Evida og LE34 i tæt samarbejde om fremtidens gasforsyning

Projekter

Evida er det nye nationale gasdistributionsselskab, der tager del i den grønne omstilling ved at tilslutte biogasanlæg til gasnettet. Som landets største landinspektørfirma har vi indgået en 8-årig rammeaftale om at levere en bred vifte af essentielle landinspektørydelser – på den måde bidrager vi til, at Evida lykkes med de mange anlægsprojekter.

LE34 viser vejen
FAKTA

Kunde:

Periode:

  • 2021 - 2029

Ydelser:

Tæt samarbejde er i centrum i mere end én forstand i den nye rammeaftale mellem Evida og LE34. Anlæggelsen af nye gasledninger og kompressorstationer og udvidelse af eksisterende anlæg kræver samarbejde og tillid mellem alle involverede parter – Evida, kommuner, ejerne af biogasanlæggene og ikke mindst de berørte lodsejere. 

Landinspektøren som forhandler og bindeled

Som landinspektørfirma har vi en indgående indsigt i krydsfeltet mellem rettighedshåndtering, planlovgivning, matrikulær sagsbehandling og digitalisering af ledningsoplysninger. Det betyder, at vi gang på gang er en tæt samarbejdspartner for forsyningsselskaber, der skal vedligeholde og anlægge samfundskritisk infrastruktur.

Vi gennemfører lodsejerforhandlinger med de berørte lodsejere på vegne af Evida, vi håndterer rettigheder omkring køb af areal, vi gennemfører den matrikulære berigtigelse af de ændrede ejendomsforhold, ligesom vi leverer tekniske ydelser i form af komplet projekteringsgrundlag og digitalisering af ledningsnettet.

Rammeaftalen med Evida blev sendt i offentlig udbud, og LE34 vandt med høj evaluering på vores erfaring og store organisation med kompetente landinspektør med omfattende erfaring med rettighedshåndtering og lodsejerforhandlinger.

Torbjørn Mandahl Pedersen, forretningschef for LE34 Forsyning

“Vi er rigtig glade og stolte over at blive en klar nummer 1 på rammeaftalen med Evida. LE34 ser frem til fortsat at servicere den danske gasbranche og gennemføre nye spændende projekter sammen på tværs af hele landet.”

Gert Henningsen, landinspektør og forretningschef for LE34 Ekspropriation & Jura

”Vores erfaring viser, at der på sådanne langtidskontrakter opbygges et tæt tillidsforhold mellem rådgiver og bygherre. Det kommer ikke mindst projekterne til gode”

Fælles historie mellem LE34 og regionale gasdistributionsselskaber

Samarbejdet mellem LE34 og landets gasdistributionsselskaber er i virkeligheden ikke nyt. Langt fra. Da de regionale gasdistributionsselskaber blev dannet i midten af 1980’erne, begyndte vores bidrag i form af areal- og rettighedshåndtering, lodsejerforhandlinger, matrikulære arbejder med mere. 

Vi har arbejdet for blandt andet Naturgas Midt-Nord, Naturgas Sjælland, HMN Gasnet, Dong Gas og Dansk Gas Distribution. 

Det nye er, at der gennem fusioner og opkøbt de seneste år, nu er dannet ét nationalt gasdistributionsselskab: Evida. For at understøtte Evidas nye nationale indsats på tværs af kontorer og områder, har Evida valgt en leverandør, der kan bidrage med alle de mangeartede landinspektørydelser, der er behov for, som led i bestræbelserne på en grøn omstilling af landets gasnet.

LE34 har gennem flere perioder desuden haft medarbejdere siddende inhouse hos Evida – blandt andet i Viborg og Hørsholm. Rammeaftalen og det tætte samarbejde giver desuden mulighed for at udvikle og optimere på processerne og gøre blandt andet opmålingen af de nye gasledninger mere innovativ og intuitiv ved hjælp af LE34’s opmålingsapp SmartSurvey.

Vibeke Stærdahl Nielsen, landinspektør hos LE34 og inhousekonsulent hos Evida

“Det glæder mig, at vi nu indgår en langsigtet kontrakt hos Evida. Det skaber en god ramme om samarbejdet med håndtering af rettigheder, som hjælper Evida med at komme i mål med de mange anlægsprojekter.”

Mere biogas

Evida distribuerer gas til mere end 400.000 danske hjem og virksomheder og arbejder målrettet på at udnytte Danmarks store potentiale for grøn gas. Evida tilkobler biogasanlæg, så den danske gas bliver CO2-neutral.

Få mere at vide

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om gasprojekter eller vores omfattende forsyningserfaring.

Sune Iversen
Partner / Landinspektør / Afdelingsleder
LE34 Viborg
Tlf. +45  8656 1673
si@le34.dk

Send mail til Sune Iversen