelse

Få miljøvurdering (VVM) af høj faglig kvalitet og få styret processen sikkert i land af vores projektledere. Vi gennemfører miljøkonsekvensvurdering af konkrete projekter. Fra energiprojekter som solcelleanlæg, Power-to-X og vindmølleanlæg med tilhørende kabelprojekter til infrastrukturprojekter som veje og jernbaner.

LE34 viser vejen

Få mere at vide

Miljøkonsekvensvurdering - grundig vurdering ud fra et bredt miljøbegreb

Vi rådgiver bygherrer og myndigheder om hele processen fra bygherreansøgninger til godkendt projekt, og deltager som en aktiv samarbejdspartner i alle vores projekter. I processen varetager vi alle delelementer af miljøvurderingen ud fra det brede miljøgreb, der er lagt til grund i Miljøvurderingsloven.

Vi udarbejdet miljøkonsekvensvurderinger af høj faglig kvalitet, hvor der både er fokus på håndtering af potentielle miljøpåvirkninger, samspillet med anden relevant lovgivning, herunder særligt habitatbekendtgørelsen (Natura 2000) og vandrammedirektivet samt formidling til borgere og myndigheder.

Henvend dig uanset om, projektet er et klassisk vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller eller en innovativ energikilde som Power-to-X, hydrogen-anlæg og CCS – eller en ny vej, jernbane eller stor ledning som el og biogas.

Læs mere om vores miljøvurdering af plan og programmer

Miljøvurdering med tværfaglige kompetencer

Vi er et dedikeret team med stort fokus på at udarbejde miljøkonsekvensvurderinger af høj faglig kvalitet, i tæt samarbejde med vores dygtige underrådgivere.

LE34 har desuden et stærkt hold af projektledere, som bistår med den helhedsorienterede løsning med udgangspunkt i deres omfattende erfaring med miljøvurdering.

For eksempel indarbejdelse af miljøhensyn tidligt i processen, ligesom vi anbefaler at gå tidligt i gang med ejendomsmæssig forundersøgelse og lodsejerforhandlinger, fordi det ellers kan blive en forsinkende barrierer for udførelsesfasen af projektet.

For dig som kunde betyder det, at du får en professionel samarbejdspartner, der ikke blot vurderer det konkrete projekt i overensstemmelse med lovgivningens krav, men også rådgiver om øvrige forhold, der har afgørende betydning.

Hvorfor vælge LE34 til dit projekt?

VI ER ALTID LIGE I NÆRHEDEN AF DIG

Vi har 26 kontorer strategisk placeret i Norden og mindst 150 målehold i felten hver dag. Det sikrer, at vi er tæt på og har lokalt kendskab uanset opgavens størrelse og geografi.

DE RIGTIGE EKSPERTER PÅ DIN SAG

Vores størrelse og faglige bredde betyder, at du altid har de rigtige eksperter på din sag. Vi rådgiver dig om den bedste løsning og er med dig fra planlægning til færdigt projekt.

KVALITET OG TRYGHED

LE34 er som det første landinspektørfirma i Danmark ISO 9001:2015-certificeret. Det betyder, at vores arbejde altid lever op til de højeste kvalitets- og dokumentationskrav, så du kan sove roligt.